Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003
156 s. : il.

ISBN 80-86473-37-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 142-143
Prvouka - didaktika - učebnice vysokošk.
Přírodověda - didaktika - učebnice vysokošk.
000022675
OBSAH // Úvod ...’ // 1 Základní světová společenstva rostlin a živočichů...9 // 1.1. Rozmanitost životních podmínek na Zemi...9 // 1.1.1. Fytogeografické oblasti Země...11 // 1.1.2. Zoogeografické oblasti Země ...13 // 2. Rostliny v prvouce a přírodovědě ...17 // 2.1. Didaktická analýza učiva o rostlinách v modelových // učebních programech ...17 // 2.2. Didakticko-faktografický rozbor učiva o rostlinách...20 // 2.2.1. Houby ...22 // 2.2.2. Vyšší rostliny ...26 // 2.2.2.1. Pletiva rostlin ...27 // 2.2.2.2. Kořeny rostlin ...27 // 2.2.2.3. Stonek rostlin ...28 // 2.2.2.4. Listy rostlin...29 // 2.22.5. Květy a květenství ...35 // 2.2.2.6. Plody, plodenství a souplodí...36 // 2.2.3. Vybrané skupiny vyšších rostlin...37 // 2.2.3.1. Mechorosty ...37 // 2.2.3.2. Plavuně, přesličky a kapradiny...39 // 2.2.3.3. Nahosemenné rostliny...40 // 2.2.3.4. Krytosemenné rostliny ...44 // 2.2.3.4.1. Rostliny dvouděložné ...45 // 2.2.3.4.2. Rostliny jednodčložné...50 // 3. Procesuálni stránka botanické části prvouky a přírodovědy ...52 // 3.1. Vyučovací formy v botanické části prvouky a přírodovědy ... 53 // 3.1.1. Sběr rostlinného materiálu a práce s ním...54 // 3.2. Vyučovací metody v botanické části prvouky a přírodovědy ... 58 // 3.2.1. Metodika seznamování žáků s přírodninami ...59 // 3.2.2. Práce s přírodovědným nákresem...63 // 3.2.3. Botanická pozorování a pokusy ...63 // 3.3. Vyučovací
prostředky v botanické části prvouky a přírodovědy . 69 // 4. Živočichové v prvouce a přírodovědě ...75 // 4.1. Didaktická analýza učiva o živočiších v modelových // učebních programech ...75 // 4.2. Didakticko-faktografický rozbor učiva o živočiších...78 // 4.2.1. Bezobratlí živočichové v učivu prvouky a přírodovědy...79 // 4.2.1.1. Třídění bezobratlých živočichů...80 // 4.2.1.2. Hmyzí škůdci ...91 // 4.2.2. Obratlovci v učivu prvouky a přírodovědy...94 // 4.2.2.1. Ryby v učivu prvouky a přírodovědy...95 // 4.2.2.2. Obojživelníci a plazi v učivu prvouky a přírodovědy ...103 // 4.2.2.3. Ptáci v učivu prvouky a přírodovědy ...112 // 4.2.2.4. Savci v učivu prvouky a přírodovědy...121 // 4.2.2.5. Hospodářská, domácí a užitková zvířata ...130 // 5. Procesuálni stránka zoologické části prvouky a přírodovědy ...135 // 5.1. Vyučovací formy v zoologické části prvouky a přírodovědy ... 135 // 5.2. Vyučovací metody v zoologické části prvouky a přírodovědy .. 137 // 5.3. Vyučovací prostředky v zoologické části prvouky a přírodovědy 140 // Použitá a doporučená literatura ...142 // Přílohy ...144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC