Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006
347 s. : il.

ISBN 80-7325-076-4 (brož.)
Politologická řada ; [vol.] 21
Obsahuje tabulky, předmluvu, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 322-343
Demokracie - Slovensko - stol. 19.-20. - studie
Slovensko - politika a vláda - stol. 19.-20. - studie
Strany politické - Slovensko - stol. 19.-20. - studie
000021261
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1. SLOVENSKÁ POLITIKA V ÉŘE UHERSKA...8 // 1.1 Základy demokratických režimů v Evropě...8 // 1.2 Slovenská politika a demokracie ve druhé polovině // 19. a na začátku 20. století - opožděné spojení...14 // 1.3 Demokratická (ne)připravenost Slovenska // v předvečer vzniku Československa...24 // 1.4 Vývojové trendy v politickém stranictví // před první světovou válkou...27 // 1.5 Systémové nahlížení na politické stranictví v éře Uherska... 32 // 2. SLOVENSKO V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY...35 // 2.1 Stabilizace politického stranictví v éře // První republiky, profilace, relevance a postavení jednotlivých politických formací...35 // 2.2 Transformace organizační podoby stran v éře // První republiky a proces jejich institucionalizace...57 // 2.3 Konfliktní linie a slovenské politické stranictví // do roku 1938... 59 // 3. SLOVENSKO V ÉŘE PRVNÍ DIKTATURY: POLITICKÝ REŽIM AJEHO PROMĚNY V LETECH 1938/1939 AŽ 1945... 75 // 3.1 Počátky formování luďáckého režimu // a jeho ústavně-politické základy...75 // 3.2 Charakter režimu a jeho proměny...81 // 3.3 Stranický systém v éře Druhé republiky // a Slovenského státu...102 // 3.4 Zhodnocení luďáckého režimu...106 // 4. TŘETÍ REPUBLIKA: // OMEZENOST STRANICKÉ SOUTĚŽE // A HYBRIDNÍ PODOBA POLITICKÉHO REŽIMU...]0g // 4.1 Struktura konfliktních linii na Slovensku // v období Třetí republiky...114 // 4.2 Podoba politického
režimu Slovenska // v éře Třetí republiky...120 // 4.3 Zhodnocení éry Třetí republiky na Slovensku...129 // 5. SLOVENSKO V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU (1948-1989)...131 // 5.1 Systémové posuny komunistického Československa // a Slovensko...137 // 5.2 Specifika komunistického režimu a společnosti // na Slovensku v éře normalizace...143 // 6. SLOVENSKO MEZI LETY 1989 AŽ 1992...151 // 6.1 Československý a slovenský přechod k demokracii // a problém nové politické elity...151 // 6.2 Stranický systém na počátku obnovené // politické soutěživosti...161 // 6.3 Centrum versus periferie v letech 1989 až 1992 // a zdroje politického úspěchu HZDS...170 // 6.4 Neúspěšná konsolidace demokracie v rámci Československa a slovenská perspektiva...175 // 7. ÉRA MEČIARISMU...177 // 7.1 Období první dominance HZDS ve stranickém systému a vytvoření dvou antagonistických politických táborů // (léta 1992 až 1994)...177 // 7.2 Období druhé dominance HZDS ve stranickém systému // a eskalace politické konfrontace (léta 1994 až 1998)...I8® // 7.3 Podoba politického režimu v éře mečiarismu...*8 // 7.4 Klasifikace Mečiarova hybridního režimu ... // 8. SLOVENSKO V POSTMEČIAROVSKÉ ÉŘE...198 // 8.1 Dezintegrace antimečiarovského tábora a izolace HZDS // (léta 1998 až 2002)...198 // 8.2 Zmény konfigurace stranického systému po volbách 2002..202 // 9. VÝZNAMNÉ ASPEKTY POLISTOPADOVÉHO POLITICKÉHO STRANICTVÍ NA SLOVENSKU...212
// 9.1 Slovenské konfliktní linie ve srovnávací perspektivě // střední a východní Evropy...212 // 9.2 Elektorátní (ne)stabilita, lídři a voliči // a/nebo strany a voliči?...233 // 9.3 Proces institucionalizace politických stran // a jejich organizace...240 // 9.4 Vliv volebního systému na stranický systém...274 // 9.5 Typologizace stranického systému - // polarizovaný pluralismus?...284 // 9.6 Perspektivy slovenského politického stranictví // na začátku 21. století...295 // 10. KONSOLIDACE SLOVENSKÉ DEMOKRACIE // NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ - UZAVŘENÁ ZÁLEŽITOST?... 299 // 10.1 Fáze ústavní konsolidace ...300 // 10.2 Fáze konsolidace systému stran a zájmových skupin...302 // 10.3 Konsolidace chování aktérů...305 // 10.4 Konsolidace občanské společnosti...307 // 10.5 Současný stav slovenské demokracie...310 // ZÁVĚREČNÉ ZAMYŠLENÍ // NAD SLOVENSKOU DEMOKRACIÍ A POLITIKOU...311 // SEZNAM ZKRATEK POLITICKÝCH STRAN...319 // LITERATURA A PRAMENY // .322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC