Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:36x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
221 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7367-364-2 (brož.)
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 209-221
000021894
Vnímaní, pozornost, paměť a inteligence -- Proč je dobré, když je vaše nejlepší kamarádka -- „ošklivá"? -- Kontrastní efekt -- Proč se vám zdají vaše šaty průhlednější, -- když umíráte žízní? -- Působení potřeby na vnímání -- Jsme všichni chorobně lživí? -- Falešné vzpomínky -- Proč tatínek říká „jo, jo", když čte noviny? -- Cocktail party efekt -- Proč jsou nedávno instalované dopravní značky zakryté? -- Slepota vůči změnám a slepota v pozornosti -- Proč jsou schody náhle strmější, -- když jdete domů z nákupu? -- Vliv jednání na vnímání -- Je opravdu tak jednoduché pamatovat si směr otáčení -- objektů? -- Paměť a směr otáčení -- Proč někdy použijete sůl místo cukru? -- Pasivní přístup -- Co vám pomůže vzpomenout si na slovo, -- které máte na jazyku? -- Mám to na jazyku -- Proč rentgenologové přestali kouřit? -- „Živá" informace -- Proč si při mluvení pomáháme rukama? -- Vztah gest a myšlení -- Jak to, že jste tohle všechno věděli už dávno? -- Retrospektivní zkreslení -- Proč jsou nám cizinci tak vzdálení? -- Zkreslení při odhadování vzdálenosti mezi městy -- Paměť nezná dotazy -- Zkreslení výpovědi -- Proč jepice nežijí tak dlouho jako pavouci? -- Inteligence a očekávaná délka života -- Proč je něco kratší tím víc, čím je to lepší? -- Subjektivní vnímání času -- Posouzení, zařazení a výklad -- Proč je na všech
semaforech červená vždycky, -- když spěcháte? -- Iluzorní korelace -- Proč vám panenka Barbie připadá tak hezká? -- Fyzická přitažlivost a evoluce -- Proč jste klidnější, když vám lékař dá možnost zastaví vrtačku, přestože toho třeba ani nevyužijete? -- Iluze kontroly -- Proč se vaši přátelé neřídí vašimi radami -- a raději se drží svých chyb? -- Potvrzení hypotézy -- Proč jsme mnohem velkomyslnější, -- když máme jít na chirurgickou prohlídku? -- Víra ve spravedlnost světa -- Proč se vaší sestře líbí víc její polorozpadlý domek -- než vaše krásná vila? -- PSL efekt a efekt daru -- Proč bylo za „starých dobrých časů" lépe? -- Efekt prosté expozice -- Svěřili byste raději peněženku svému dvojníkovi než -- někomu jinému? -- Důvěra a podoba -- Dojímá vás „přítulný počítač"? -- Efekt počítačové přítulnosti při tvorbě úsudku -- Přistupují rodiče ke všem svým dětem stejně? -- Fyzická přitažlivost dětí a rodičovská péče -- Jak zacházíme s obrazem své osobnosti -- Proč může profesor za to, že jste propadli u zkoušky? -- Zkreslený vlastní obraz o sobě ve srovnání s pohledem pozorovatele -- Jsou herci a herečky upřímní, když při přejímání ceny César říkají, že bez těch druhých by nikdy tohoto -- úspěchu nedosáhli? -- Strategická sebeprezentace -- Jaký vliv na váš image má stisk ruky -- stylem „leklá ryba"? -- Vliv podání
ruky na utváření úsudku -- Jsou dívky neupřímné? -- Ženská selektivní vizuální pozornost -- Proč byste se neměli nechat tetovat? -- Vliv tetování na přitažlivost a důvěryhodnost, které vyvoláváme ve svém okolí -- Vliv schémat(stereotypů a heuristik) na úsudek a chování -- Proč všichni Romové dobře zpívají? -- Vliv stereotypů na úsudek -- Proč by ženy neměly být vtipné? -- Humor a stereotypy -- Proč máte dojem, že všichni Číňané mají stejný obličej? -- Vliv rasových předsudků na „rasový efekt" -- Může negativní pohled na stáří zkrátit očekávanou délku -- života? -- Vliv stereotypů na naše chování -- Proč je tak těžké vyhnat nějakou myšlenku z hlavy? -- Efekt odrazu -- Dá se věřit lidem, kteří tvrdí, že nerozlišují mezi -- handicapovanými lidmi a těmi ostatními? -- Závažnost předsudků -- Dá se špatné svědomí smýt mýdlem? -- Macbethův efekt -- Řekni mi, jak se jmenuješ, a já ti řeknu, jaký jsi -- Vliv křestního jména na úsudek a chování -- Společenské vlivy, moc a manipulace -- Jak dostat velké spropitné? -- Norma reciprocity a kousek čokolády -- Proč bychom neměli chodit nakupovat v teplácích? -- Vliv přitažlivosti klienta na chování prodavačů -- Jak zařídit, aby vaše dítě snědlo špenát, -- aniž byste ho museli trestat? -- Moc a poslušnost -- Proč se angažují stále stejní lidé? -- Diferenciace sociálních rolí -- Odolali byste nátlaku
50 000 lidí, -- i když jste třeba hodně neústupní? -- Vliv hlučného davu na rozhodování sudích -- Proč souhlasíme s názory publika v televizních hrách? -- Konformismus -- Je možné přesvědčit přátele, kteří mají úplně -- opačný názor než vy? -- Menšinový vliv -- Proč je to ve dvou pomalejší? -- Sociální lenost -- Proč na sebe nemáte nechat sahat? -- Fyzický kontakt a chování kupujících -- Proč se váš přítel směje stejně jako vy? -- Chameleonský efekt -- Proč je tak obtížné vyjít na ulici v bačkorách? -- Reflektorový efekt -- Proč se nikdo nehýbá, když někdo krade starší paní -- kabelku? -- Ochota pomoci -- Proč si jen výjimečně bereme své kamarády z dětství? -- Westermarckův efekt -- Měli byste se při hovoru dívat lidem do očí, -- nebo sklopit pohled? -- Vliv pohledu -- Motivace, emoce a osobnost -- Může se z dvacetiletého otevřeného a srdečného člověka stát ve čtyřiceti nenávistná a hádavá osoba? -- Rozvoj osobnosti -- Proč je lepší nenechat si platit za to, co děláme rádi? -- Vnitřní motivace -- Proč si děti rády hrají se zápalkami? -- Reaktance -- Proč si lidé přebírají partnery? -- Oddanost partnerovi a lidské „pytlačení" -- Proč se vám zdá polévka lepší, když dáte ruce pod stolní -- desku a tlačíte směrem vzhůru? -- Inkorporační efekt -- Existuje projekce? -- Vliv motivace na vnímání -- Rozdíly mezi muži a ženami -- Proč je tak těžké
kamarádit se -- s nejlepším žákem ve třídě? -- Výkony ve škole a sociální chování -- Jsou dívky u květinového truhlíku ukázněnější -- než chlapci? -- Zelené prostredia sebekázeň -- Usmívají se dívky opravdu víc než chlapci? -- Úsměv: rozdíly mezi muži a ženami a první dojem -- Je opravdu každý muž „macho"? -- Rozdíly mezi muži a ženami v reakci na vizuální sexuální vzrušení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC