Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
3. vyd.
Praha : SoftPress, 2005
xxi,522 s. : il.

ISBN 80-86497-77-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
DHTML (jazyk) - příručky
Kaskádové styly - příručky
000022465
Obsah // ___Úvod___xi // Část I Kaskádové styly___ // Kapitola 1 Úvod do kas stylů 3 // Co je styl?...5 // Co jsou kaskádové styly (CSS)...6 // Verze CSS...8 // Typy pravidel CSS...10 // CSS a značkovací jazyky ...13 // Nastavení DTD...18 // Druhy značek HTML a XHTML...20 // Kapitola 2 Základy CSS 23 // Vkládání stylů do značek HTML...24 // Vkládání stylů do webové stránky...26 // Vkládání stylů do webu...29 // (Re)definice značek HTML...36 // Tvorba vlastních značek definováním tříd 38 // Identifikace objektu pomocí identifikátoru 40 // Definování stylů se stejnými pravidly...42 // Definování stylů v kontextu...44 // Definice stylů odkazů pomocí pseudotříd 46 // Tvorba iniciál pomocí pseudoelementů...50 // Tvorba definice [important...53 // Dědičnost vlastností.™...55 // Ovládání stávajících nebo zděděných hodnot // vlastností...57 // Určování kaskádového pořadí...59 // Nastavení stylů pro tisk...61 // Vkládání komentářů do CSS...64 // Strategie stylů... 65 // vi Obsah // Kapitola 3 Ovládání písma 67 // Úvod do typografie na webu...68 // Nastavení písma...71 // Nastavení velikosti písma...75 // Jak vytvořit sklonený text---77 // Nastavení tloušťky písma...79 // Tvorba kapitálek...81 // Nastavení několika hodnot pro font...82 // Kapitola 4 Ovládání textu 85 // Přizpůsobení mezer v textu...86 // Nastavení velikosti písma---92 // Vodorovné zarovnání textu___ 94 // Svislé
zarovnání textu___96 // Odsazování odstavců...98 // Nastavení barvy pro text a popředí...100 // Dekorace textu... 102 // Nastavení směru textu...104 // Nastavení zalomení stran pro tisk ...106 // Kapitola 5 Ovládání elementů 109 // Pochopení boxu elementu---110 // Modifikace způsobu zobrazení elementu 112 // Nastavení šířky a výšky elementu...117 // Nastavení okrajů elementu---122 // Nastavení orámování elementu...125 // Nastavení výplně elementu ... 134 // Nastavení pozadí... 136 // Kapitola 6 Ovládání pozice elementů 147 // Co je okno a co je dokument...148 // Nastavení typu umístění___ 150 // Nastavení pozice elementu...154 // Vrstvení objektů (nastavení pozice v 3D)___159 // Plovoucí elementy v okně ...161 // Ukončení obtékání--- 163 // Ovládání prázdného místa...165 // Kapitola 7 Ovládání viditelnosti elementů 167 // Nastavení viditelnosti elementu ...168 // Nastavení viditelné oblasti elementu...170 // Obsah vii // Zpracování přetékajícího obsahu-...172 // Nastavení neprůhlednosti elementu...174 // Kapitola 8 Ovládání seznamů, tabulek a rozhraní 177 // Nastavení seznamu...178 // Nastavení stylu odrážky...180 // Tvorba vlastních odrážek ...181 // Tvorba visícího odsazení...182 // Sloučení orámování buněk tabulky...183 // Nastavení umístění nadpisu tabulky...185 // Změna vzhledu ukazatele myši...186 // Změna vzhledu posuvníku (pouze pro IE ve Windows)...188 // Část II
Dynamické HTML___ // Kapitola 9 Úvod do DHTML 193 // Co je dynamické HTML? ...194 // Historie DHTML___197 // Proč bych měl používat DHTML?...199 // Srovnání technologií Flash a DHTML...202 // Měl bych používat DHTML, nebo Flash?...204 // Kapitola 10 Objektový model dokumentu a události 207 // Úvod do modelu DOM: Mapa vaší webové // stránky...208 // Tvorba objektu...212 // Pochopení událostí ...214 // Události a model DOM...215 // Ovladače událostí...216 // Použití modelu DOM...218 // Předávání událostí funkci...220 // Spojování událostí s objekty...222 // Detekce funkcionalit...224 // Detekce typu DOM pro zpětnou // kompatibilitu...226 // Kapitola 11 Poznáváme prostředí 229 // Detekce operačního systému...230 // Detekce názvu a verze prohlížeče...232 // Nalezení umístění a titulku stránky...234 // Určování rozměrů obrazovky...235 // Zjišťování počtu barev (bitové hloubky)...237 // viíi Obsah // Zjišťování velikosti okna prohlížeče...239 // Zjišťování viditelných rozměrů stránky...241 // Zjišťování pozice posunu stránky...243 // Kapitola 12 Poznáváme objekty 245 // Zjišťování, na který objekt se kleplo...246 // Zjišťování rozměrů objektu...248 // Určování pozice objektu...250 // Hledání pozice třetího rozměru objektu 254 // Zjišťování stavu viditelnosti objektu...256 // Hledání viditelné oblasti objektu...258 // Kapitola 13 Poznáváme události 263 // Detekce typu
události ...264 // Detekce stisknuté klávesy...266 // Detekce stisku modifikátoru kláves...268 // Detekce klepnutí tlačítka myši...270 // Detekce místa klepnutí myši...272 // Kapitola 14 Základní dynamické techniky 275 // Zobrazování a skrývání objektů...276 // Posunování objektů z místa na místo...282 // Posunování objektů o určitou vzdálenost...284 // Přesunování objektů v třetím rozměru...286 // Modifikace viditelné oblasti objektu...289 // Modifikace obsahu objektu...291 // Ovládání objektů mezi rámci...293 // Kapitola 15 Pokročilé dynamické techniky 297 // Opakované spouštění funkcí...298 // Animování objektu...301 // Tvorba přetahovatelného objektu...306 // Otevíráme nové okno prohlížeče...309 // Přesunování okna prohlížeče...313 // Modifikace velikosti okna prohlížeče...315 // Posouvání stránky v okně prohlížeče...318 // Kapitola 16 Dynamické CSS 321 // Uzpůsobení stylů operačnímu systému // a prohlížeči...322 // Hledání hodnoty vlastnosti stylů...327 // Vkládání a modifikace definic stylů...329 // Modifikace třídy objektu...333 // Obsah ix // Aktivace a deaktivace stylů CSS...335 // Část III Použití CSS a DHTML // Kapitola 17 Layout a obsah 339 // Import externího obsahu...340 // Vkládání dynamicky generovaného obsahu 344 // Tvorba vícesloupcového layoutu...347 // Stylizace tabulek...350 // Stylizace formulářů...352 // Stylizace rámců...356 // Vytvoření upoutávky...359
// Tvorba nadpisů...361 // Tvorba ukotveného nadpisu...363 // Tvorba stínů...365 // Kapitola 18 Navigace a ovládání 367 // Nastavení více stylů pro odkazy...368 // Vytváření obrázkových rolloverů pomocí // CSS___370 // Vložení vyskakovacího hypertextu...372 // Vytváření rozbalovacích menu ---375 // Vytváření rozevíracích menu...381 // Vytvoření posuvných menu...384 // Vytvoření dálkového ovládání...388 // Tvorba posuvníků pro vrstvu...392 // Použití vstupu z pole formuláře...398 // Sledování ukazatele myši...„...400 // Tvorba prezentace...403 // Kapitola 19 GoLive CS 407 // Rozhraní GoLive...408 // Vkládání CSS... ...413 // Vložení plovoucího boxu...418 // Vložení animace v DHTML...420 // Kapitola 20 Dreamweaver KK 2004 423 // Rozhraní Dreamweaveru...424 // Vložení CSS...428 // Vložení vrstvy...432 // Práce s šablonami CSS v Dreamweaveru 434 // x Obsah // Kapitola 21 Ladění kódu 437 // Odstraňování chyb v CSS ---438 // Validace CSS...441 // Odstraňování chyb v JavaScriptu...443 // Hlavolam jménem kompatibilita...447 // Dodatek A Referenční příručka - CSS 449 // Dodatek B Referenční příručka - DHTML 459 // Rezervovaná slova...463 // Dodatek C Prohlížeče podporující DHTML a CSS 465 // Standardy pro prohlížeče ...466 // Internet Explorer___ 4’69 // Netscape a Mozilla ...471 // Safari (Mac)... 473 // Opera (Mac/Windows/Unix) ... 474 // Další prohlížeče---475 // Dodatek D Bezpečné
fonty 477 // Dodatek E Hodnoty znaku klávesnice 483 // Dodatek F Nástroje a informační zdroje 487 // Softwarové nástroje...488 // Online nástroje ... 491 // Technologie a standardy...492 // Design a teorie--- 495 // Příklady... .498 // Knihy, časopisy a další publikace...500 // Rejstřík 503

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC