Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(70) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
173 s. ; 23 cm

ISBN 80-7178-927-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, úvod, údaje o autorovi
Čas volný - pedagogika - pojednání
Výchova mimoškolní - pojednání
000021440
ÚVODEM // KAPITOLA 1 // VSTUPUJEME DO ZAJÍMAVÉ A VÝZNAMNÉ OBLASTI . // 1.1 S jakými pojmy budeme pracovat? // Co je „volný čas"? // Nejprve výchova mimotřídní, mimoškolní, mimo vyučování // Dnes pedagogika volného času // Výchova formální, informální, neformální // Organizovanost výchovného působení // Věkové vymezení účastníků // 1.2 Jak budeme postupovat? // Literatura // KAPITOLA 2 // VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE VČERA A DNES // 2.1 Co působilo a působí na vznik a rozvoj volného času? // Pracovní doba se zkracuje // Obyvatel různých zemí přibývá nerovnoměrně, mění se jejich // věková i etnická skladba // Lidé se přesunují do měst // Literatura // 2.2 Jaký vztah si děti a mladí lidé vytvářejí ? volnému času? .. // Někteří mladí lidé volný čas využívat nemohou // Nezaměstnanost - nežádoucí rozšíření volného času // Jiní volný čas odmítají // Někdo volný čas využít neumí ...44 // /Literatura // 2.5 Vznikla soustava aktivit a zařízení volného času dětí a mládeže ...48 // Jaké výsledky přinesl dosavadní vývoj? ...49 // Jaké zásady se v tomto vývoji uplatnily? ...52 // Literatura // KAPITOLA 3 // KDE VŠUDE SE VOLNÝ ČAS VÝCHOVNĚ ZHODNOCUJE? .. 55 // 3.1 Začátek je v rodině // Současná rodina se rychle proměňuje ...57 // První zkušenosti z aktivit volného času se získávají v rodině ...61 // Literatura ...65 // 3.2 Volnočasové aktivity a zařízení školy ...66 // Působení školy ve volném čase má dlouhodobé tradice ...67 // Jaké možnosti a výsledky má naše současná škola ve volném čase? ...68 // Volnočasová zařízení školy // Literatura ...79 // 3.3 Činnost pokračuje v prostorách a zařízeních volného času mimo školu ...79 // Přirozená prostředí a nové formy jejich využití ve volném čase ...79 //
Přirozená prostředí a nové formy jejich využití ve volném čase ...79 // Dosavadní vývoj zařízení volného času ...81 // Jaké hlavní typy prostorů, zařízení a jejich aktivit tedy působí? ..89 // Aktivity volného času pomáhají řešit negativní jevy mezi dětmi // a mladými lidmi // Literatura // 3.4 Sdružování dětí a mládeže // Vrstevnické skupiny // Jak se vyvíjela formálně organizovaná sdružení dětí a mládeže? ...99 // Hlavní typy sdružování ...?4 // Sdružení dětí a mládeže se člení podle různých hledisek ...105 // Základní typy sdružení dětí a mladých lidí ...?7 // Literatura ...125 // 3.5 Děti a mladí lidé žijí v obci a regionu ...226 // Obce a regiony Evropy a jejich mladá generace ...117 // Příklady praktických zkušeností z evropských obcí a regionů ...121 // Působení mezi dětmi a mládeži v místech a regionech České republiky ...123 // Literatura ...197 // 3.6 Média a komunikace - stále významnější součást volného času dětí a mládeže ...128 // Uplatnění médií ve volném čase dětí a mládeže se rychle vyvíjelo ...129 // Také mediální aktivity týkající se dětí a mládeže mají mezinárodní // rozměr ...134 // Rychlý vývoj médií bude pokračovat ...135 // Literatura ...138 // 3.7 Společnost vytváří a uskutečňuje politiku ? volnému času dětí // a mládeže ...139 // Tendence a modely evropského vývoje politiky v oblasti volného času .. 140 // Regiony Evropy se od sebe dosti odlišují ...143 // Jak probíhal vývoj v posledních letech v naší zemi? ...146 // Právní a ekonomický rozměr politiky volného času ...148 // Literatura ...150 // 3.8 Politika společnosti ? volnému času mladé generace mezinárodně .. . .151 // Vývoj po druhé světové válce ...152 // Devadesátá léta 20. století ...155 //
Vstupujeme do současnosti - první roky nového století ...159 // Literatura ...163 // KAPITOLA 4 // KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE? ...165 // 4.1 Zkratky ...165 // 4.2 Programy ...167 // 4.3 Periodika ...169 // Sdružení dětí a mládeže ...169 // Pedagogika a příbuzné obory ...169 // 4.4 Další literatura ...170 // 4.5 Užitečné adresy ...172 // České instituce a organizace ...172 // Zahraniční instituce a organizace působící v České republice ...172 // Mezinárodní instituce a organizace ...173 // Obsah // 3.6 Média a komunikace - stále významnější součást volného času dětí a mládeže ...128 // Uplatnění médií ve volném čase dětí a mládeže se rychle vyvíjelo ...129 // Také mediální aktivity týkající se dětí a mládeže mají mezinárodní // rozměr ...134 // Rychlý vývoj médií bude pokračovat ...135 // Literatura ...138 // 3.7 Společnost vytváří a uskutečňuje politiku ? volnému času dětí // a mládeže ...139 // Tendence a modely evropského vývoje politiky v oblasti volného času .. 140 // Regiony Evropy se od sebe dosti odlišují ...143 // Jak probíhal vývoj v posledních letech v naší zemi? ...146 // Právní a ekonomický rozměr politiky volného času ...148 // Literatura ...150 // 3.8 Politika společnosti ? volnému času mladé generace mezinárodně ....151 // Vývoj po druhé světové válce ...152 // Devadesátá léta 20. století ...155 // Vstupujeme do současnosti - první roky nového století ...159 // Literatura ...163 // KAPITOLA 4 // KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE? // 4.1 Zkratky // 4.2 Programy // 4.3 Periodika // Sdružení dětí a mládeže // Pedagogika a příbuzné obory // 4.4 Další literatura // 4.5 Užitečné adresy // České instituce a organizace // Zahraniční instituce a organizace působící v České republice Mezinárodní instituce a organizace
cnb001417758

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC