Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 1997
214 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7007-092-7 (brož.) ISBN !80-707-092-7 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. 209
Anglické resumé
000022902
Úvodem (Jiří Kraus) 9 // Úvodní slovo autora 11 // I. Sociální funkce dialogu // 1. Cíle této studie, úloha dialogu v občanské společnosti 13 // 2. Sociální a problémové prostředí dialogu 17 // 3. Cílová a tematická orientace dialogu 21 // 4. Struktura tematické orientace dialogu 26 // 5. L/.e uvažovat o výsledcích dialogu? 31 // Literatura 36 // II. Ovládání a řízení dialogu // 1. Komunikativní jednání 37 // 2. Pojem „ovládání“ 39 // 3. Cílové struktury dialogu 43 // 4. Start cílevědomého a řízeného dialogu 45 // 5. Organizace, řízení a provoz dialogu 48 // 6. Kognitivní funkce dialogu 50 // Literatura 53 // III. Argumentace // 1. Význam argumentace v dialogu 54 // 2. Argumentace, otázky a odpovědi 60 // 3. Argumentace, kompetence a subjektivní prvky // v argumentaci 64 // 4. Argumentace ve vědě 66 // Literatura 71 // IV. Přijetí sdělení v dialogu a komunikaci // 1. Proč je nezbytné v analýzách sdělovacích procesů věnovat zvýšenou pozornost příjemcům zpráv // 2. Význam kompetence příjemců zpráv // 3. Podoby přijetí sdělení // 4. Úloha propozičních postojů // 5. Racionální přesvědčení Literatura // V. Identifikace, identita a synonymie // 1. Odlišné verze a interpretace Leibnizových principů // 2. Úloha kompetence v identifikaci // 3. Synonymie a informační synonymie // 4. Dostatečná identifikace Literatura // VI. Dialog vědy se společností // 1. Společenský rámec dialogu // 2. Podmínky dialogu // 3. Start a cíle dialogu // 4. Iniciativy // 5. Formy dialogu Literatura // VII. Metodologické a sémiotické základy modelů a modelování // 1. Pojem „modelu“ // 2. Model jako artefakt s komunikačními funkcemi // 3. Model jako homomorfní reprezentace // 4. Úloha kompetence příjemce nebo uživatele modelu // 5. Model jako interface Literatura //
VIII. O atributu „racionální“ // 1. Spektrum možností argumentace // 2. Racionalita ve sféře poznání, tvorby a využívání znalostí // 3. Racionalita lidského jednání // 4. Ospravedlnění racionality a typy racionality Literatura // IX. Vstup neurčitosti do způsobu myšlení a komunikace // 1. O úloze hodnoty zvané „jistota" 174 // 2. Kritika atmosféry .jistot“ 177 // 3. Změny atmosféry „jistot“ 179 // 4. Věda a „jistoty“ ISO // 5. Neurčitost, poznání a rozhodování 183 // 6. Neurčitost v dialogu a komunikaci 187 // Literatura 191 // X. Hodnocení a komunikace // 1. Typy dat v dialogu a komunikaci 192 // 2. Povaha hodnotících dat 194 // 3. Typy hodnotících dat 198 // 4. Mimojazykové projevy hodnocení // a jejich uplatnění v dialogu 202 // 5. Úloha intensionálních operátorů v dialogu 204 // 6. Informační hodnoty dat angažovaných v dialogu 207 // Literatura 209 // Abstracts // 210
(OCoLC)39655516
cnb000209553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC