Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
95 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7041-586-3 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 91-95
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
000022615
1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU -- 1.1 Důvody rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR -- 1.2 Charakteristika venkovského cestovního ruchu -- 1.2.1 Vesnická turistika -- 1.2.2 Agroturistika -- 1.2.3 Ekoagroturistika -- 1.2.4 Chataření a chalupaření -- 1.3 Význam venkovské turistiky -- 2 ROZVOJ VENKOVA A ROLE UDRŽITELNÉ TURISTIKY -- 2.1 Kritéria rozvoje venkovských oblastí -- 2.2 Důvody rozvoje venkovských oblastí -- 2.3 Venkovská turistika a její principy udržitelnosti -- 3 CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍ VE VENKOVSKÉ TURISTICE -- 3.1 Analýza potenciálu venkovské turistiky -- 3.2 Strategické záměry a marketing ve venkovské turistice -- 3.3 Strategie k vytváření konkurenční výhody ve venkovské turistice -- 4 MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY VE VENKOVSKÉ TURISTICE -- 4.1 „Nových 7S" -- 4.2 Outsourcing -- 4.3 Teorie shluků -- 4.4 Přístup „5C" -- 4.5 Benchmarking -- 4.6 SWOT analýza ---
5 MARKETINGOVÉ PŘÍSTUPY VE VENKOVSKÉ TURISTICE -- 5.1 „Green" marketing -- 5.2 „4P" marketingového mixu -- 5.2.1 Klasický marketingový mix venkovské turistiky -- 5.3 Přístup „4C" -- 5.4 „7P" marketingového mixu venkovské turistiky -- 5.5 „8P" marketingového mixu venkovské turistiky -- 5.5.1 People (lidé) ve venkovské turistice -- 5.5.2 Packaging („balíčkování" služeb) venkovské turistiky -- 5.5.3 Programming (programová specifikace) venkovské turistiky -- 5.5.4 Partnership (spolupráce) v rámci venkovské turistiky -- 5.6 „5P" internetového mixu venkovské turistiky -- 5.7 „STP" marketing -- 5.7.1 Výhody segmentace trhu -- 5.7.2 Segmentace trhu venkovské turistiky -- 6 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP A VENKOVSKÁ TURISTIKA -- 6.1 Význam systémového přístupu -- 6.2 Venkovská turistika a systémová komunikace -- 7 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ -- 7.1 Úvod -- 7.2 Charakteristika Královéhradeckého kraje ---
7.3 Analýza kvality života na venkově na Králové hradecku -- 7.3.1 Cíl a metody výzkumu -- 7.3.2 Výsledky a diskuse -- 7.4 Analýza realizace strategických dokumentů na Královéhradecku -- 7.4.1 Cíl a metody výzkumu -- 7.4.2 Výsledky a diskuse -- 7.5 Závěr šetření -- 8 ZÁVĚR -- PŘÍLOHY: -- Příloha č. 1 SWOT analýza venkovské turistiky -- Příloha č. 2 Doprovodné programy venkovské turistiky -- Příloha č. 3 Segmenty trhu venkovské turistiky -- SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC