Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960
487 s. ; 24 cm

Dějiny literatur ; sv. 5
španělština
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000021201
OBSAH // NA OKRAJ ČESKÉHO VYDÁNÍ CHABÁSOVÝCH DĚJIN ŠPANĚLSKÉ LITERATURY 7 // SLOVO K ČTENÁŘI 13 // POZNÁMKA K DRUHÉMU VYDÁNÍ 18 // I ÚVOD // KAPITOLA I Španělsko a španělský jazyk // 1. Španělsko a jeho nejstarší obyvatelé. 2. Velké invase: římská a visigotská. 3. Arabský vpád. Reconquista. 4. Povaha španělského národa. 5. Španělský jazyk 23 // II STŘEDOVĚK KAPITOLA II Slovesné formy a vývojová období // 1. Obecné úvahy. Evropský středověk. 2. Vývojová období a slovesné formy. 3. Španělský středověk. Obecná charakteristika. 4. Španělský středověk. Slovesné formy a vývojová období 37 // KAPITOLA III Tři století středověku // 1. První literární památky. Španělská epopej. 2. Nejdůležitější španělské gesty. 3. Píseň o Cidovi. 4. Poesie kleriků a poesie juglarů. 5. Plody básnické školy mester de clerecía (XIII. století). 6. Zrod poesie lyrické. 7. Nejstarší památky poesie lyrické a výpravné. 8. Alfons Učený. 9. Literatura historická a didakticko-mravoučná. 10. První plody literatury výpravné 46 // III PRÉRENESANCE VE ŠPANĚLSKU KAPITOLA IV Od Jana II. do Karla I. // 1. Nástin historické situace. 2. Literární formy a proudy. 3. Zpěvníky a dvorská poesie. 4. Další básníci zpěvníků. 5. Poesie satirická. 6. Literatura historická a mravoučná. 7. Román. 8. Rytířský román. 9. Počátky divadla. Význam Celestíny. 10. Dramatická tvorba XV. století. 11. R-mancero 75 // IV ZLATÝ VĚK KAPITOLA V Úvod // 1. Obecná charakteristika a vývojová období zlatého věku. 2. Nástin historické situace v XVI. a XVII. století 105 // KAPITOLA VI // Zlatý věk — část první: humanismus // 1. Humanismus a písemnictví didaktické 2. Literatura historická a dějiny Západní Indie. 3. Italský vliv. 4. Zápas školy národní a nové školy italské. 5. Pastýřský román.
6. Román rytířský. 7. Román pikareskní. 8. Drama 113 // KAPITOLA VII Zlatý věk — část druhá : vrcholná renesance a baroko // 1. Rozmach poesie. Škola salamanská. Škola andaluská. Góngorova škola a andaluská lyrika. Další básnické školy. Poesie Lope de Vegova, národní synthesa. Koncepdsmus v lyrice: Quevedo. 2. Poesie epická. 3. Španělská mystika. 4. Prébarokní a barokní pikareskní román. 5. Historiografie. 6. Literatura didaktická. 7. Vrcholný rozkvět románu. Cervantes. Galatea. Don Quijote. Příkladné novely. Persiles. Poesie. Quevedo. Sny. Rošťák. 8. Divadlo. Dramatikové předlopeovští. Dramatické dílo Cerventesovo. Škola Lope de Vegova. Dramatické dílo Lope de Vegovo. Calderón a jeho škola 134 // V NEOKLASICISMUS KAPITOLA VIII Osmnácté století // 1. Nástin historické situace. 2. Kultura a literární formy. 3. Vývojová období XVIII. století. Literární žánry. 4. Španělský préromantismus a jeho dosah. 5. Prozaikové: teoretikové, kritikové a essayisté. 6. Bajkáři. // 7. Předchůdce Jovellanos. 8. Lyrická poesie: neoklasikové a préromanti-kové. 9. Préromantikové. 10. Tvorba dramatická 213 // VI OD ROMANTISMU K NATURALISMU KAPITOLA IX Devatenácté století // 1. Nástin historického vývoje. 2. Romantismus. Jeho základní rysy. // 3. Romantismus ve Španělsku. 4. Postromantismus : realismus a naturalismus. 5. Poesie. 6. Básnířky. 7. Postromantismus. Prozaismus v lyrice. 8. Próza. Kostumbrismus. 9. Kostumbristický a regionální román, to. Román sociální a historický. 11. Romantické drama. 12. Divadlo postromantické. 13. Malé dramatické formy (género chico). 14. Literární historie a kritika v XIX. století. 15. Obecné dějiny. Essay. Žurnalistika. Myslitelé 239 // VII DOBA SOUČASNÁ KAPITOLA X Od generace r. 1898 k nové literatuře // 1. Generace roku 1898. 2. Lyrická poesie: modernismus.
3. Postmodernismus. 4. Divadlo. 5. Tak zvané básnické drama. 6. Essay, literární kritika, literární historie 295 // VIII NOVÁ LITERATURA KAPITOLA XI Nová literatura // 1. Obecná charakteristika dnešních generací. 2. Moderní poesie. Ultraismus. Nové směry. 3. Divadlo. 4. Próza. Literatura essayistická a pokusy o román 337 // BIBLIOGRAFIE 355 // TABULKY 379 // POZNÁMKY 405 // BIBLIOGRAFIE ČESKÝCH PŘEKLADŮ ZE ŠPANĚLSKÉ LITERATURY 449 // JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK 465
(OCoLC)84922470
cnb000168566

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC