Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
159 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7262-033-9 (váz.)
Trendy soudobé chirurgie ; sv. 3
Obsahuje bibliografii na s. 151-154 a rejstřík
000021265
Úvod ...11 // 1. Etiologie dekubitů...13 // 1.1. Definice pojmu...13 // 1.2. Mechanismus vzniku...13 // 2. Patologie dekubitů ...17 // 2.1. Klasifikace tlakových lézí...17 // 2.2. Heterotopické osifikace (neurogenní kalcifikace)...19 // 2.3. Maligní zvrat v tlakové lézi... 20 // 2.4. Lokalizace... 20 // 2.5. Bakteriologické nálezy... 20 // 3. Celkové onemocnění z dekubitů... 23 // 3.1. Nemoc z akutních dekubitů ... 23 // 3.2. Chronická nemoc z dekubitů ... 24 // 3.2.1. Amyloid...25 // 3.2.2. Poruchy hemokoagulace...25 // 3.2.3. Sklon pacientů к tvorbě dekubitů...25 // 4. Výskyt dekubitů...27 // 5. Prevence ...31 // 5-1. Zásady prevence...31 // 5.1.1. Polohování...31 // 5.1.2. Blokování nepříznivých mechanických vlivů zevního prostředí 33 // 5.1.3. Hygiena v prevenci dekubitů...33 // 5.1.4. Normalizace celkového stavu...35 // 5.1.5. Zásady prevence dekubitů u lézí řídících systémů // (mozku i míchy)...35 // 51.6. Rehabilitace...36 // 5-2. Péče o trvale ochrnuté...37 // 5.2.1. Prevence dekubitů u trvale ochrnutých v nemocnicích...37 // 5.2.2. Prevence dekubitů u plegiků v domácnosti...39 // 8___Dekubity // 5.2.3. Názory tří plegiků na problematiku prevence...40 // 5.3. Otázky organizace preventivní péče... 42 // 6. Terapie... 45 // 6.1. Celková terapie u akutních dekubitů ... 45 // 6.2. Celková terapie u chronických dekubitů ... 46 // 6.3. Místní konzervativní terapie... 46 //
6.4. Chirurgická terapie obecně... 50 // 6.4.1. Z historie operativy...51 // 6.4.2. Obecné zásady operativy dekubitů...54 // 6.5. Chirurgická terapie akutních dekubitů... 56 // 6.6. Akutně exacerbující chronické dekubity... 59 // 6.7. Chirurgická terapie chronických dekubitů... 60 // 7. Anestézie a realimentace (B. Bradnová, P. Viktora)... 65 // 7.1. Podmínky pro enterální a parenterální výživu... 65 // 7.1.1. Hodnocení nutrice...66 // 7.1.2. Terapeutické postupy ...67 // 7.1.3. Prostředky enterální výživy...67 // 7.1.4. Chemicky definovaná dieta ...68 // 7.1.5. Komplikace podávání enterální výživy sondou...68 // 7.2. Vedení anestézie... 69 // 8. Sakrální dekubity... 73 // 8.1. Patologické nálezy... 73 // 8.2. Operační postupy... 73 // 8.2.1. Radikální excize vředu ...73 // 8.2.2. Kostní resekce...74 // 8.2.3. Svalový posun...74 // 8.2.4. Uzávěr defektu...74 // 8.2.5. Uzávěr sekundárního defektu ...80 // 8.3. Komplikace ...81 // 9. Kokcygeální dekubity... 83 // 9.1. Patologické nálezy...83 // 9.2. Operační terapie... 83 // 10. Trochanterické dekubity ... 85 // 10.1. Patologické nálezy... 85 // 10.2. Operační postupy... 85 // 10.2.1. Excize vředu...85 // 10.2.2. Kostní resekce...86 // 10.2.3. Svalový posun...86 // 10.2.4. Krytí defektu...86 // 10.2.5. Postup operace při krytí defektu muskulokutánním lalokem // s m. tensor fasciae latae...88 // 10.2.6. Uzávěr sekundárního defektu ...91 // 10.2.7. Neurotizace oblasti n. cutaneus femoris lateralis...91 // 11. Ischiální dekubity ... 93 // 11.1. Patologické nálezy... 93 // 11.2. Operační postupy... 93 // 11.2.1. Excize vředu...93 // 11.2.2. Kostní resekce...94 // 11.2.3. Totální resekce ischia...95 // 11.2.4. Svalový posun...96 // 11.2.5. Uzávěr defektu...97 // 11.2.6. Uzávěr sekundárního defektu ...98 // 11.2.7. Senzitivní laloky...99 //
11.3. Operační postup při řešení ischiálního a trochanterického // dekubitu téže strany v jedné době... 99 // 12. Dekubity komplikované purulentní artritidou // kyčelního kloubu...103 // 12.1. Patologické nálezy...103 // 12.2. Indikace... 103 // 12.3. Operační postup...103 // 13. Dekubity komplikované ostitidou těla femuru...107 // 13.1. Patologické nálezy ...107 // 13.2. Indikace...107 // 13.3. Operační postup (total thigh flap)...107 // 14. Řešení dekubitů v dalších lokalizacích... 111 // 14.1. Hlava... 111 // 14.2. Záda... 111 // 14.3. Dekubity v oblasti spina iliaca ant. sup... 113 // 14.4. Kolena... 113 // 14.5. Bérec a noha... 114 // 14.6. Senzitivní laloky...120 // 14.7. Strategie a taktika operativy mnohočetných dekubitů...124 // 15. Pooperační péče ...127 // 15.1. Péče o celkový stav...127 // 15.2. Místní pooperační péče...128 // 16. Komplikace...129 // 16.1. Celkové komplikace ...129 // 16.2. Místní komplikace...129 // 17. Rehabilitace... 131 // 18. Statistika...133 // 19. Rozprava...135 // 19.1. Problematika chirurgické terapie akutních // a akutně exacerbujících dekubitů...136 // 19.2. Poznámky к chirurgické terapii chronických dekubitů... 137 // 19.3. Problém recidiv dekubitů ... 140 // 20. Závěr... 143 // 21. Souhrn ...145 // Poděkování...149 // Literatura... 151 // Autoři ...155 // Rejstřík... 157 // Pozn.: Pokud není za názvem kapitoly uvedeno jiné jméno, jsou autory kapitol V. Riebelová, J. Válka. M. Franců

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC