Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
306 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0109-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 297-304
Kardiochirurgie dětská - vady vrozené - pojednání
000021527
Předmluva ...7 // Úvod ... 9 // 1 Otevřená tepenná ducej ... 13 // 2 Koarktace aorty ...21 // 3 Interrupce aortálního oblouku ...33 // 4 Cévní prstence a smyčky komprimující tracheu a jícen ...39 // 5 Defekt sinového septa ...47 // 6 Defekt atrioventrikulárního septa ...53 // 7 Defekt komorového septa ...61 // 8 Fallotova tetralogie ...73 // 9 Nekorigovaná d-transpozice velkých arterii ...87 // 10 Korigovaná 1-transpozice velkých arterii ... 109 // 11 Dvoj výtoková pravá komora ... 115 // 12 Stenóza plicnice ... 125 // 13 Aplazie chlopně plicnice ... 131 // 14 Atrézie plicnice s intaktním komorovým septem ... 135 // 15 Atrézie plicnice s defektem komorového septa ... 141 // 16 Trikuspidální atrézie a vady s funkčně jedinou komorou ... 151 // 17 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně ... 167 // 18 Anomálie mitrální chlopně ... 173 // 19 Aortální stenóza ... 181 // 20 Aortální regurgitace ... 199 // 21 Aortoventrikulární tunel ...207 // 22 Syndrom hypoplastického levého srdce ...211 // 23 Aortopulmonální defekt ...217 // 24 Společný arteriální trunkus ...223 // 25 Anomálie koronárních arterii ...229 // 26 Anomálie ústí plicních žil ...239 // 27 Tumory srdce ...251 // 28 Ektopie srdce ...257 // 29 Poranění srdce a velkých cév ...259 // 30 Infekční endokarditida ...265 // 31 Transplantace srdce ...269 // 32 Mimotělní oběh v dětské kardiochirurgii ...279 // 33 ECMO a systémy dlouhodobé podpory oběhu ...287 // 34 Kolemoperační péče ...291 // Literatura k operačním metodám ...297 // Doporučená literatura ... 304 // Vybrané práce autora k tématu dětské kardiochirurgie ... 305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC