Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.5) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1993
196 s. : il.

ISBN 80-85665-07-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Bibliografie: s. 152-157
Kresba - děti - hledisko psychologické - studie
Projev výtvarný dětský - hledisko psychologické - studie
000021427
OBSAH // Úvod ... 7 // 1 Tvorivosť v norme u v patológii... 9 // 1.1 Základné charakteristiky kreativity... 11 // 1.1.1 Koncepcie kreativity a kreatívnych procesov... 14 // 1.1.2 Vzťah vedomia a nevedomia ku kreativite ... 17 // 1.2 Kreativita a inteligencia ... 20 // 1.2.1 Kreativita a osobnosť... 24 // 1.3 Kreativita v patológii ... 28 // 2 Detská kresba v norme... 33 // 2.1 Detská kresba v norme a v patológii... 36 // 2.2 Prístupy k detskej kresbe v prácach našich a zahraničných autorov ... 39 // 2.3 Vývoj normálnej dclskej’kresby... 42 // 2.3.1 Prehľady vývojových štádií detskej kresby ... 48 // 2.3.2 Farby a perspektíva v detskej kresbe ... 53 // 3 Diagnostické aspekty detskej kresby... 56 // 3.1 Diagnóza v psychiatrii a diagnostický prínos detskej kresby... 56 // 3.2 Využitie detskej kresby v diagnostike... 59 // 3.2.1 Detská kresba a úroveň rozumových schopností... 61 // 3.2.2 Detská kresba ako indikátor organických porúch CNS... 62 // 3.2.3 Využitie detskej kresby ako projektívnej metódy ... 66 // 3.3 Detská kresba pri psychických ochoreniach ... 73 // 3.3.1 Neurózy... 74 // 3.3.2 Depresívne a manické stavy ... 76 // 3.3.3 Schizofrénie ... 77 // 3.4 Využitie počítačov pri diagnostike a spracovaní dát... 81 // 3.4.1 Možnosti automatizácie psychiatrickej a psychologickej diagnostiky . . 81 // 3.4.1.1 Počítačom asistované hodnotenie detskej kresby ... 85 // 3.4.2 Počítačové spracovanie diagnostických znakov detskej kresby... 87 //
4 Terapeutické aspekty detskej kresby... 94 // 4.1 Postavenie detskej kresby v psychoterapii a v rehabilitácii... 94 // 4.2 Teoretické podklady arteterapie... 96 // 4.2.1 Osobnosť detského arteterapeuta... 99 // 4.2.2 Arteterapia a iné terapeutické metódy... 100 // 4.3 Použitie arteterapie vzhľadom na vek a diagnózu pacienta...101 // 4.3.1 Výber materiálov na arteterapiu... 104 // 4.3.1.1 Prvý kontakt s pedopsychiatrickým pacientom...105 // 4.4 Individuálne a skupinové použitie arteterapie...106 // 4.4.1 Individuálna arteterapia ...107 // 4.4.2 Skupinová arteterapia ...122 // 4.5 Diagnosticko-terapcutické využitie kresby pri hodnotení // interakčných vzťahov...130 // 5 // 5 Umelecký prejav a detská kresba... 137 // 5.1 Klinické hodnotenie detských kresieb vzhľadom na tvorivú reakciu . . . 142 // Záver... 149 // Literatúra ... 152 // Farebná obrazová príloha ... 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC