Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2000
307 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 31 cm

objednat
ISBN 80-7203-254-2 (váz.)
Další názvový údaj z obalu: historie a technika vodních a větrných mlýnů, hamrů, pil, valch, olejen, stoup...
Obsahuje barevné fotografie na přílochách, ilustrace, úvod, dodatky, resumé anglicky, německy, místní rejstřík
Dotisk v roce 2000
Bibliografie: s. 282
Mlýny - dějiny - země české - pojednání
000022890
Úvod 5 // 1) STRUČNÁ HISTORIE MLÝNŮ (M. KŘIVANOVÁ, L. ŠTĚPÁN) 7 // Zrnotěrky 8 Ruční mlýnky a stoupy 8 // Vodní a větrné kolo 11 // První vodní mlýny 11 // Další způsoby pohonu obilních mlýnů 15 // Zařízení středověkých mlýnů v naší oblasti 16 // Začátky prosévání meliva pytlováním 17 // Názvosloví mlýnů a místní názvy 18 // Rozšíření mlýnů 19 // Mlynáři, cechy a společenstva 20 // Erby s mlynářskou symbolikou 22 // Sekerníci 23 // Teoretické a praktické studie 24 // Počátky zlepšování technologie a kvality 27 // Umělecké mlýny 28 // Válcové a automatické mlýny 29 // Nové motory obilních mlýnů 30 // Typy novověkých mechanických mlýnů v Čechách 31 // Příčiny zániku malých mlýnů v Čechách 34 // Stará vodní díla na konci 20. století 36 // 2) STARÝ ČESKÝ MLÝN (L. ŠTĚPÁN) 39 // Mlýnská hranice 40 // Pohon a převody 44 // Mlecí ústrojí 46 //Prosévací ústrojí 48 // Pracovní postup mletí obilí 51 // Krupníky 53 // Jahelky 56 // Vybavení mlýnic 57 // Výzdoba mlýnic 60 // Šalanda 61 // Doplňková výroba při starých obilních mlýnech 62 // 3) ČESKÉ MLÝNY V OBDOBÍ INDUSTRIALIZACE (L. ŠTĚPÁN) 67 // Poloumělecké mlýny 68 // Nástup uměleckých mlýnů 70 // Vývoj uměleckých mlýnů 73 // Postup mletí na válcovém mlýně 77 // Práce sekemíků v období uměleckých a válcových mlýnů 79 // 4) MLECÍ KAMENY MECHANICKÝCH MLÝNŮ (L. ŠTĚPÁN) 81 // Přírodní kameny 81 // Křes kamenů 87 // Výroba francouzských kamenů 89 / Výroba umělých kamenů 90 // Kameny pro výrobu dalších mlýnských a jiných produktů 91 // Druhotné použití mlýnských kamenů 94 //
5) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ MLÝNŮ (L. ŠTĚPÁN) 95 // Stavby vodních mlýnů 95 // Stavby větrných mlýnů 104 // Stavby žentourových mlýnů 111 // Architektura mlýnů 112 // Okolí vodních mlýnů 121 // 6) DALŠÍ DÍLA MLÝNÁŘŮ A SEKERNÍKŮ (L. ŠTĚPÁN) 123 // Zařízení v potravinářské výrobě a v zemědělství 124 // Zařízení na zpracování dřeva 128 // Zařízení pro textilní výrobu 133 // Zařízení pro sklářství a keramiku 136 // Zařízení pro těžbu rud, hutnictví a zpracování kovů 140 // Papírenství 146 // Vodárenství 148 // 7) CESTA VODY KE KOLU (L. ŠTĚPÁN) 151 // Stavba jezu 151 // Náhon 152 // Vodní cejchy 154 // Přívod vody na kola - vantroky 155 // 8) VODNÍ KOLA, PŘEVODY (L. ŠTĚPÁN) 159 // Typy vodních kol 161 // Stanovení rozměrů vodních kol // 163 Stavba vodních kol // 167 Památková hlediska při obnově vodních kol 172 // Převody 174 // Přenos vodní síly 179 // 9) MLYNÁŘI V PROMĚNÁCH ČASU (M. KŘIVANOVÁ) 181 // Mlynářský stav 181 // Mlynářské cechy 191 // Mlynářská společenstva 194 // Neštěstí se mlýnům nevyhýbá 195 // Postavení mlynáře ve společnosti 196 // 10) ŽIVOT VE MLÝNĚ (M. KŘIVANOVÁ) 203 // Bydlení a domácnost 203 // Čas všední 206 // Co se nosilo ve mlýně 209 // Mouka, maso a zas mouka 210 // Čas sváteční 211 // Veselo bývalo ve mlýně 215 // Aby mlýny dobře šly 218 // Když ve mlýně strašívalo 220 // 11) SEKERNÍCI - PRÁCE A ŽIVOT (M. KŘIVANOVÁ) 223 // Sekernické řemeslo 223 // Sekernické dílo a nářadí 227 // Dřevo v rukou sekerníka 230 // Sekerníci mistři mnoha oborů 231 // Sekernické osobnosti a rody 233 // 12) MLÝNY JAKO KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY (M. KŘIVANOVÁ) 241 // Praha 241 // Střední Čechy 242 // Jižní čechy 244 // Západní Čechy 246 // Severní Čechy 249 // Východní Čechy 250 //
13) ZPŘÍSTUPNĚNÉ TECHNICKÉ PAMÁTKY - DOKLADY UMĚNÍ MLYNÁŘŮ A SEKERNÍKŮ (K. KŘIVANOVÁ) 257 // Závěr 265 // Dodatek - historické prameny a soupisy mlýnů (M. Křivanová) 267 // Seznam zkratek 271 // Poznámky 273 // Základní literatura 282 // Obrazová dokumentace z archivů, muzeí a literatury 283 // Autoři //Zusammenfasung // A short history of mills // Místní rejstřík 301
(OCoLC)45399494
cnb000964546

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC