Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.1) Půjčeno:82x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
398 s. ; 24 cm

ISBN 80-7178-279-3 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografie
000022729
Obsah // Uvod k výročnímu vydání knihy po deseti letech...9 // Téma knihy... 10 // Výzkumy inteligence...11 // Dimenze myšlení a má současná práce...14 // Kritika teorie rozmanitých inteligencí...18 // Další rozvoj teorie...21 // Odkazy... 24 // Předmluva...27 // Poznámka k projektu Lidský potenciál...31 // první část // Východiska...33 // Kapitola 1 // Myšlenka rozmanitých inteligencí...35 // Odkazy... 42 // Kapitola 2 // Vývoj názorů na inteligenci...43 // Psychologie se stává vědeckým oborem...45 // Piaget...47 // Psychologie zaměřená na informační procesy...51 // Psychologie zaměřená na symbolické systémy...53 // Odkazy... 58 // Kapitola 3 // Biologické základy inteligence...61 // Jevy, které je třeba vysvětlit...61 // - 5 - // Lekce z genetiky...62 // Z pohledu neurobiologa...65 // Názory na stavbu a funkční uspořádání mozku...79 // Závěr...83 // Odkazy... 85 // Kapitola 4 // Co je to inteligence?...89 // Základní předpoklady, které musí splňovat každá inteligence...90 // Kritéria inteligence...92 // Vymezení pojmu inteligence...96 // Závěr...98 // Odkazy... 100 // ČÁST DRUHÁ // Teorie...101 // Kapitola 5 // Jazyková inteligence... 103 // Poezie — názorný příklad jazykové inteligence...103 // Základní jazykové operace...107 // Jazyk a mozkové struktury... 112 // Rozmanité podoby jazyka v různých kulturách... 118 // Reč jako nástroj...122 // Závěr...123 // Odkazy... 125 // Kapitola
6 // Hudební inteligence...127 // Hudební skladatel...128 // Základní složky hudební inteligence...131 // Vývoj hudebních schopností... 135 // Evoluční vývoj hudby a její neurologický základ... 140 // Neobvyklé hudební talenty...144 // Vztah k dalším intelektovým schopnostem... 146 // Odkazy... 151 // Kapitola 7 // Logicko-matematická inteligence... 153 // Piagetova koncepce logicko-matematického myšlení...153 // Matematikovo dílo...160 // Přírodní vědy... 167 // - 6 - // Izolované matematické nadání... 176 // Logika a matematika v různých kulturách...180 // Matematika, věda — a čas... 184 // Vztahy k jiným inteligencím... 187 // Odkazy... 189 // Kapitola 8 // Prostorová inteligence...193 // Dimenze prostorové inteligence... 193 // Vývoj prostorové inteligence...200 // Neuropsychologické zřetele...202 // Neobvyklé formy prostorových schopností a formy jejich nedostatku 206 // Využití prostorové inteligence...210 // Vizuálně-prostorové umění...216 // Pohled do světa jiných kultur... 220 // Odkazy...225 // Kapitola 9 // Tělesně-pohybová inteligence...229 // Vymezení pojmu...229 // Význam mozku pro pohyb těla...232 // Evoluční vývoj tělesných schopností...237 // Vývoj tělesné inteligence u jednotlivce...241 // Vyzrálé formy tělesných výrazových schopností...243 // Tělesná inteligence v jiných kulturách...253 // Tělo jako subjekt a objekt...254 // Odkazy...256 // Kapitola 10 // Personální formy
inteligence...259 // Úvod: Vědomí já...259 // Vývoj personálních forem inteligence...264 // Biologické základy osobnosti...273 // Odkazy...292 // Kapitola 11 // Kritika teorie rozmanitých inteligencí... 295 // Úvod...295 // Příbuzné teorie...297 // Čím jsme se nezabývali...302 // Kognitivní operace „vyšší úrovně“...303 // Možnosti vyvrácení teorie...311 // Závěr...311 // Odkazy...313 // - 7 - // Kapitola 12 // Socializace inteligencí prostřednictvím symbolů...315 // Klíčová role symbolů...315 // Vývoj symbolických schopností...318 // Alternativní pojetí lidské inteligence...332 // Odkazy...338 // ČÁST TŘETÍ // Důsledky teorie a možnosti jejího využití...341 // Kapitola 13 // Vzdělávání inteligencí...343 // Úvod...343 // Rámcová analýza vzdělávacích procesů...345 // Typy škol...355 // Tři klíčové znaky moderního vzdělávání...364 // Další návštěva u našich tří mladých přátel...370 // Odkazy...373 // Kapitola 14 // Možnosti využití teorie...375 // O čem se mluví... 375 // Jak se dívat optikou teorie rozmanitých inteligencí...379 // Jiné vzdělávací experimenty...387 // Závěiy pro praxi...388 // Závěrečná poznámka...395 // Odkazy...397 // - 8 -
(OCoLC)43808235
cnb000739250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC