Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
317 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-267-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie na konci kapitol a rejstříky
Bolest - děti - terapie - příručky
000023321
Předmluva // OBECNÁ ČÁST // 1 Mýty o dětské bolesti (J.Mareš) // 1.1 Nezralý dětský nervový systém // 1.2 Dítě si nepamatuje bolest // 1.3 Klinické ukazatele bolesti // 1.4 Chování dítěte jako ukazatel bolesti // 1.5 Vyjádření bolesti dítětem // 1.6 Algoritmus léčby dětské bolesti // 1.7 Dítě a analgetika // / 1.8 Příprava dítěte na bolest // 1.9 Tlumení bolesti dítětem // 1.10 Bez bolesti není zisku // 2 Obtíže s definováním bolesti (J.Mareš) // 2.1 Historie zájmu o bolest // 2.2 Snahy o definování bolesti // 2.3 Současné názory na definování bolesti // 2.4 Vztah pojmu bolest ? dalším pojmům // 3 Typologické přístupy ? bolesti (J.Mareš) // 3.1 Akutní bolest // 3.2 Rekurentní bolest // 3.3 Chronická bolest // 3.4 Procedurální bolest // 4 Patofyziologie dětské bolesti (R.Rokyta) // 4.1 Jednotlivé etáže patofyziologie bolesti // 4.1.1 Korová lokalizace bolesti // 4.2 Modulování bolesti // 4.3 Obecné mechanismy bolesti a nej novější nálezy // 5 Psychosociální modely bolesti (J.Mareš) // 5.1 Psychologické modely učení se bolesti // 5.2 Psychosociální modely bolesti // 6 Diagnostika dětské bolesti (J.Mareš) // 6.1 Topologie dětské bolesti // 6.2 Intenzita dětské bolesti // 6.2.1 Diagnostika intenzity bolesti u novorozenců, kojenců a batolat // 6.2.2 Diagnostika intenzity bolesti u předškolních dětí // 6.2.3 Diagnostika intenzity bolesti u školních dětí // 6.3 Kvalita dětské bolesti // 6.4 Časový průběh bolesti // 6.5 Příčina bolesti // 6.6 Vliv sociální situace na bolest // // 7 Farmakologické prístupy k bolesti u dětí (Z.Vít) ...125 // 7.1 Absorpce...125 // 7.1.1 Intramuskulární absorpce...125 // 7.1.2 Transdermální terapeutický systém -TTS...125 // 7.2 Distribuce...126 // 7.3 Eliminace...126 //
7.4 Nesteroidní analgetika...127 // 7.4.1 Nesteroidní antirevmatika - analgetika...127 // 7.4.2 Indikace...128 // 7.4.3 Vedlejší účinky...128 // 7.4.4 Způsob aplikace...129 // 7.4.5 Ostatní neopioidní analgetika...130 // 7.5 Opioidy...130 // 7.5.1 Opiátové receptory...130 // 7.5.2 Opiátoví agonisté - antagonisté...134 // 7.5.3 Opiátoví antagonisté...135 // 7.5.4.Intrathekální a epidurální podání opiátu...135 // 7.6 Místní anestetika...136 // 7.6.1 Farmakologie a farmakokinetika místních anestetik...137 // 7.6.2 Toxicita místních anestetik...138 // 7.6.3 Alergická reakce...138 // 7.6.4 Farmakokinetika...139 // 7.6.5 Metody místní anestezie...139 // 7.7 Psychotropní látky jako adjuvancia analgetické léčby...144 // 8 Psychologické přístupy ? léčení bolesti (J.Mareš)...147 // ?.,8;.1 Vhodné terapeutické prostředí...149 // 8.2 Svalové relaxování...150 // 8.3 Operantní podmiňování...151 // 8.4 Biologická zpětná vazba...152Í // 8.5 Modelování...153 // 8.6 Snižování citlivosti...153 // 8.7 Arteterapie...154 // 8.8 Terapie hrou...155 // 8.9~Odvádění pozornosti...156 // 8.10 Imaginatívni techniky...157 // 8.11 Zákaz myslet na bolest...158 ) // 8.12 Řešení problémů...159 // 8.13 Hypnóza...159 // 8.14 Rodinná psychoterapie...161 // 8.15 Skupinová psychoterapie...162 // 8.16 Výhledy...163 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9 Bolest v neonatologii (J.Marešová)...169 // 9.1 Senzitivita novorozenců na distres...169 // 9.2 Diagnostika distresu a bolesti u novorozenců...171 // 9.2.1 Vokalizace...172 // 9.2.2 Mimika...172 // 9.3 Farmakoterapie u novorozenců...175 // 9.4 Péče o novorozence na jednotce intenzivní péče...175 // 9.4.1 Prevence distresu u novorozenců na JIP...176 // 9.4.2 Farmakoterapie na JIP...178 // 9.5 Závěry...178 //
10 Bolest v dětské stomatologii (V.Hubková)...183 // 10.1 Zvláštnosti stomatologického ošetření...183 // 10.2 Vliv věku a rodinného prostředí...184 // 10.3 Mýty o dětské bolesti ve stomatologii...186 // 10.4 Dětská bolest z pohledu stomatologa...187 // 10.5 Obtíže při diagnostice zubních obtíží u dětí...187 // 10.6 Bolestivé stomatologické výkony u dětí...188 // 10.7 Vlastní zkušenosti s měřením intenzity dětské bolesti ve stomatologické ordinaci.189 10.8 Souhrnná doporučení pro dětskou stomatologickou praxi...190 // 11 Bolesti hlavy v dětském věku (G.Warbeiinek)...Ú193 // 11.1 Prevalence a incidence...193 // 11.2 Klasifikace bolestí hlavy...194 // 11.3 Diagnóza a diferenciální diagnóza dětských bolestí hlavy...196 // 11.4 Migréna...197 // 11.5 Cluster headache...200 // 11.6 Tenzní typ bolesti hlavy („psychogenní“ a „emoční“ bolesti hlavy)... 2?(? // 11.7 Etiopatogeneze migrény...200 // 11.8 Léčba migrény dětského věku...201 // 11.8.1 Profylaktická léčba migrény...201 // 12 Bolest u dětí způsobená poruchou funkce hybnosti (V.Tošnerová)...203 // 12.1 Poruchy funkce pohybového aparátu...203 // 12.2 Dětské bolesti břicha, zad, hlavových kloubů...205 // 12.2.1 Diagnostika funkce a dysfunkce pohybového aparátu...206 // 12.3 Dětské bolesti hlavy v našem souboru...207 // 12.4 Výzkumná sonda...207 // 12.5 Reflexní léčba dětské bolesti...208 // 13 Rekurentní bolest břicha (M.Králová)...(211 // 13.1 Klinické příznaky...211 // 13.2 Vyšetření dětí s rekurentní bolestí břicha...212 // 13.3 Psychogenní břišní bolesti...214 // 13.4 Terapie...215 // 13.5 Závěr...215 //
14 Chirurgická bolest u dětí (M.Králová, J.Preis)...217 // 14.1 Náhlé příhody břišní...218 // 14.1.1 Náhlé příhody břišní zánětlivého charakteru...220 // 14.1.2 Ileózní stavy...221 // 14.1.3 Tupé a pronikající poranění břicha dětí...223 // 14.1.4 Krvácení do trávicího ústrojí...225 // 14.1.5 Koliky...228 // 14.2 Poranění pohybového ústrojí...229 // 14.3 Bolest u dětského popáleninového traumatu...232 // 14.4 Psychosociální aspekty dětských poranění...234 // 14.5 Pooperační bolest...234 // 14.5.1 Sledování pooperační bolesti...235 // l_ 14.5.2 Terapie pooperační bolesti...235 // 14.5.3 Psychologické přístupy...237 // 14.5.4 Naše výzkumná sonda...237 // 15 Bolest na hrudníku u dětí (M.Králová)...249 // 15.1 Onemocnění stěny hrudní...249 // 15.2 Poranění orgánů dutiny hrudní...251 // 15.3 Mediastinum...251 // 15.4 Bránice...252 // 16 Pacientem řízená analgezie u dětí (P.Kuliaček)...255 // 16.1 Princip...255 // 16.2 Použití u dětí...256 // 16.3 Vlastní zkušenosti...258 // 16.4 Závěr...258 // 17 Bolest u zhoubných dětských onemocnění (E.Pořízková, J.Hak)...261 // 17.1 Nej běžnější nádory v dětství...261 // 17.2 Klasifikace bolesti u dětí s nádorovým onemocněním...262 // 17.3 Diagnostika bolesti u nádorových onemocnění u dětí...263 // 17.4 Terapie nádorové bolesti...264 // 17.5 Závěr...266 //
18 Ošetřovatelská péče o děti trpící bolestí (J.Pečenková, J.Mareš)...269 // 18.1 Základní úkoly sestry u dětí trpících bolestí...270 // 18.2 Faktory ovlivňující dětskou bolest...271 // 18.3 Prevence dětské bolesti ošetřovatelskou péčí...272 // 18.4 Ošetřovatelská diagnostika dětské bolesti...273 // 18.5 Konfrontování diagnostických údajů od sester, dětí a jejich rodičů...276 // 18.6 Ošetřovatelské intervence...278 // 18.7 Sesterské posuzování dětských potřeb a dokumentování změn...278 // 18.8 Závěr...282 // 19 Dětské strategie zvládání bolesti (J.Mareš)...285 // 19.1 Diagnostika dětských strategií...287 // 19.2 Vlivy působící na dětské zvládání zátěže...290 // Autorský rejstřík...295 // Věcný rejstřík...305
(OCoLC)38762652
cnb000292345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC