Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2004
268 s.

ISBN 80-7007-211-3 (brož.)
Filosofie a sociální vědy ; sv. 15
Obsahuje bibliografické odkazy
Demokracie - sborníky
Filozofie politická - sborníky
Společnost občanská - sborníky
000021315
Obsah // Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Úvod... 9 // Marek Hrubec // I. Veřejný rozum jako klIč // K DEMOKRACII? RAWLSOVSKÉ MOTIVY // Meze veřejného rozumu v Rawlsově podání... 25 // Milan Znoj (Univerzita Karlova, Praha) // Rozumnost versus rozum. Úvahy o rozumnosti veřejného rozumu... 47 // David M. Rasmussen (Boston University, Boston) // Veřejný rozum a normativita rozumného 63 // Alessandro Ferrara (Universita di Roma - Tor Vergata, Řím) // Vrchnostenský veřejný rozum. Úskalí politického liberalismu... 91 // Marek Hrubec (Akademie věd ČR, Praha) // Co umožňuje Rawlsův „překrývající konsensus“. Hodnotový pluralismus, nebo homogenita?... 111 // Marek Skovajsa (Akademie věd ČR, Praha) // II. Občanská a veřejná dilemata // DEMOKRACIE // Masarykův a Habermasův pojem // demokracie... 135 // Martin Šimsa (Univerzita J. E. Purkyně, // Ústí nad Labem) // Demokracie a Populismus v procesu modernizace... 147 // Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin) // Od revolty k protestu. Veřejný protest // jako způsob komunikace a zdroj identity 167 // Radim Marada (Masarykova univerzita, Brno) // Systémová kooptace občanských hnutí. // Součást opětovné legitimizace moci či ekologická modernizace?... 197 // Oleg Suša (Akademie věd ČR, Praha) // III. ČESKÝ KONTEXT // Česká občanská společnost. Předpoklady a problémy... 233 // Karel Müller (Vysoká škola ekonomická, Praha)
// Vývoj českého veřejného mínění a jeho odraz v postojích vůči Evropě... 253 // Eliška Jungová (Univerzita Karlova, Praha) // Ediční poznámka... 265 // Informace o autorech... 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC