Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
2 CD-R : barev. ; 12 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-557-7
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2"--Rub tit. s.
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název z titulní obrazovky
Obsahuje bibliografie
1 CD-R. Studijní opora -- 2 CD-R. Prezentace
Vydáno též jako kniha
Požadavky na systém: Adobe Acrobat 7.0 Document, Microsoft PowerPoint
000022380
OBSAH PŘEDMĚTU -- ÚVOD -- SYMBOLY -- 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ -- SPU -- Jak chápat pojem specifické poruchy učení -- Definice SPU -- Etiologie SPU původ poruch -- Diagnostická úvaha -- Anamnéza diagnosticky málo používaná metoda -- Co bychom měli ještě vědět Lékařská terminologie -- 2 MAJÍ SPU SVOU MINULOST? -- Mají specifické poruchy učení svou minulost? -- Vybraná historická zastavení druhé poloviny minulého století u nás -- Podpora žákům s diagnózou specifická porucha učení a chování -- Legislativní podpora dětem, žákům s diagnózou specifické poruchy -- učení a chování výčet legislativních norem -- 3 CHARAKTERISTIKY SPU -- V SOUVISLOSTECH S DALŠÍM I -- PORUCHAMI -- 3.1 Stručná charakteristika jednotlivých poruch -- Vysvětlení názvů poruch -- Dyslexie porucha osvojování čtenářských dovedností -- Dysgrafie porucha osvojování psaní -- Dysortografie porucha pravopisu -- Dyskalkulie porucha matematických dovedností -- Dysmúzie porucha osvojování hudebních dovedností -- Dyspinxie specifická porucha kreslení -- Dyspraxie porucha postihuje osvojování praktických dovedností -- 3.2 Poruchy, které mají vztah k SPU -- Řeč (komunikace, komunikativní kompetence) -- Sluchová percepce -- Poruchy vnímání a reprodukce rytmu -- Zraková percepce -- Pravo-levá a prostorová orientace -- Poruchy jemné a hrubé motoriky -- Orientace v čase -- Exekutivní funkce -- Paměť krátkodobá, pracovní,
dlouhodobá -- Koncentrace pozornosti -- Rychlost a koordinace psychických procesů -- 3.3 SPU a ADHD -- 4 OD HLEDÁNÍ PŘÍČIN K ŘEŠENÍ PROBLÉMU -- 4.1 Objevy v druhé polovině minulého století -- 4.2 Některé oblasti si blíže objasníme -- Lateralizace řeči v lidském mozku a čtení -- Proč je tak výrazný nepoměr mezi chlapci a děvčaty ve výskytu SPU? -- Cytoarchitektonický výzkum mozku -- Neurobiologie řeči -- Emocionální vývoj a sociální vnímavost -- Doporučené principy vyučování a učení: -- 4.3 Žák se specifickými poruchami učení v edukační realitě -- Zásady reedukace SPU -- Dyslexie kroky při reedukaci -- Český jazyk a literatura -- Vyučování cizím jazykům -- Matematika -- Naukové předměty -- Tělesná výchova -- GLOSÁŘ -- LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC