Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 2003
139 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0312-2 (brož.)
Malá monografie
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 112-136
Nefropatie diabetická - pojednání
000022490
Ш OBSAH // Seznam použitých zkratek ... 9 // Předmluva ... Ю // 1 Historický pohled ... 11 // 2 Epidemiologie ... 13 // 2.1 Diabetická nefropatie u diabetiků 1. typu... 13 // 2.2 Diabetická nefropatie u diabetiků 2. typu... 15 // 2.3 Diabetická nefropatie ve stadiu selhání ledvin ... 16 // 3 Morfologické změny ... 20 // 3.1 Hypertrofie glomerulů ... 20 // 3.2 Nodulámí a difuzní intrakapilární glomeruloskleróza ... 22 // 4 Patogeneze... 25 // 4.1 Diabetické prostředí ... 25 // 4.2 Glomerulární hemodynamika ... 28 // 4.2.1 Angiotenzin 11 ... 29 // 4.2.2 Jiné vazoaktivní látky ... 29 // 4.2.3 Mechanické vlivy ... 30 // 4.3 Růstové faktory ... 31 // 4.4 Permeabilita glomerulární bazálni membrány ... 32 // 4.5 Tubulární funkce ... 34 // 4.6 Genetické faktory ... 35 // 5 Albuminurie a glomerulární filtrace ... 38 // 5.1 Stanovení albuminurie ... 38 // 5.2 Měření glomerulární filtrace ... 40 // 6 Klinický obraz a diagnostika ... 42 // 6.1 Stadia diabetické nefropatie u diabetiků 1. typu... 43 // 6.2 Specifika u diabetiků 2. typu ... 47 // 6.3 Specifika u diabetiků 1. typu v dětském věku ... 47 // 6.4 Diferenciální diagnóza ... 48 // 6.5 Intervaly ambulantních vyšetření ... 49 // 7 Mikroalbuminurie ... 50 // 7.1 Mikroalbuminurie a sdružené abnormality ... 50 // 7.2 Mikroalbuminurie jako předpovčdní ukazatel kardiovaskulárních // chorob ... 53 // 7.3 Screening mikroalbuminurie... 55 // 8 Arteriální hypertenze a diabetes mcilitus
... 57 // 8.1 Prevalence arteriální hypertenze ... 58 // 8.2 Velké intervenční studie ... 60 // 8.3 Klasifikace arteriální hypertenze ... 61 // 8.4 Ambulantní monitorování krevního tlaku... 62 // 9 Prevence a léčba ... 64 // 9.1 Glykemická kompenzace ... 64 // 9.1.1 Primární prevence ... 64 // 9.1.2 Sekundární prevence... 67 // 9.1.3 Terciární prevence ... 68 // 9.2 Antihypertenzní léčba ... 69 // 9.2.1 Primární prevence ... 71 // 9.2.2 Sekundární prevence... 71 // 9.2.3 Terciární prevence ... 73 // 9.2.4 Strategie antihypertenzní léčby ... 75 // 9.2.5 Specifické účinky antihypertenziv při léčbě diabetiků ... 77 // 9.3 Nízkobílkovinná dieta... 80 // 9.3.1 Příjem bílkovin u nedialyzovaných pacientů ... 81 // 9.3.2 Příjem bílkovin při nefrotickém syndromu ... 82 // 9.3.3 Příjem bílkovin u hemodialyzovaných pacientů ... 82 // 9.3.4 Příjem bílkovin u peritoneálnč dialyzovaných pacientů ... 83 // 9.4 Hypolipidemická léčba ... 84 // 9.5 Léčba infekcí ledvin a močových cest... 85 // 9.6 Léčba glykózaminoglykany ... 86 // 9.7 Prevence nefrotoxického účinku a vliv kouření ... 87 // 10 Diabetik se selháním ledvin ... 89 // 10.1 Klinický a laboratorní obraz chronického selhání ledvin ... 89 // 10.2 Náhrada funkce ledvin ... 93 // 10.2.1 Hemodialýza ... 95 // 10.2.2 Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza ... 96 // 10.2.3 Transplantace ledviny ... 98 // 10.2.4 Kombinovaná transplantace pankreatu
a ledviny ... 100 // 11 Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace... 103 // 11.1 Diabetická neuropatie ... 103 // 11.2 Diabetická retinopatie ... 105 // 11.3 Makrovaskulární komplikace ... 106 // 12 Přidružené choroby a stavy ... 108 // 12.1 Infekce ledvin a močových cest ... 108 // 12.2 Osteoporóza ... 109 // 12.3 Gravidita ... 110 // Literatura ... 112 // Rejstřík ... 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC