Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Slovart, 2006
656 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 28 cm

ISBN 80-7209-776-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, faksimile, portréty, frontispis, úvod, rejstřík
Dějiny světové - pojednání a ilustrace
000020904
První uměni lidstva: jeskynni malby z doby kamenné s. 21 // Sumerové: vyspělá civilizace se rozvíjí v Mezopotámii s. 34 // Egyptské pyramidy: obři monumenty prvních faraónů s. 43 // „Babylonská věž: mytické prolínáni dávných kultur s. 41 // 12 Úvod // 16 Prehistorie Od začátku do doby cca 4000 let př. n. I. // 18 Doba kamenná: Počátek lidstva // 18 Všechno to začalo v Africe // 19 První pralidé // 20 Územní expanze // 21 Sídliště a používání nástrojů // 22 Oheň a lov // 23 Řeč a pohřbívání mrtvých // 24 Náboženství a kulty // 25 Umění pravěkého člověka // 26 Neolitická revoluce // 27 Prehistorické kultury oblasti Tell // 28 První říše od doby cca 7000 let př. n. I. do r. 200 n. I. // 30 První velké civilizace 32 Stěhování národů 34 Starobylé státy Mezopotámie 42 Starověký Egypt 50 Chetité // 52 Říše na hranicích oblasti úrodného půlměsíce 54 Sýrie a Palestina 58 Judaismus // 60 Médové a Perská říše Achaimenovců 64 Kočovné kmeny eurasijských stepí 66 Náboženství Indie, Číny a Japonska 68 Indie od začátků po invazi Alexandra Velikého 72 Starověká Čína do období „Válčících států“ // Kráska zahalená tajemstvím věků: egyptská královna Nefertiti s. 45 // Chrám Parthenon na Akropoli: velkolepé dílo klasické řecké architektury vyjadřující Velká čínská zed: legenda prvních Jeden z největších vojevůdců Říma: // moc
athénské poliš s. 87 císařů Číny s. 152 Gaius Julius Caesar s. 120 // 74 Starověký svět od doby cca 2500 let př. n. I. do r. 900 n. I. // 76 Úvod: Kultura Reků a Římanů 78 Kréta a Mykény: Začátky řecké kultury 82 Klasické Řecko od městských států po konec nezávislosti 94 Vzestup a pád světové mocnosti: // Od Makedonie po diadochy 102 Judea a Arábie před příchodem Římanů 106 Kartágo: Světová mocnost a soupeř Říma 108 Etruskové: Spojenci Říše římské 110 Řím: Od začátků po konec republiky 114 Zaměřeno na Říši římskou 120 Vláda generálů a imperiálni Řím 128 Od Constantina po vzestup Byzance 130 Křesťanství // 136 Arménie a Malá Asie od diadochů po Římany 138 Persie pod vládou Parthů a Sasánovců 140 Keltové, Slované a germánské kmeny // 146 Velké stěhování národů 148 Kočovné říše eurasijských stepí 150 Starověká Indie // 152 První čínští císařové dynastií Čchin a Chan 154 První království v severní a severovýchodní Africe // Augustus, první císař s. 122 // Perzekuce: prorok Muhammad se Korunovace: francký král Karel Veliký je Architektura chrámů ztělesňujících filozofii: khmérský chrám Angkor Val // skrývá před svými nepřáteli s. 226 korunován na císaře s. 165 v kambodžské tropické džungli s. 246 // 156 Středověk 252 Raný novověk // 5.-15. století 16.-18. století // 158 Úvod 254 Úvod // 160 Germánské říše 256 Německá říše:
Reformace // 162 Francké království a její důsledky // 166 Svatá říše římská v období vrcholného a pozdního 258 Reformace // středověku 266 Třicetiletá válka // 174 Švýcarsko 270 Svatá říše římská za osvícenského // 176 Francie v době vrcholného a pozdního středověku absolutismu // 180 Burgundsko a Nizozemí 276 Francie: Od náboženských válek // 182 Anglie v době středověku po předvečer revoluce // 188 Irsko a Skotsko v době středověku 282 Vzestup Anglie // 190 Itálie v době středověku 288 Nizozemí: Od války za nezávislost // 198 Španělsko a Portugalsko v době středověku po francouzskou okupaci // 200 Severní Evropa 292 Itálie papežů a knížat // 202 Střední a východní Evropa 296 Španělsko a Portugalsko // 206 Rusko 302 Východní Evropa a Skandinávie // 210 Byzantská říše 306 Vzestup mocenského postavení Ruska // 214 Jihovýchodní Evropa 308 Osmanská říše, velmoc Východu // 218 Křížové výpravy 312 Severní Afrika // 224 Islám 314 Persie za Safíjovců a Kadžárovců // 226 Šíření islámu 318 Indie Mughalů a evropské obchodní // 236 Mongolská říše a její následníci společnosti // 240 Indie 322 Čína za vlády mingských a mandžuský // 242 Čína po dynastii Chan císařů // 244 Japonsko 326 Japonsko od období Muromači // 246 Jihovýchodní Asie po Tokugawský šógunát // 248 Subsaharská Afrika 330 Jihovýchodní Asie // 250 Osídlení a první vyspělé kultury Ameriky
332 Afrika // Dobývaní: španělští vojaci táhnou do Reformace: Luther obhajuje své názory // mexické říše Aztéků s. 335 před císařem Karlem V. s. 256 // Palác ve Versailles: ložnice francouzského krále Ludvika XIV. s. 279 // Útok na Bastillu: začátek francouzské revoluce s. 350 // 334 Staré americké říše a jejich dobytí Španěly a Portugalci 340 Severní Amerika do založení Kanady a Spojených států 344 Oceánie a Austrálie do příchodu Evropanů // 346 Novověk // 1789-1914 // 412 Persie a Afghánistán 414 Indie // 416 Čína do konce císařství // 418 Japonsko // 420 Jihovýchodní Asie // 422 Vznik afrických států a kolonizace // 426 Spojené státy: Začátek a vzestup ke světové velmoci // 432 Latinská Amerika // 348 Úvod // 350 Francouzská revoluce 354 Francouzská revoluce 360 Napoleonská nadvláda 368 Začátek průmyslové revoluce v Evropě 374 Německé státy: Přeměna Rakouska a Pruska Císařské Německo Rakousko-Uhersko Francie Velká Británie Země Beneluxu // Itálie od Vídeňského kongresu po předvečer první světové války 398 Portugalsko a Španělsko 400 Skandinávie // Rusko od tylžského míru po abdikaci posledního cara Balkán // Osmanská říše Egypt // Francouzský císař Napoleon Bonaparte s. 360 //
1. světová válka: člověk a zvíře Lenin, vůdce bolševické Říjnové Světová hospodářská krize: zhrouceni Plakát mezinárodní asociace // v plynové masce s. 440 revoluce v Rusku s. 480 burzy na černý pátek s. 506 nacistických SS s. 510 // 436 Světové války a meziválečné období 504 // 1914-1945 506 // 508 // 438 Úvod 510 // 440 První světová válka 446 Ideologie 20. století 448 Nepopulární demokracie: Německá říše 450 Pod hákovým křížem: Nacistické Německo 454 Rakousko: Od habsburské říše po německou Východní marku 456 Švýcarsko: Ostrov stability 458 Francie: Nejistota a okupace 462 Británie mezi dvěma světovými válkami 466 Irsko: Rozdělení a nezávislost // 468 Belgie a Nizozemsko: Cíle německé mocenské politiky 470 Období fašismu v Itálii 472 Španělsko a Portugalsko 474 Skandinávie a baltské země 476 Polsko // 478 Maďarsko a Československo 480 Sovětský svaz // 484 Jihovýchodní Evropa mezi válkami 486 Pokles a pád Osmanské říše 488 Reorganizace Arábie 490 Írán a Afghánistán: boj za nezávislost 492 Cesta Indie k nezávislosti 494 Čína mezi císařstvím a komunismem 496 Císařské Japonsko a Jihovýchodní Asie 500 Britské společenství národů: Osvobození britských kolonií // Etiopie a Egypt: Mezi podrobením a nezávislostí Euforie a deprese: Spojené státy mezi válkami Latinská Amerika Druhá světová válka Druhá světová válka // Androgynická elegance: dvě dámy z 20. lei 20. století s. 506 // Vietnamské děti prchající před
Veřejné odsouzení lidi při čínské // americkým útokem napalmem s. 617 kulturní revoluci s. 619 // 528 Svět současnosti Od roku 1945 do současnosti // 530 Úvod // 532 Směry světové politiky 536 Cesta k evropské jednotě 538 Německo 546 Rakousko 548 Švýcarsko // 550 Velká Británie: Od společenství národů k Evropské unii 554 Irsko 556 Francie // 560 Belgie, Nizozemsko a Lucembursko 564 Itálie // 568 Španělsko: Od vojenské diktatury k parlamentní monarchii 572 Portugalsko 574 Severní Evropa 576 Střední a Východní Evropa 580 Jugoslávie 582 Řecko a Turecko 586 Sovětský svaz a nástupnické státy 594 Severozápadní Afrika 596 Izrael // 598 Arabský svět a Blízký východ // 610 Pákistán a Indie // 612 Jihovýchodní Asie // 618 Čína, Japonsko a Korea // 624 Austrálie, Nový Zéland a Oceánie // Obyvatelé Berlína slaví pád Berlínské Okamžiky hrůzy: druhé letadlo nalétá do // zdi s. 544 Světového obchodního centra s. 643 // 626 Státy Afriky od získání nezávislosti 634 Kanada // 636 Spojené státy: Globální mocnost 644 Latinská Amerika 648 Globalizace // 650 Rejstřík // 1 ’p // Nelson Mandela a Willem de Klerk si potřásají rukama a stvrzují konec apartheidu s. 633
cnb001696134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC