Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
190 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-650-0 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; [vol.] 148/2004
Obsahuje tabulky, grafy, ilustrace, úvod, resumé anglicky
Obsahuje bibliografii na s. 183-190
Barvy - vnímání - diagnostika - poruchy učení - studie
Učení - poruchy - diagnostika - studie
000022282
I. TEORETICKÁ ČÁST // Úvod 1 // 1. Obecná problematika specifických vývojových poruch učení a chování // 2 // 2. Pojmové vymezení a definice specifických vývojových poruch učení 4 // 3. Historické pozadí specifických poruch učení a chování // 4. Príčiny specifických poruch učení 9 // 4.1 Dispoziční příčiny specifických poruch učení 10 // 4.2 Faktory související s prostředím 11 // 4.3 Rozdíly mezi chlapci a dívkami se specifickou poruchou učení a chování 13 // 4.4 Jak jsou běžné specifické poruchy učení 14 // 5. Ukazatele specifických poruch učení 15 // 5.1 Specifická porucha čtení 15 // 5.1.1 Definice dyslexic 15 // 5.1.2 Symptomatologie dyslexic 16 // 5.1.3 Příčiny dyslexic 16 // 5.1.4 Typy dyslexic 17 // 5.2 Specifická porucha pravopisu 18 // 5.2.1 Symptomatologie dysortografie 18 // 5.3 Specifická porucha psaní 19 // 5.3.1 Symptomatologie dysgrafie 19 // 5.4 Specifická porucha matematických schopností 19 // 5.5 Specifická vývojová porucha motorické funkce 20 // 5.6 Poruchy paměti 21 // 5.7 Poruchy sekvenční organizace 21 // 5.8 Specifické jazykové problémy 22 // 5.9 Neverbální poruchy učení 22 // 6. Specifické poruchy učení a jejich diagnostika 24 // 6.1 Školní výkony 24 // 6.2 Sluchová percepce řeči 25 // 6.3 Prostorová orientace 25 // 6.4 Oční pohyby při čtení 25 // 6.5 Činnost a funkce mozkových hemisfér 26 // 6.6 Lateralita a dominance 28 // 7. Specifické poruchy chování 30 // 7.1 Primární symptomy specifických poruch chování 31 // 7.1.1 Poruchy pozornosti 31 // 7.1.2 Aktivita 32 // 7.1.3 Poruchy emocionality 32 // 7.1.4 Poruchy motoriky a senzomotorické koordinace 33 // 7.1.5 Poruchy vnímání 33 // 7.1.6 Poruchy řečového projevu 33 // 7.1.7 Poruchy učení 33 // 7.1.8 Poruchy biorytmu a vegetativních funkcí 34 // 7.2 Sekundární následky specifických poruch chování 34 //
8. Osobnostní charakteristiky u dětí se specifickými poruchami učení a // chování 35 // 8.1 Sociální a citové problémy u dětí se specifickými poruchami učení a chován 35 // 8.1.1 Frustrace 38 // 8.1.2 Neurotizace 38 // 8.1.3 Komplex méněcennost 39 // 8.1.4 Úzkost a strach 39 // 8.1.5 Smutek a deprese 44 // 8.1.6 Psychická deprivaci 44 // 8.2 Sebehodnocení, sebepojetí a sebeúcta u dětí se specifickými poruchami // učení a chování 45 // 8.3 Obtíže v chování u dětí se specifickými poruchami učení a chování 49 // 8.3.1 Agresivita 50 // 8.3.2 Vyhýbání škole a podvádění 51 // 8.3.3 Ztráta odvahy 52 // 8.3.4 Tvrdohlavost, nepružnost 52 // 8.3.5 Únik 52 // 8.3.6 Denní snění 52 // 8.3.7 Regrese 53 // 8.3.8 Racionalizace 53 // 8.3.9 Negativismus 53 // 8.3.10 Adaptační a adjustační potíže 54 // 8.4 Rodina, škola a dítě se specifickou poruchou učení a chování 55 // 8.4.1 Rodina 55 // 8.4.2 Škola 59 // 9. Svět barev 62 // 9.1 Symbolický význam barev 62 // 9.1.1 Podobnost a protikladnost barevné symboliky 65 // 9.2 Vnímání barev 68 // 9.2.1 Biologická a estetická funkce barev 72 // 9.2.2 Poruchy ve vnímání barev 74 // 9.3 Některé teorie barev 76 // 10. Člověk a barvy 80 // 10.1 Psychické působení barev podle Maxe buschera 80 // 10.2 Psychické působení barev podle Inge a Gerda Schillingových 82 // 10.3 Psychologické významy jednotlivých barev 86 // 10.3.1 Červená barva 87 // 10.3.2 Žlutá barva 89 // 10.3.3 Zelená barva 91 // 10.3.4 Modrá barva 94 // 10.3.5 Oranžová barva 95 // 10.3.6 Fialová barva 95 // 10.3.7 Ffnědá barva 96 // 10.3.8 Černá barva 97 // 10.4 Zkoumání osobnosti pomocí barev 98 // 10.4.1 Využívání barev jako prostředku ? diagnostice a terapii osobnosti 103 // 10.4.1.1 Chromoterapie 104 // 10.5 Vývoj percepce barev u dětí 105 // 11. Barvy a specifické poruchy učení a chování 108 // 12. Projektivní barvové testy 109 //
II. VÝZKUMNÁ ČÁST // 1. Cíle výzkumu 114 // 1.1 Přístup k problému 115 // 1.2 Základní výzkumné schéma 115 // 1.3 Stanovení cílů 116 // 1.3.1 Přehled tabulek a grafů 118 // 2. Provedení výzkumu a popis vzorku 120 // 3. Použité metody výzkumu 122 // 4. Výsledky výzkumu 124 // 4.1 Výsledky výzkumu vztahující se k cíli 1 124 // 4.1.1 Výsledky statistického srovnání individuální stupnice barev u dětí se SPUCH a dětí bez SPUCH 124 // 4.1.1.1 Výsledky statistického srovnání individuální stupnice barev u chlapců a děvčat se SPUCH a chlapců a děvčat bez SPUCH 125 // 4.1.2 Srovnání uspořádání barev podle oblíbenosti 133 // 4.1.3 Shrnutí výsledků vztahujících se k cíli 1 134 // 4.2 Výsledky výzkumu vztahujících se k cíli 2 135 // 4.2.1 Výsledky statistického srovnání frekvence barev u všech podnětových slov u dětí se SPUCH a bez SPUCH 135 // 4.2.1.1 Výsledky statistického srovnání frekvence barev u chlapců a děvčat se SPUCH a u chlapců a děvčat bez SPUCH u všech podnětových slov 136 // 4.2.2 Výsledky statistického srovnání frekvence barev u podnětových slov vážících se ke škole u dětí se SPUCH a bez SPUCH 140 // 4.2.2.1 Výsledky statistického srovnání frekvence barev u podnětových slov vážících se ke škole u chlapců a děvčat se SPUCH a bez SPUCH 140 // 4.2.3 Uspořádání barev podle frekvence u dětí se SPUCH a bez SPUCH 142 // 4.2.4 Srovnání výsledků individuální stupnice barev a frekvence barev 142 // 4.2.5 Průměrný index tmavých barev u podnětových slov vážících se ke škole u dětí se SPUCH a bez SPUCH 143 // 4.2.6 Shrnutí výsledků vztahujících se k cíli 2 143 // 4.3 Výsledky výzkumu vztahujících se k cíli 3 144 // 4.3.1 Výsledky statistického zpracování adjustaěních potíží ve sféře vrstevníků, rodiny a školy 145 //
4.3.2 Výsledky statistického zpracování podnětových slov vážících se ke škole II u dětí se SPUCH a u dětí bez SPUCH 147 // 4.3.2.1 Výsledky statistického zpracování podnětových slov vážících se ke škole II u děvčat a chlapců se SPUCH a u děvčat a chlapců bez SPUCH 153 // 4.3.3 Výsledky vztahující se k asociačním řetězcům (1. řádu) u podnětových slov vážících se ke škole II u dětí se SPUCH 156 // 4.3.4 Shrnutí výsledků vztahující se k cíli 3 159 // 4.4 Výsledky výzkumu vztahující se k cíli 4 160 // 4.4.1 Výsledky statistického zpracování adjustaěních potíží vztahující se k některým osobnostním charakteristikám u dětí se SPUCH u dětí bez SPUCH 160 // 4.4.2 Shrnutí výsledků vztahující se k cíli 4 164 // 5. Interpretace a diskuse 166 // 5.1 Interpretace výsledků k cíli 1 166 // 5.2 Interpretace výsledků k cíli 2 170 // 5.3 Interpretace výsledků k cíli 3 172 // 5.4 Interpretace výsledků k cíli 4 177 // 6. Závěr 179 // 7. Summary 182 // 8. Literatura 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC