Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.7) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
135 s.

ISBN 80-247-1138-9 (brož.)
Psyché
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 129-132
Prostituce dětská - studie
000021770
OBSAH // Úvod...9 // 1. Dějiny prostitue ...12 // \ 1.1 Přírodní pohlavní pospolitost, posvátná a pohostinná prostituce . . 12 // 1.2 Antika...14 // 1.3 Od starověku do pozdního středověku...17 // 1.4 Doba objevů v moderních dějinách...20 // 1.5 Druhá polovina 20. století...22 // 2. Komerční sexuální zneužívání dětí ...25 // 2.1 Definice a formy komerčního sexuálního zneužívání dětí...25 // 2.2’\ Dětská prostituce...26 // 2.3 Kořeny komerčního sexuálního zneužívání dětí...26 // 2.4 Dětská pornografie...27 // 2.5 Sexuální výchova dětí...29 // 2.6 Obchodování s dětmi...30 // 3. Sociálněpatologické chování dětí...33 // 3.1 Sociální aberace...33 // 3.2 Teorie anomie...34 // 3.3 Interkultumí rozdíly...34 // 3.4 Dospívání a sociální patologie...35 // 3.5 Poruchy chování dětí...36 // 3.6 Agrese a její osobnostní indikátory...38 // 4. Sociální toxiny...40 // 4.1 Sociální zdraví...40 // 4.2 Skupiny sociálních toxinů...40 // 4.3 Základní potřeby dětí...42 // 5. Dětská prostituce na prahu třetího milénia...45 // 5.1 Dětská prostituce ve světě...45 // 5.2 Evropa a dětská prostituce...47 // 5.3 Dětská prostituce a drogy...48 // 5.4 Dětská prostituce v ČR...50 // 6. Příčiny detské prostituce...53 // 6.1 Chudoba... 53 // 6.2 Osobní zkušenost se sexuálním zneužitím v dětství...54 // 6.3 Deficit v naplnění základních potřeb dětí...55 // 6.4 Rodinná dysfunkce a domácí
násilí...55 // 6.5 Deficit vzdělání...55 // 6.6 Nízká míra senzitivity vůči pornografii...57 // 6.7 Mýty a předsudky...59 // 6.8 Systémové násilí...59 // 7. Charakteristika a formy dětské prostituce...60 // 7.1 Práva dítěte... // 7.2 Trestný čin...60 // 7.3 Sexuální průmysl...61 // 7.4 Forma komerčního sexuálního zneužívání dětí...61 // 7.5 Účel sexuální turistiky...62 // 7.6 Nerespektování Charty sexuálních a reprodukčních práv...62 // 7.7 Klasická dětská prostituce je spojená s deficitem vzdělání a zájmů . 63 // 7.8 Transnárodní a transkulturní fenomén...63 // 7.9 Pokrytecká morálka jako projev dichotomie...64 // 7.10 Sociální subkultura...64 // 7.11 Dětská prostituce je forma sociálnčpatologického chování dětí . . . 64 // 7.12 Šíření sexuálně přenosných chorob...65 // 7.13 Reprodukční zdraví ...65 // 7.14 Zákon nabídky a poptávky...66 // 7.15 Sexuální násilí, tělesné tresty, psychická manipulace...66 // 7.16 Prevence je účinná...67 // 7.17 Formy dětské prostituce...67 // 8. Dívčí a chlapecká dětská prostituce...71 // 8.1 Dívčí prostituce ... // 8.1.1 Dobrovolná prostituce...75 // 8.1.2 Typy dívčí prostituce ...77 // 8.2 Chlapecká prostituce...79 // 8.2.1 Heterosexuální chlapecká prostituce...79 // 8.2.2 Homosexuální chlapecká prostituce...80 // 8.2.3 Pouliční forma homosexuální chlapecké prostituce...81 // 8.3 Profil poptávky po dětské prostituci...82
// 9. Následky prostituce... // 9.1 Oběť násilí... // 9.2 Sociální trauma... // 9.3 Psychické stigma... // 9.4 Stres... . // 9.5 Posttraumatická stresová porucha... // 9.6 Suicidální chování... // 9.7 Drogová závislost... // 9.8 Zneužití pro kriminální aktivity... // 9.9 Sexuální a reprodukční zdraví... // 9.10 Marginaliz.ace, migrace, ilegalita ... // 9.11 Vykořenění ze společnosti a devastace psychiky // 9.12 Poruchy somatického zdraví... // 10. Právní aspekty ... // 10.1 Úmluva o právech dítěte... // 10.2 Sexuální práva... // 10.3 Platná právní úprava v ČR... // 10.4 2. opční protokol OSN o obchodování s dětmi, dětské prostituci // a dětské pornografii ... // 11. Prevence dětské prostituce... // 11.1 Základní východiska prevence... // 11.2 Teze pro preventivní strategie... // 11.3 Prevence v zorném úhlu příčin dětské prostituce // 11.4 Pyramida prevence... // 12. Deskriptívni studie o postojích dětí ? prostituci . // 12.1 Deskriptívni studie v roce 2001... // 12.2 Porovnání určitých dat studií z let 2001 a 2004 // 12.3 Deskriptivní studie v roce 2004 ... // 12.4 Překonání mýtu o dětské prostituci v ČR . . . // 12.5 Sexuální chování dětí ... ... // 13. Dětská prostituce očima dospělé populace // 13.1 Dčtská prostituce existuje... // 13.2 Dítě provozující prostituci je oběť . . // 13.3 Poptávka po dětské prostituci v ČR . // 13.4 Motivy dětské prostituce... // 13.5 Co
s dětskou prostitucí... // . . 84 . . 84 . . 85 . . 85 . . 86 . . 86 . . 87 . . 88 . . 89 . . 90 . . 91 . . 92 . . 92 // . . 93 . . 93 . . 94 . . 94 // . . 96 // . . 97 . . 97 . . 98 . . 99 . 102 // . 105 // . 105 . 106 . 109 . 115 . 116 // . 118 // . 118 . 119 . 119 . 121 . 122 // 14. Mezinárodní a národní strategie... // 14.1 2. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu // vykořisťování dětí... // 14.2 Jokohamský globální závazek... // 14.3 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu // zneužívání dětí... // 14.4 2. národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu // zneužívání dětí... // Literatura ... // Rejstřík... // 123 // 123 // 124 // 125 // 127 // 129 // 133 // %

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC