Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2007
391 s. : il.

ISBN 978-80-7380-035-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, poznámky pod čarou, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 363-375
Dějiny hospodářské - svět - stol. 19.-20. - pojednání
Ekonomika světová - dějiny - stol. 19.-20. - pojednání
000020951
OBSAH // Úvod...9 // Kapitola 1. - Dlouhodobé změny ve světovém hospodářství...11 // Úvod do problematiky...11 // Integrační tendence...12 // Růst světového HDP...15 // Politické změny...18 // Demografický vývoj...18 // Institucionální změny...20 // Technologické změny...21 // Strukturální změny...21 // Rozšiřování role státu v národních ekonomikách...24 // Kapitola 2. - Hospodářský vývoj v 19. století...25 // Základní tendence v období...25 // Chronologický vývoj...31 // Kapitola 3. - Mezi světovými válkami - 20. léta...43 // Přímé dopady 1. světové války...43 // Trendy ve 20. letech...45 // Poválečná situace...46 // Vývoj ve dvacátých letech...53 // Hospodářský vývoj v Německu...56 // Kapitola 4. - Velká krize, 30. léta a 2. světová válka...65 // USA v krizi...65 // Příčiny šíření krize...69 // Vliv US A...69 // Další příčiny šířeni krize...74 // Průběh krize...74 // Vývoj od krize do konce 30. let...77 // Válečné ekonomiky...86 // Německo...86 // Velká Británie...87 // USA...88 // Kapitola 5. - Poválečný vývoj...89 // Přímé dopady 2. světové války...89 // Obecné tendence v poválečném vývoji...91 // Politický vývoj...92 // Rozpad koloniálního systému...97 // Úloha státu a hospodářská politika...98 // Technologické změny a změny v dopravě...99 // Poválečný hospodářský vývoj...100 // Marshallův plán...102 // Postup integrace...110 // Kapitola 6. -
Hospodářské krize v 70. a ekonomický vývoj v 80. letech...116 // Základní tendence vývoje...116 // Politické tendence...116 // Globální problémy...117 // Technologický pokrok...118 // Ekonomická teorie...118 // Vývoj v 70. letech...118 // Postup integrace...130 // Kapitola 7. - 90. léta a nové tisíciletí...136 // Základní vývojové tendence...136 // Politický vývoj...136 // Globální problémy...138 // Technologie...139 // Trendy ve světové ekonomice...140 // Postup integrace...146 // Kapitola 8. - Mezinárodní měnová soustava...160 // Zlatý standard...160 // Teorie zlatého standardu...162 // Praktické fungování zlatého standardu...163 // Modifikovaný zlatý standard...165 // Příčiny kolapsu systému...167 // Bretton-Woodský měnový systém...169 // Problémy a zánik systému...174 // Post Bretton-Woodský měnový sytém...177 // Kapitola 9. - Spojené státy americké...182 // USA do 1. světové války...183 // 20. léta...186 // Poválečný vývoj...190 // Americké hospodářství v 50. a 60. letech...192 // 70. léta...196 // USA v době „reaganomiky“...200 // 90. léta a současnost...204 // Kapitola 10.- Evropské centrum...211 // Historický vývoj...212 // Situace v 90. letech...221 // Kapitola 11. - Japonsko...229 // Japonsko před 1. světovou válkou...230 // Meidži (1870-1912)... 230 // Mezi světovými válkami...232 // Politický vývoj...232 // Hospodářský vývoj...234 // Vývoj po 2. světové válce...237
Poválečná situace...237 // Faktory ekonomického zázraku...239 // 70. léta a 80. léta...244 // 90. léta...247 // Kapitola 12. - Rozvojové země...253 // Definice rozvojové země...253 // Politický vývoj v rozvojovém světě...255 // Hospodářský vývoj...258 // Cesty ? ekonomickému růstu...271 // Zahraniční rozvojová pomoc...272 // Strategie spojené se zahraničním obchodem...275 // Kapitola 13. - Hospodářský vývoj Cíny...280 // Politický vývoj...280 // Ekonomický vývoj po 2. světové válce...283 // Reformy po roce 1978 ... 286 // Fungování trhů...286 // Strukturální změny...289 // Hospodářská politika...291 // Hospodářské výsledky...294 // Kapitola 14.-Rusko, SSSR a CPE...303 // Rusko do roku 1914...304 // Od roku 1914 do 2. světové války...307 // Válečný komunismus...310 // Nová ekonomická politika (NEP)...312 // Socialistická industrializace...314 // Válečná ekonomika...317 // SSSR po válce...318 // Politický vývoj...318 // Hospodářský vývoj po 2. světové válce...319 // Rusko po rozpadu SSSR...324 // Centrálně plánované ekonomiky (CPE)...327 // Politický vývoj...327 // Hospodářský vývoj...328 // Transformace ve východní Evropě...333 // Kapitola 15. - Československo...336 // Období první republiky...336 // Politický vývoj...336 // Hospodářský vývoj po vzniku Československa...337 // Hospodářský vývoj po roce 1929 ...338 // Protektorát Čechy a Morava...340 // ČSR po 2. světové válce...341
// Komunistická diktatura...342 // Hospodářský vývoj...343 // Transformace ekonomiky... . 348 // Závěr...352 // Seznam boxů...353 // Seznam tabulek...355 // Seznam grafů...359 // Literatura...363 // Rejstřík. // 376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC