Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
59 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-050-9 (brož.)
Symposium [Galén] ; sv. 3
Obsahuje nákresy, grafy
Cukrovka (nemoc) - metabolismus lipidů - studie
Lipidy - metabolismus - cukrovka (nemoc) - studie
Metabolismus - lipidy - cukrovka (nemoc) - studie
000022469
DBSAH // 1. DIABETES MELLITUS JAKO SOUČÁST SYNDROMU INZULÍNOVÉ REZISTENCE (J. Perušičová) // Schéma 1. Patogeneze NIDDM - diabetů 2. typu...13 // Schéma 2. Syndrom inzulínové rezistence...13 // Schéma 3. Syndrom inzulínové rezistence... 14 // Tab. 1. Syndrom inzulínové rezistence a ateroskleróza... 14 // Tab. 2. Prevalence rizikových faktorů aterosklerózy и diabetiků 2. typu 15 // Schéma 4. Vznik syndromu inzulínové rezistence...15 // Tab. 3. Léčba diabetes mellitus 2. typu při syndromu inzulínové rezistence ... 16 Tab. 4. Léčba diabetes mellitus 2. typu při syndromu inzulínové rezistence ... 16 // Tab. 5. Pravidla léčby hyperlipoproteinémií и diabetiků... 17 // Závěr ... 17 // 2. PORUCHY METABOLISMU LIPIDŮ U DIABETIKŮ (M. Anděl, P. Krami, L. Trešiová) // Schéma 1. Inzulín reguluje syntézu VLDL v játrech... 19 // Schéma 2. Inzulín reguluje syntézu VLDL v játrech...20 // Schéma 3. Reverzní transport cholesterolu za fyziologických podmínek 20 // Schéma 4. Reverzní transport cholesterolu při hypertriacylglycerolémii 21 // Schéma 5. Typické změny v lipidogramu и DM 1. i 2. typu...21 // Schéma 6. DM 2. typu...22 // Schéma 7. Inzulínová rezistence...22 // Schéma 8. Snížení aktivity LPL...23 // Schéma 9. Strukturální změny LDL...23 // 8 Symposium- Diabetes mellitus a poruchy metabolismu lipidu // Schéma 10. Glykace LDL...23 // Schéma 11. DM 1. typu...24 // Schéma 12. DM l.typu...24 // Schéma 13. DM 2.
typu...25 // Schéma 14...25 // Schéma 15. Dyslipidémie - potřeba kontextuálního posouzení...26 // Schéma 16. Dyslipidémie - minimální vyšetřeni prováděná na našem // pracovišti...26 // Schéma 17. Dyslipidémie и diabetiků ...27 // Schéma 18. Terapeutické cíle и DM...28 // Tab. 1. Zásady léčby hyperlipidémie и diabetiků...28 // Tab. 2. Nejčastěji užívaná hypolipidemika v terapii dyslipidémií и diabetiků.. 29 // Tab. 3. Zásady léčby...29 // Závěr...29 // PŘÍLOHA // STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU 33 // A. Vyhledávání a diagnostika diabetů...34 // Glykémie nalačno...34 // B. Vyšetření při zjištění diagnózy diabetů 2. typu...35 // Anamnéza...35 // Fyzikální vyšetření...35 // Laboratorní vyšetření...36 // C. Stanovení léčebného plánu...36 // I. Nefarmakologická terapie...36 // II. Farmakologická léčba...36 // III. Edukace nemocných s diabetem 2. typu...37 // D. Průběžná standardní péče...38 // Náplň vyšetření...38 // E. Prevence pozdních projevů (komplikací) diabetů 2. typu...39 // F. Evidence diabetiků...40 // G. Kvalifikační předpoklady péče o pacienty s diabetem 2. typu ...40 // H. Zajištění týmové spolupráce...40 // I. Závěr ...40 // Příloha 1 ...41 // Výživová doporučení pro dospělé nemocné diabetem...41 // Speciální doporučení pro diabetes 1. typu...45 // Příloha 2...47 // Edukace diabetika...47 // Náplň edukace diabetiků léčených
inzulínem...48 // Náplň edukačního programu diabetiků 2. typu neléčených inzulínem...49 // Příloha 3...51 // Standardy péče o diabetickou nohu...51 // Obsah_ // 9 // I prevence diabetické nohy, edukace diabetiků...52 // li Diagnostika syndromu diabetické nohy...53 // 1. Anamnéza...54 // 2. Fyzikální vyšetření...54 // 3. Neurologické vyšetření...54 // 4. Cévní vyšetření...55 // 5. Vyšetření rentgenologické...55 // 6. Vyšetření infekce (bakteriologické vyšetření) ...55 // 7. Při poruchách kožního krytu a Charcotově osteoartropatii // je nezbytné specializované podiatrické vyšetření...56 // ЦІ Terapie syndromu diabetické nohy...56 // Terapie neuropatických ulcerací...56 // Terapie angiopatických nohbu...57 // Terapie Charcotovy osteoartropatie...57 // IV. Specializovaná centra péče o diabetickou nohu (podiatrické ambulance // a kliniky)...Д...58 // Příloha 4...59 // Tabulka koronárního rizika...59

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC