Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
367 s. : il.

ISBN 80-04-22192-0 (váz.)
Učebnice pro střední školy [Státní pedagogické nakladatelství]
Obsahuje tabulky, ilustrace, fotografie
Umění - dějiny - učebnice středošk.
000020955
Předmět umělecké kultury ...13 // A/ POČÁTKY KULTURY A UMĚNÍ V PRVOBYTNÉ SPOLCČKOSTÍ // Úvod ...18 // I/ Období phsvojovacího (kořistnického) hospodářství 1/Vznik člověka a společnosti ...21 2/ Nejstarší a starší paleolit ...21 3/ Střední paleolit ...22 4/ Mladý paleolit ...23 // Počátky umění v mladém paleolitu ...24 // II/ Období výrobního (produktivního) hospodářství 1/ Mladší doba kamenná (neolit) ...30 Umění v mladší době kamenné ...32 // 2/ Pozdní doba kamenná (eneolit) ...37 Umění v pozdní době kamenné ...38 3/ Doba bronzová ...42 // Umění v době bronzové ...44 4/ Doba železná (v Evropě) ...47 Umění v době železné ...49 // B/ UMĚLECKÁ KULTURA V RANÝCH TŘÍDNÍCH SPOLEČNOSTECH // I/ Nejstarší civilizace a státy ...57 1/Egypt ...61 2/ Mezopotámie ...70 2/1 Sumer ...73 2/2 Asýrie ...77 2/3 Babylonie ...78 3/Sýrie ...82 4/ Palestina ...82 5/ Malá Asie ...84 6/ Persie - _ - 85 // 7/Čína ---86 // 8/Indie ...102 9/Egejská oblast ...114 9/1 Kréta ...114 9/2 Mykény ...117 // II/ Vznik a vývoj otrokářské společnosti v řecké oblasti // 123 // 1/ Temné věky Řecka (1200—1000 př. n. 1.) ...123 // 2/ Archaické Řecko ...125 Umění ...127 2/1 Sparta ...129 // Umění ve Spartě ...133 2/2 Atény ...134 // Umění v Aténách ...135 3/ Klasická doba Atén ...139 // Umění v Aténách klasické doby ...141 3/1 Peloponéská válka. Makedonie ...148 4/ Helénistické období ...153 Umění ...155 // III/ Vznik a vývoj římské otrokářské společnosti ...160 1/ Římská kultura ...160 2/ Etruskové ...161 Umění ...162 // 3/ Počátky Říma a vliv Etruskú ...163 4/ Raná římská republika // (510-280 př. n. 1.) ...166 // Umění ...167 5/ Období vrcholné republiky. „Archaické období“ římské kultury ...168 // Umění ...168 // 6/ Období konce republiky a počátky principátu ...173 // Umění ...174 //
7/ Doba Augustova (27. př. n. 1,—14. n. 1.) ...177 // Umění ...179 // 8/ Období rozmachu římské říše (1.—3. století n. 1.) ...185 // Umění ...186 // 9/ Pozdní římské císařství — konec antiky (konec 3.—6. století n. 1.) ...191 // Umění ...193 // C/ UMĚLECKÁ KULTURA VE FEUDÁLNÍ SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ FORMACI // I/ Raný feudalismus // 1/ Od období karolínské renesance do období románského slohu ...203 // 1/1 Kulturní situace ...203 1/2 Obecné znaky umění v období raného feudalismu ...205 Literatura ...206 Hudba ...210 Divadlo ...214 Tanec ...215 Výtvarné umění ...219 // Byzantské umění (2. čtvrtina 6. stol.—poč. 15. stol.) ...219 Předrománské umění ...220 Románské umění (poč. 11. stol.— poč. 13. stol.) ...228 // II/ Rozvinutý feudalismus // 1/ Období gotiky ...238 // 1/1 Kulturní situace v období rozvinutého feudalismu a gotiky ...238 1/2 Obecné znaky umění v období gotického slohu ...240 Literatura ...241 Hudba ...249 Divadlo ...257 Tanec ...269 // Výtvarné umění ...277 // Gotické umění (od poloviny 12. do 1. třetiny 16. století) ...277 // III/ Pozdní feudalismus a zárodečné prvky kapitalismu 1/ Období renesance, humanismu a reformace ...305 1/1 Kulturní situace v období začátků pozdního feudalismu ...305 // 1/2 Obecné znaky renesančního umění ...306 Literatura ...308 // Hudba ...318 // Divadlo ...325 Tanec ...335 Výtvarné umění ...346 // Raná a vrcholná renesance (od počátku 15. do 1. třetiny 16. století) ...346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC