Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : ERA, 2002
vi,271 s. : il.

ISBN 80-86517-33-0 (brož.)
Technická knihovna
Další názvový údaj z obálky: světlo v architektuře, sluneční záření, výpočty osvětlení, prostup světla skly
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, přílohy, rejstřík slovo o autorech
Bibliografie: s. 267-271
Budovy - osvětlení - příručky
Světlo - budovy - příručky
000021106
Obsah // Úvod vi // 1. Základní pojmy a veličiny 1 // Všeobecné pojmy 1 // Zářivé a světelné veličiny 3 // Optické vlastnosti hmot 18 // Prostup světla plochými stavebními skly 35 // 2. Denní světlo, základní pojmy 45 // Slunce 45 // Sluneční zářeni 45 // Mimozemské sluneční zářeni 45 // Sluneční zářivá konstanta a sluneční světelná konstanta 47 // Atmosféra 47 // Denní zářeni, denní světlo 49 // Sluneční světlo 50 // Oblohové světlo 52 // Odražené denní zářeni, odražené denní světlo 52 // Denní osvětlenost 53 // Zatažená obloha podle CIE 53 // Jasná obloha podle CIE 58 // Standardizace světelných vlastnosti obloh 60 // Jas Slunce a oblohy 62 // Spektrální složeni denního světla 62 // Činitel denní osvětlenosti 64 // Oblohová složka činitele denní osvětlenosti 66 // Vnější odražená složka činitele denní osvětlenosti 66 // Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti 67 // Osvětlovací otvor 68 // Osvětlovací konstrukce (výplň osvětlovacího otvoru) 68 // Světelně propustná výplň osvětlovací konstrukce (zaskleni) 68 // Okno 68 // Světlík 68 // Stinicf venkovní překážka 68 // Úhel zastíněni" venkovní překážkou 69 // Dostupnost denního světla 69 // 3. Optické záření a člověk 71 // Působení optického záření na člověka 71 // Zrak a vidění 71 // Edice Technická knihovna iii // Obsah // ? // Podmínky viděni 79 // Působení světla na endokrinní
systém 85 // Fotobiologické účinky optického záření 89 // 4. Základní požadavky na denní osvětlení 95 // Právo na denní světlo 95 // Množství denního světla 96 // Rovnoměrnost osvětlení 97 // Jasové poměry 97 // Směrové účinky denního světla 98 // Oslnění 98 // Osvětlovací a světelný systém denního osvětlení 100 // Normování denního osvětlení 101 // 5. Osvětlovací systémy 107 // Základní vlastnosti 107 // Účinnost osvětlení 108 // Osvětlovací otvory 111 // Regulace denního osvětlení a ochrana před nadměrným osluněním 112 // Prostory s nedostatečným denním osvětlením 113 // 6. Denní světlo v urbanismu a architektuře 117 // Základní úkol urbanizmu a architektury při řešení denního osvětlení 117 // Funkce okna 117 // Navrhování denního osvětlení staveb 119 // Předběžný návrh denního osvětlení 120 // Osvětlování obytných prostorů 122 // Osvětlení pracovišť s displeji (obrazovkami) 124 // Denní osvětlení škol 125 // Rekonstrukce a dostavby starých osvětlovacích systémů 125 // Provoz a údržba denního osvětlení 128 // 7. Výpočty osvětlení 131 // Rozdělení a výběr výpočtových metod č. d. o. 131 // Vstupní údaje výpočtu 132 // Jasová charakteristika oblohy, terénu a zastiňujících překážek 132 // Geometrické údaje o osvětlovaném prostoru a okolí 134 // Činitelé odrazu světla hlavních ploch v interiéru 136 // Činitelé prostupu a ztrát
světla 138 // Bodové metody výpočtu činitele denní osvětlenosti 140 // Daniljukovy diagramy 141 // Protraktory podle Kittlera 153 // Diagram podle Waldrama 156 // Tokové metody výpočtu činitele denní osvětlenosti l6l // iv Denní osvětlení a oslunění budov // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC