Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:60x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
251 s.

objednat
ISBN 80-04-22439-3 (váz.)
Bibliografie na s. 244-250
Čeština - didaktika - učebnice vysokošk.
000023070
Rekat.
OBSAH // I. Obecné výklady...5 // ’ Úkol školy ve vztahu k mateřskému jazyku ...5 // Cíl a úkoly vyučování češtině...7 // Učitel českého jazyka...9 // Schopnost komunikace jako jedna ze základních vlastností // učitele českého jazyka ... 11 // Postavení češtiny v soustavě předmětů... 14 // Složky předmětu český jazyk a jejich vztahy... 16 // Pojetí jazykového vyučování z hlediska vývojového ...18 // Nauka o vyučování českému jazyku a její představitelé ... 24 // Výzkumné metody a jejich využívání v teorii vyučování českému // jazyku...29 // Vyučovací proces...31 // Vzdělávací proces...32 // Poučky, algoritmy a pravidla...36 // Jednota výchovy a vzdělání ve vyučování českému jazyku ... 37 // Principy a zásady pěstované a uplatňované ve vyučování // českému jazyku...45 // Poznávací procesy pěstované ve vyučování českému jazyku . . 50 // Vyučovací metody...52 // Programované učení...59 // Hodnocení a klasifikace...61 // Učební osnovy a učebnice...68 // Pomocné knihy a pomůcky...70 // Mimoškolní jazyková výchova...71 // II. Jazyková část ...76 // Sémantické hledisko ve vyučování českému jazyku...76 // Význam slov a slovní zásoba...77 // Frazeologie...82 // Tvoření slov...84 // Morfologie...93 // Slovní druhy...95 // Mluvnické kategorie jmen...98 // Mluvnické kategorie sloves...106 // Postup při určování slovesných tříd a vzorů...109 // Tvary slov
ohebných...111 // Slova neohebná...120 // Skladba...124 // Věta jednoduchá a souvětí...124 // Aktuální (kontextové) členění výpovědi, pořádek slov // a pořádek vět... // Zvuková stránka jazyka... // Pravopis... // Jazyková kultura. Norma a kodifikace... // Regionální problematika ve vyučování češtině... // Diachrónni a synchronní pohled na jazyk a vyučování . . . // Vývoj českého jazyka a začlenění češtiny do soustavy // slovanských jazyků... // Slovenský jazyk... // Všestranné jazykové rozbory... // III. Slohová část... // Cíl slohové výchovy... // Návaznost vyučování na stav řeči žáka...* // Třídění a hierarchie stylových jevů ve vyučování ... Funkční styly, slohové útvary a postupy ve vyučování ... // Prostě sdělovací styl... // Administrativní styl ... // Odborný styl... // Publicistický styl ... // Umělecký styl ... // Pěstování mluveného projevu... // Produkční a reprodukční sloh. Tvořivost ve slohu... // Stylistické poznatky a jejich získávání... // Slohová cvičení... // Témata slohových prací... // Slohové práce a jejich příprava... // Oprava a hodnocení písemných slohových prací ... // Diferenciace slohového vyučování podle typu středních škol . // Seznam literatury... // Seznam zkratek . . .

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC