Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2006
197 s.

ISBN 80-7021-783-9 (brož.)
Cesty ; sv. 13
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Desatero - pojetí judaistické - dialogy
Desatero - pojetí křesťanské - dialogy
000021062
Autorovo slovo k českému vydaní--- 11 // Předmluva--- 12 // Základy--- 15 // 1. PŘIKÁZÁNÍ // JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ BŮH; JÁ JSEM TĚ VYVEDL Z EGYPTSKÉ ZEMĚ, Z DOMU OTROCTVÍ--- 29 // Osa přikázání - Příslib lásky a milosti - Smysl nevyslovitelného božího jména - Bůh osvoboditel - Jiní bohové a jediný Pán -Monoteismus, trojjedinost a inkarnace boží, polyteismus // 2. PŘIKÁZÁNÍ // NEZOBRAZÍŠ SI BOHA--- 50 // Zákaz zobrazování a jeho zdůvodnění: neviditelnost, nedispono-vatelnost a neuchopitelnost Boha, který je ničím nespoutatelné, nezpředmětnitelné a slovy neozřejmitelné tajemství - Modly -Nejen vyrobené, ale také myšlenkové a jazykové obrazy Boha jsou problematické - Moc obrazů - Dělat si obraz o člověku? -Obrazy Krista? - Sebeomezení, sebevyjádření a láska boží // 3. PŘIKÁZÁNÍ // NEZNEUŽIJEŠ JMÉNA HOSPODINA, SVÉHO BOHA--- 64 // Zákaz zneužití jména: nečarovat božím jménem a nedisponovat Bohem pomocí jeho jména - Nebrat jeho jméno nadarmo, bezmy-šlenkově a nezneužívat ho, neboť je to drahocenná perla, jako všechna naše slova - Pokrytectví, kletby, přísahy - Správné užití jeho jména: modlitba // [8] // OBSAH // 4. PŘIKÁZÁNÍ // PAMATUJ NA DEN ODPOČINKU, MÁ TI BÝT SVATÝ 79 // Přikázání sabatu a odpočinku: je jedinečné - Svěcení sabatu a neděle, práce a volný čas - Průběh židovského sabatu a zakázané práce - Šabat a křesťané //
5. PŘIKÁZÁNÍ // CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU---104 // Přikázání o rodičích: vděčíme jim za život a životní sílu, kterou předáváme dál - Ctít, ale ne uctívat - Postarat se o staré rodiče a vážit si jich, stejně tak ostatních starých lidí - Rodina, výchova a hranice přikázání - Autority mimo rodinu, například stát // 6. PŘIKÁZÁNÍ // NEZABIJEŠ---118 // Zákaz zabití: už zabíjení v myšlenkách a slovech je zakázáno, hlavním přikázáním je přece nenásilná láska - Zabití opomenutím, nekonáním toho, co bychom měli - Trest smrti - Válka - Potrat - Eutanazie - Sebezabití a dobrovolná smrt - Křesťanské vyvraždbvání Židů // 7. PŘIKÁZÁNÍ // NEZCIZOLOŽÍŠ---132 // Zákaz cizoložství: manželství je vztah subjektu a subjektu, nikoli subjektu a objektu, je to exkluzivní, do poslední chvíle platná smlouva věrnosti rovnocenných partnerů - Biblické rozvodové právo a devalvace či instrumentalizace ženy - Účel a smysl manželství - Nemanželské životní společenství - Proč manželství? Co je manželství? - Manželství jako model - Cudnost, homofilie, perverze - Manželství jako tajemství // OBSAH // 8. PŘIKÁZÁNÍ // NEPOKRADEŠ --- // Zákaz krádeže: krádež člověka a krádež dobytka a půdy - Systémová krádež, kapitalismus, sociální příživnictví a odpovědné zacházení s majetkem - Individuální krádež uprostřed všedního dne - Neokrádat sebe sama - Hospodářská etika a její tři kritéria -Etika vztahu ke zvířatům //
9. PŘIKÁZÁNÍ // NEVYDÁŠ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU KŘIVÉ SVĚDECTVÍ -Zákaz lži: zákaz falešného svědectví před soudem, život jako soudní proces, zákaz lži, nezastíraná pravdomluvnost - Příčiny lhaní - Lež v nouzi a satanova pravda - Mlčet o všem, co škodí druhým - Chuť mluvit zle o druhých - Pravidla odpovědného zacházení se slovy // 10. PŘIKÁZÁNÍ // NEBUDEŠ DYCHTIT ... PO NIČEM--- // Zákaz dychtění: závist a hamižnost jako prapůvodní hřích a dvojí tvář dychtění - Pozitivní znění zákazu dychtění: máš milovat a být vděčný // Rejstřík jmenný, Rejstřík věcný
(OCoLC)83979420
cnb001646212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC