Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, c2003
231 s.,[8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0341-6 (brož.)
Malá monografie
Obsahuje tabulky, barevné fotografie na příloze, bibliografické citace, úvod, rejsřík
Diseminovaná intravaskulární koagulace - pojednání
000023322
OBSAH // Poděkování ... 9 // Seznam použitých zkratek ... 11 // 1 Úvod (М. Penka) ... 17 // 2 Definice (M. Penka) ... 21 // 3 Epidemiologie (M Penka, M. Matýšková) ... 25 // Literatura ... 25 // 4 Etiopatogeneze (M. Matýšková) ... 29 // 4.1 Patogeneze diseminované intravaskulámí koagulace ... 31 // 4.2 Patogenetický mechanismus ... 33 // 4.2.1 Uvolnění tkáňového faktoru ... 34 // 4.2.2 Uvolnění fosfolipidů ... 35 // 4.2.3 Poruchy cévní stěny ... 36 // 4.2.4 Cytokiny ... 37 // 4.2.5 Přítomnost endotoxinů ... 38 // 4.2.6 Kontakt s cizím povrchem ... 39 // 4.2.7 Poruchy clearance aktivních faktorů ... 40 // 4.2.8 Léčebné intervence ... 40 // 4.2.9 Exogenně vzniklé látky (ne tělu vlastní) ... 41 // 4.3 Choroby sdružené s diseminovanou intravaskulámí koagulací ... 42 // 4.3.1 Porodnictví a gynekologie ... 42 // 4.3.2 Infekce ... 44 // 4.3.3 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) ... 48 // 4.3.4 Purpura fulminans ... 49 // 4.3.5 Nádorová onemocnění ... 50 // 4.3.6 Paraprotein, amyloid ... 53 // 4.3.7 Hemolýza ... 53 // 4.3.8 Rabdomyolýza ... 55 // 4.3.9 Kardiovaskulární onemocnění ... 55 // 4.3.10 Poruchy hemostázy ... 58 // 4.3.11 Autoimunitní choroby ... 58 // 4.3.12 Alergické reakce, anafylaxe ... 59 // 4.3.13 Trauma ... 59 // 4.3.14 Ortopedie, chirurgické zákroky ... 60 // 4.3.15 Neurologické postižení ... 61 // 4.3.16 Jatemí postižení ... 61 // 4.3.17 Akutní syndrom dechové tísně (ARDS) ... 63
4.3.18 Metabolické poruchy ... 64 // 4.3.20 Poruchy tennoregulace ... 65 // 4.3.21 Novorozenci ... 65 // Literatura ... 66 // 5 Klinický obraz (M. Penka)... 71 // 5.1 Akutní forma DIC ... 73 // 5.2 Chronická forma DIC ... 74 // Literatura ... 74 // 6 Diagnostika (M. Matýšková, J. Zavřelová) ... 75 // 6.1 Klinická diagnóza ... 75 // 6.2 Laboratorní vyšetření... 76 // 6.2.1 Screeningové testy ... 77 // 6.2.2 Konfirmační testy ... 79 // 6.2.3 Doplňující koagulační testy ... 84 // 6.2.4 Molekulární markéry ... 88 // 6.2.5 Další testy ... 94 // 6.2.6 Biochemické vyšetření ... 94 // 6.2.7 Histologické vyšetření ... 95 // 6.3 Frekvence a interpretace laboratorních odběrů ... 96 // 6.4 Závěr ... 96 // Literatura ... 100 // 7 Diferenciální diagnostika (A. Balíková) ... 103 // 7.1 Úvod ... 103 // 7.2 Trombotické mikroangiopatie (TMA) ... 103 // 7.2.1 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) ... 104 // 7.2.2 Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) ... 109 // 7.3 Trombotické mikroangiopatie v graviditě ... 111 // 7.3.1 Preeklampsie a eklampsie... 112 // 7.3.2 HELLP syndrom ... 115 // 7.3.3 Akutní těhotenská steatóza jater // (acute fatty liver of pregnancy - AFLP) ... 117 // 7.4 Antifosfolipidový syndrom ... 119 // 7.4.1 Primární a sekundární antifosfolipidový syndrom // (PAPS a SAPS) ... 119 // 7.4.2 Antifosfolipidový syndrom v těhotenství... 128 // 7.4.3 Katastrofický antifosfolipidový syndrom (CAPS) ... 131 // 7.5 Heparinem
indukovaná trombocytopenie(s trombózou) - HIT(T) ... 133 // 7.6 Paroxyzmální noční hemoglobinurie ... 138 // 7.7 Purpura fulminans spojená s varicelovou infekcí a jiné autoimunitně // podmíněné deficity proteinu S ... 141 // 7.8 Primární hyperfibrino(gcno)lýza ... 142 // 7.9 Nádorová onemocnční ... 145 // 7.9.1 Trombotická (cndcnce u nádorových onemocnění ... 145 // 7.9.2 Krvácivé stavy u nádorových onemocnění ... 147 // 7.10 Akutní syndrom dechové tísně (ARDS) ... 152 // 7.11 Jatemí postižení ... 153 // 7.11.1 Úvod ... 153 // 7.11.2 Akutní postižení jater a jatemí selhání ... 154 // 7.11.3 Chronické hepalopatie ... 157 // 7.12 Získané inhibitory koagulaěních faktorů ... 158 // 7.12.1 Specifické protilátky proti FVIII a FIX ... 158 // 7.12.2 Specifické protilátky proti FV ... 160 // 7.12.3 Jiné ... 161 // 7.13 Laboratorní abnormity napodobující nálezy u DIC ... 161 // Literatura ... 162 // 8 Léčba (M. Penka) ... 169 // 8.1 Principy léčby ... 169 // 8.2 Prostředky léčby ... 170 // 8.2.1 Heparin a látky hcparinového účinku a povahy ... 170 // 8.2.2 Trombolytika ... 174 // 8.2.3 Kumariny ... 176 // 8.2.4 Antitrombocytární látky ... 178 // 8.2.5 Inhibitory koagulace, transfúzni přípravky a krevní deriváty . 180 // 8.2.6 Antifibrinolylika ... 185 // 8.3 Odlišnost léčby za různých okolností vzniku DIC ... 186 // 8.4 Systémové patologické stavy ... 187 // 8.4.1 Infekce a sepse... 187 // 8.4.2 Waterhouseův-Friderichsenův
syndrom ... 188 // 8.4.3 Purpura fulminans ... 188 // 8.4.4 Šok ... 189 // 8.4.5 Bakteriální endokarditida ... 189 // 8.4.6 Nebakteriální trombotická endokarditida ... 190 // 8.4.7 Jaterní onemocnění ... 190 // 8.4.8 Antifosfolipidový syndrom ... 191 // 8.4.9 Mikroangiopatické hemolytické syndromy (MAS) ... 192 // 8.4.10 Akutní porodnické komplikace ... 194 // 8.4.11 Eklampsie, preeklampsie a HELLP syndrom ... 194 // 8.4.12 Ovariální hyperstimulační syndrom (OHS) ... 195 // 8.4.13 Traumata a popáleniny ... 195 // 8-4.14 Hadí uštknutí ... 195 // 8.4.15 Hemolytický syndrom ... 196 // 8.4.16 Malignity ... 196 // 8.5 Lokalizované formy DIC ... 197 // 8.5.1 Aneuryzma aorty ... 197 // 8.5.2 Syndrom Kasabachův-Merrittové ... 198 // 8.5.3 Hereditámí hemoragická teleangiektázie ... 198 // 8.6 Ostatní stavy související s rozvojem DIC ... 198 // 8.6.1 Transplantace kostní dřeně ... 198 // 8.6.2 Polékové syndromy DIC ... 199 // 9 Prevence (M. Penka, M. Matýšková) ... 201 // 10 Schémata, vybrané tabulky, diagnostické a terapeutické algoritmy // (M. Penka, M. Matýšková, A. Balíková, J. Zavřelová) ... 203 // Literatura ... 212 // Rejstřík ... 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC