Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Barrister & Principal, 2002
290 s. : il.

ISBN 80-86598-36-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, bibliografické citace, poznámky, jména a kontaktní adresy
Mládež - hodnoty - Česká republika - výzkumy sociologické
Rodina - hledisko sociologické - sborníky
000021439
OBSAH // Editorial...7 // PRVNÍ TEMATICKÝ OKRUH // RODINY, MANŽELSTVÍ // Václav Břicháček // Odolnost rodiny...10 // Václav Bříchálek, Věra Břicháčková // Hledáni partnerských vztahů (zkušenost třígeneračnfch kurzů)... 20 // Tomáš Katrňák // Předurčeni k manuální práci: kulturní reprodukce dělníků...25 // Dagmar KopČanová // Systems in Transition: Skúsenosti a výzvy...53 // Ivo Možný // Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita // jako symptom pozdní moderny...60 // Ivo Plaňava // Mladá manželství v krizi: dříve a dnes... 66 // Kateřina Rajmicová // Vztahy a soužití generací v rodině... 72 // Lenka Rašticová // Videotrénink interakcíjako terapeutická metoda pomoci rodině... 80 // Martina Rašticová, Hana Hašková // Rodina a/nebo profese? Role ženy z pohledu // mužů a žen více generací... 94 // Tomáš Sirovátka, Petr Mareš // Rodina, sociální rizika a sociální politika...108 // Irena Sobotková // Výzkum rodinné resilience: studie pěstounských rodin... 129 // Petr Šmolka, Zuzana Hájková // Klientela manželských poraden v období transformace... 135 // Josef Zeman // Přehled pokusů a výzev k formulaci státní rodinné politiky (1997-2002)... 139 // DRUHÝ TEMATICKÝ OKRUH // DĚTI, DĚTSTVÍ, RODIČOVSTVÍ // Hana Konečná // Nedobrovolná bezdětnost: naléhavý problém dneška... 148 // Lenka Lacinová // Proměny současné rodiny s malými dětmi... 151 // Petr MareS // Hodnota dítěte...
159 // Radka Michalčáková, Martin Jelínek // Sourozenecká konstelace a osobnost... 176 // Igor Nosál // Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních: // dětství mezi socialismem a post-socialismem... 190 // Eva Pavlíková // Dosavadní průběh longitudinálního výzkumu raného vývoje... 201 // Eva Pavlíková // Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce... 207 // Ivana Polednová, Jarmila Zobačová // Psychická zátěž dětí základních škol... 217 // Ivana Poledfiová, Jarmila Zobačová Stimulace kognitivních funkcí a rozvoje // osobnosti děfi z romské komunity...228 // Zdenka Stránská, Helena Skřivánková // Motivace žáků k učení ajejich sociální pozice ve školní třídě... 2S4 // Jana Suckow, Daniela Klaus // The Value of Children in Six Cultures...241 // TŘETÍ TEMATICKÝ OKRUH // MLÁDEŽ // Petr Macek // Psychosociální charakteristiky a proces utváření identity adolescentů: // co je typické a co se v posledním desetiletí mění... 248 // David Šmahel // Dospívající v prostředí internetu - reálná a virtuální identita... 262 // Zbyněk Vybíral // Výzkum disinhibice u mladých uživatelů chatu... 275 // Jména a kontaktní adresy...289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC