Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
238 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024629223 (ebook)
ISBN 8024629224 (ebook)
ISBN 80-246-0921-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 227-233 a rejstřík
Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena zejména studentům medicíny a lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí. Velikost knihy je proto přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo možno mít příručku s sebou u nemocného s poruchou vědomí.
Vydavetel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
000022273
Předmluva... 13 // 1. KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ (Aleš Bartoš) ... 15 // 1.1 Stručná charakteristika hlavních krátkodobých poruch vědomí // a jejich podtypů ... 17 // 1.1.1 Synkopa ... 17 // 1.1.2 Epileptický záchvat... 21 // 1.1.2.1 Parciální (fokální) záchvaty ... 21 // 1.1.2.2 Generalizované záchvaty ... 23 // i. 1.2.3 Sekundárné generalizované záchvaty... 23 // 1.1.2.4 Epileptický záchvat jako přiznak řady chorob... 24 // 1.1.3 Psychogenni záchvat... 26 // 1.2 Vlastní odlišující znaky krátkodobé poruchy vědomi ... 30 // 1.2.1 Anamnéza... 31 // 1.2.1.1 Období před ztrátou vědomí... 31 // 1.2.1.2 Samotný záchvat bezvědomí ... 32 // 1.2.1.3 Časné pozáchvatové období... 33 // 1.2.2 Fyzikální vyšetření... 35 // 1.3 Pomocná vyšetření ... 36 // 1.3.1 Synkopa - strategie dalšího vyšetřování... 36 // 1.3.2 Epileptický záchvat - strategie dalšího vyšetřováni... 38 // 1.3.3 Psychogenni porucha včdomi - strategie dalšího vyšetřování... 39 // 1.4 Ostatní krátkodobá bezvědomí ... 41 // 1.5 Stavy zdánlivě napodobující poruchu vědomí krátkého trvání... 43 // 2. DÉLETRVAJÍCÍ PORUCHY VĚDOMÍ (Aleš Barloš) ... 45 // 2.1 Stručná anatomie a fyziologie mozkového kmene... 46 // 2.2 Anatomicko-patofyziologická východiska ... 48 // 2.2.1 Podstata poruch vědomi ... 48 // 2.2.2 Řízení pohybů očí a projevy jeho poruch... 50 // 2.3 Neodkladná počáteční opatření (Bohumil Bakalář,
Aleš Bartoš)... 54 // 2.3.1 Zjištění stavu vitálních funkcí... 54 // 2.3.1.1 Zhodnoceni dýchání ... 54 // 2.3.1.2 Zhodnocení stavu oběhu... 55 // 2.3.1.3 Stručné zhodnoceni stavu vědomí ... 55 // 2.3.2 Zajištěni vitálních funkcí ... 56 // 2.4 Anamnéza (Aleš Bartoš, Jan Švanda, Ján Praško, Bohumil Bakalář) ... 59 // 2.4.1 Osobni anamnéza ... 60 // 2.4.2 Léková anamnéza... 61 // 2.4.3 Nynější onemocnění... 61 // 2.5 Základní fyzikální vyšetření u poruch vědomí... 62 // 2.5.1 Stav vitálních funkcí... 62 // 2.5.1.1 Tlak krve... 62 // 2.5.1.2 Tep ... 64 // 2.5.1.3 Teplota ... 65 // 2.5.1.4 Dýchání... 66 // 2.5.2 Známky podvýživy... 68 // 2.5.3 Známky úrazu hlavy... 68 // 2.5.4 Kůže... 68 // 2.5.5 Zápach dechu ... 69 // 2.5.6 Poslech srdce a plic... 69 // 2.6 Klinické a laboratorní známky alkoholismu ... 70 // 2.7 Obecné principy při otravách (Jan Švanda. Aleš Bartoš)... 71 // 3. KVANTITATIVNÍ DÉLETRVAJÍCÍ PORUCHY VĚDOMÍ (Aleš Bartoš) 74 // 3.1 Specifické vyšetření bezvědomého... 74 // 3.1.1 Posouzení hloubky bezvědomí... 75 // 3.1.2 Kmenové reflexy... 79 // 3.1.2.1 Zornicový (pupilámí) reflex... 79 // 3.1.2.2 Vertikální okuloccfalický reflex ... 79 // 3.1.2.3 Horizontální okulocefalický reflex... 80 // 3.1.2.4 Okulovestibulámí (kalorický) reflex... 82 // Okulocefalické reflexy a okulovestibulámí reflex - souhrn... 83 // 3.1.2.5 Komeální reflex ... 84 // 3.1.2.6 Okulokardiální
reflex ... 85 // 3.1.2.7 Dávivý reflex (tzv. gag reflex) ... 85 // 3.1.3 Zornicové poruchy ... 86 // 3.1.3.1 lzokorické zornice ... 88 // 3.1.3.2 Anizokorické zornice ... 89 // 3.1.4 Postaveni oči a oční pohyby... 93 // 3.1.5 Inervace lícním nervem v bezvědomí... 97 // 3.1.6 Končetinová symptomatika ... 98 // 3.1.6.1 Spontánní drženi a pohyby končetin... 98 // 3.1.6.2 Provokované pohyby končetin... 99 // 3.1.6.3 Pády pasivně zdvižených končetin... 102 // 3.1.6.4 Tonus svalstva... 102 // 3.1.6.5 Šlachookosticové reflexy a Babinskiho jev ... 103 // 3.1.7 Ložiskové příznaky postižení mozku... 104 // 3.1.8 Meningeální syndrom... 106 // 3.2 Souhrn klinického vyšetření ... 107 // Supratentoriálni afekce... 109 // Infratentoriální afekce... 110 // Meningeálni syndrom... 111 // Difúzni, víceložiskové a metabolické postižení... Ill // Psychogenni porucha vědomí... 112 // 3.3 Mozkové herniace... 112 // 3.4 Příčiny déletrvajícího bezvědomí ... 114 // 3.4.1 Bezvědomí s ložiskovými příznaky ... 114 // Časté příčiny // 3.4.1.1. Mozkové krvácení... 115 // 3.4.1.2 Encefalitidy... 116 // Řidké příčiny // 3.4.1.3 Mozkový infarkt v hemisfére... 117 // 3.4.1.4 Mozková kontuze, epidurálni a subdurální hematom... 120 // Vzácné příčiny // 3.4.1.5 Subarachnoidální krvácení... 122 // 3.4.1.6 Meningitidy... 124 // 3.4.1.7 Trombóza mozkových žil a splavů... 124 // 3.4.2 Bezvědomí bez ložiskových příznaků,
ale s meningeálnim // syndromem... 125 // 3.4.2.1 Meningitidy... 128 // 3.4.2.2 Subarachnoidální krváceni ... 129 // 3.4.2.3 Nitrolebeční hypertenze, unkální nebo okcipitálni // herniace... 130 // 3.4.3 Bezvědomí bez ložiskového nálezu a bez meningeálního syndromu // (Aleš Bartoš, Jan Švanda)... 130 // Časté příčiny // 3.4.3.1 Otrava etylalkoholem ... 133 // 3.4.3.2 Otrava benzodiazepiny... 135 // 3.4.3.3 Otrava barbituráty... 136 // 3.4.3.4 Otrava tricyklickými antidepresivy ... 136 // 3.4.3.5 Otrava opiáty ... 137 // 3.4.3.6 Otrava budivými aminy ... 138 // 3.4.3.7 Otrava kanabinoidy... 138 // 3.4.3.8 Otrava kokainem... 139 // 3.4.3.9 Otrava halucinogeny... 139 // 3.4.3.10 Hypoglykemické kóma... 139 // 3.4.3.11 Hyperglykemické kóma ... 141 // 3.4.3.12 Diabetická ketoacidóza... 142 // 3.4.3.13 Hyperosmolální diabetické kóma bez ketoacidózy ... 144 // 3.4.3.14 Iontová dysbalance... 146 // Řídké příčiny // 3.4.3.15 Poruchy metabolismu vody ... 146 // 3.4.3.16 Nitrolebeční afekce... 147 // Subarachnoidální krváceni v časném stadiu... 147 // Poúrazové difúzni axonálni poranění mozku... 147 // 3.4.3.17 Otravy... 148 // Otrava metylalkoholem ... 148 // Otrava ety lenglykolem... 148 // Otrava antipsychotiky... 149 // Vzácné příčiny // 3.4.3.18 Hypoxémie, hypoperfúze mozku (Bohumil Bakalář)... 149 // Narkóza CO-,... 149 // Hypoxémie... 150 // Arytmie... 151 // 3.4.3.19 Otrava oxidem uhelnatým... 151 // 3.4.3.20 Uremické
kóma... 152 // 3.4.3.21 Jaterni kóma ... 153 // 3.4.3.22 Laktátová acidóza... 154 // 3.4.3.23 Nitrolebeční afekce... 155 // Supratentoriální expanze ... 155 // Kmenový iktus... 155 // Mozečkové krvácení, infarkt ... 158 // Encefalitidy... 159 // Subarachnoidální krvácení... 159 // Trombóza mozkových splavů a mozkových žil... 159 // 3.4.3.24 Epileptický status generalizovaných křečí... 159 // Raritní příčiny // 3.4.3.25 Psychogenni kóma ... 160 // 3.4.3.26 Endokrinně podmíněná kómata ... 163 // Štítná žláza - lyreotoxické nebo myxedémové kóma ... 163 // Nadledvíny - addisonská krize... 163 // 3.4.3.27 Wemickeova encefalopatie... 164 // 3.4.3.28 Centrální pontinní myelinolýza ... 164 // 3.4.3.29 Maligní neuroleptický syndrom ... 164 // 3.4.3.30 Krvácení do mozkových komor... 165 // 3.4.3.31 Trombóza mozkových žil a splavů... 165 // 3.4.3.32 Hydrocefalus... 165 // 3.4.3.33 Bazilámí migréna... 165 // 3.4.3.34 Hypertenzní encefalopatie (krize)... 165 // 4. KVALITATIVNÍ PORUCHY VĚDOMÍ (Ján Praško, Aleš Bartoš) ... 167 // 4.1 Vyšetřeni kvality vědomí ... 167 // 4.2 Delirium - obluzené vědomí... 170 // 4.2.1 Stupňovitý vyšetřovací postup ke stanoveni příčiny deliria... 170 // 4.2.2 Příčiny deliria... 174 // Časté příčiny // 4.2.2.1 Akutní otravy ... 177 // 4.2.2.2 Syndromy z vysazení (abstinenční stavy)... 178 // Abstinenční syndrom z vysazení alkoholu (delirium // tremens) ... 178
Vysazení hypnotik při jejich chronickém užíváni... 179 // 4.2.2.3 Poruchy vodního hospodářství, iontová dysbalance, // endokrinní poruchy... 179 // 4.2.2.4 Kardiopulmonálni selhávání... 179 // 4.2.2.5 Infekční onemocnění ... 180 // 4.2.2.6 Demence... 180 // Řídké příčiny // 4.2.2.7 Paradoxní reakce na psychofarmaka namísto // očekávané sedace ... 181 // 4.2.2.8 Difúzni mozkové poruchy ... 182 // Meningitida, encefalitida ... 182 // Subarachnoidální krvácení... 183 // Pozáchvatové období bez znalosti anamnézy... 183 // 4.2.2.9 Ložiskové postiženi mozku ... 183 // Kontuze mozku, subdurálni a epidurální hematom ... 184 // Primární mozkové nádory a metastázy... 185 // Iktus hemoragický nebo ischemický ... 185 // Encefalitida... 186 // Hypertenzni encefalopatie ... 186 // Vzácné příčiny // 4.2.2.10 Maligní neuroleptický syndrom ... 186 // 4.2.2.11 Febrilní katatonie ... 187 // 4.2.2.12 Letální katatonie... 187 // 4.2.2.13 Metabolické a endokrinní poruchy... 188 // Jatemí selhání a jatemí encefalopatie... 188 // Ledvinové selhání, urémie ... 188 // 4.2.2.14 Parciální komplexní epileptický status... 188 // Raritní příčiny // 4.2.2.15 Wemickeova encefalopatie... 189 // 4.2.2.16 Centrální pontinní myelinolýza ... 190 // 4.2.2.17 Užívání nebo předávkování některých léků... 190 // 4.2.2.18 Otrava selektivními inhibitory zpětného vychytávání // serotoninu ... 191 // 4.2.2.19 Otravajinými
moderními antidepresivy... 191 // 4.2.2.20 Centrální serotoninový syndrom... 191 // 4.2.2.21 Centrální anticholinergní syndrom... 192 // 4.2.2.22 Hyperkalcemický syndrom... 192 // 4.2.2.23 Hydrocefalus... 193 // 4.2.2.24 Elektrokonvulzivní léčba ... 193 // 4.2.2.25 Přehřáli a úpal... 193 // 4.2.2.26 Prochlazeni (systémová hypotermie)... 194 // 4.2.2.27 Tuková embólie do mozku... 194 // 4.2.2.28 Pankreatická encefalopatie... 194 // 4.2.2.29 Různé ... 195 // Poruchy adaptace ... 195 // Pooperační stavy po narkózách ... 195 // Schizoafektivní porucha... 195 // Popáleniny ... 196 // 4.3 Mrákotné stavy - obnubilace... 196 // 4.4 Kvalitativní poruchy vědomí psvehogenního (disociativního) původu ... 198 // 5. ZVLÁŠTNÍ PORUCHY VĚDOMÍ (Aleš Bartoš) ... 200 // 5.1 Vigilní kóma ... 200 // 5.2 Apalický syndrom - vegetativní stav... 200 // 6. MOZKOVÁ SMRT (Aleš Bartoš, Bohumil Bakalář)... 201 // 7. ODBĚR ORGÁNŮ Z MRTVÝCH TĚL K TRANSPLANTAČNÍM ÚČELŮM // (Bohumil Bakalář) ... 203 // 8. PRÁVNÍ ASPEKTY PACIENTA V BEZVĚDOMÍ (Bohumil Bakalář) ... 209 // 9. STAVY NAPODOBUJÍCÍ PORUCHU VĚDOMÍ (Aleš Bartoš. Ján Praško) ... 211 // 9.1 Dysfázie ... 211 // 9.2 Syndrom uzamčení ... 211 // 9.3 Tranzitorní globální amnézie... 212 // 9.4 Mutismus... 213 // 9.5 Stupor... 214 // 9.6 Disociativní amnézie... 216 // 9.7 Katatonie... 216 // 9.8 Akutní reakce na stres ... 218 // 9.9 Znovuoživení vzpomínek (tzv. flash back)
v rámci posttraumatické // stresové poruchy ... 219 // 9.10 Disociativní fuga ... 219 // 9.11 Trans a stavy posedlosti ... 219 // 10. PORUCHY VĚDOMÍ NEJASNÉ ETIOLOGIE (Aleš Bartoš) ... 221 // Epilog ... 223 // Zkratky a symboly ... 225 // Literatura... 227 // Rejstřík ... 234
(OCoLC)931711910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC