Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.4) Půjčeno:137x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2002
206 s.

ISBN 80-247-0182-0 (brož.)
Psyché
Na titulním listě mylně uveden autor Julian Elliot
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Děti problémové - výchova - příručky
Poradenství výchovné - příručky
000023471
OBSAH // PŘEDMLUVA // 1 ÚVOD ... // HLEDÁNÍ PRÍČIN PROBLÉMŮ... // VÝVOJOVÉ ÚKOLY... // STRUKTUROVANÉ HODNOCENÍ PROBLÉMU // CESTA VPŘED... // LITERATURA... // 11 // 12 // 14 // 16 // 16 // 18 // 2 ZÁKLADNI MOŽNOSTI POMOCI... // ÚVOD... // LÉČBA ROZHOVOREM... // TERAPIE HROU... // KRÁTKÁ TERAPIE (ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ)... // SKUPINOVÁ TERAPIE ... // RODINNÁ TERAPIE... // Účinnost rodinné terapie... // KRÁTKÁ RODINNÁ TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ . . // BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY A TERAPIE... // KOGNITIVNÍ TERAPIE... // FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA... // TERAPIE PROSTŘEDÍM A INTENZIVNÍ ZPŮSOBY LÉČBY // Pobytová oddelení . . . Denní stacionář ... Léčba pěstounskou péčí Dobrovolnická centra . // LITERATURA // 19 // . 19 . 19 . 22 . 24 . 25 . 25 . 27 . 27 . 28 . 32 . 33 . 33 . 33 . 34 . 35 . 35 . 36 // 3 ODMÍTÁNÍ ŠKOLY...40 // ÚVOD...40 // ZÁŠKOLÁCTVÍ, NEBO ODMÍTÁNÍ ŠKOLY? ...40 // PREVALENCE...41 // TYPY DĚTÍ, KTERÉ ODMÍTAJÍ ŠKOLU...41 // DIAGNOSTIKA ...44 // INTERVENČNÍ PŘÍSTUPY...46 // Systematická desenzibilizace...47 // Emotivní imaginace...47 // Manipulace s následky a tvarování...47 // Nápodoba...48 // Nácvik sociálních dovedností...48 // Kognitivní terapie... 49 // Rodinná terapie...49 // Medikace...50 // Kombinování přístupů - vytváření individuálních programů...50 // Škola a její úloha při intervenci...51 // Okamžitý, nebo postupný návrat do školy?...53 // Která forma intervence
je nejúčinnější?...54 // ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI, KTERÉ ODMÍTAJÍ ŠKOLU ...55 // Právní hlediska ...55 // Úloha podpůrných služeb...55 // Alternativní řešení mimo školu...56 // NÁSLEDKY V DOSPĚLOSTI...57 // LITERATURA...57 // 4 PORUCHA POZORNOSTI A HYPERAKTIVITA // POUŽÍVANÉ TERMÍNY... // DIAGNOSTIKA... // NÁVRH KLASIFIKAČNÍ STRUKTURY... // PREVALENCE... // SOUVISLOST S PORUCHOU CHOVÁNÍ (JEDNÁNÍ) , // INTERVENCE... // DIETNÍ OPATŘENÍ... // ORGANICKÉ PŘÍČINY... // MEDIKACE... // Stimulační látky... // Antidepresiva... // BEHAVIORÁLNÍ TECHNIKY ... // NÁSLEDKY V DOSPĚLOSTI... // ZÁVĚR... // LITERATURA... // 61 // . 61 . 62 . 62 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 // . 69 . 69 . 70 // . 71 // . 73 // . 74 // . 74 // 5 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY...78 // ÚVOD...78 // JÍDLO U MALÝCH DĚTÍ...78 // MENTÁLNÍ ANOREXIE ...79 // Příčiny mentální anorexie...82 // Intervence...82 // Následky v dospělosti...84 // MENTÁLNÍ BULIMIE...85 // Intervence...85 // Následky v dospělosti...86 // ZÁVĚR ... // LITERATURA // ...87 // ...87 // 6 TRAUMATIZUJÍGÍ A STRESOVÉ SITUACE...90 // ÚVOD...90 // TYPICKÉ STRESUJÍCÍ SITUACE...91 // Úmrtí blízké osoby ... 91 // Reakce a intervence při úmrtí blízké osoby...92 // Násilí v rodině...94 // Sexuální zneužívání.../96 // Rozchod a rozvod rodičů ...100 // ’Pelešné onemocnění, postižení ...103 // Zotavení po traumatické události...105 // LITERATURA...107 // 7 NEPOSLUŠNOST
A OPOZIČNÍ CHOVÁNÍ U MALÝCH DĚTÍ . . 112 // ÚVOD...112 // VNITŘNÍ FAKTORY DÍTĚTE...114 // RODIČOVSKÉ A RODINNÉ FAKTORY...115 // ZPŮSOBY INTERVENCE...116 // Skupinový trénink rodičů...116 // Individuální rodičovský trénink...124 // Individuální behaviorální program...124 // Behaviorální trénink zahrnující rodinnou terapii...126 // NÁSLEDKY... 127 // LITERATURA...127 // 8 VYRUŠOVÁNÍ VE ŠKOLE A VE TŘÍDĚ...129 // ÚVOD...129 // ÚROVNĚ ANALÝZY...130 // Intervence na úrovni dítěte...131 // Faktory, které snižují pravděpodobnost, že intervence bude účinná.139 // Intervence na úrovni interakce učitel - žák...139 // Intervence na úrovni celé školy...143 // SOUHRN - Jaký druh intervenční strategie je vhodný?...145 // LITERATURA...145 // 9 DROGOVÉ ZÁVISLOSTI...147 // PŘÍČINY UŽÍVÁNÍ DROG...147 // KDYJE UŽÍVÁNÍ DROG PROBLÉMEM?...148 // NÁVYKOVÉ DROGY ...150 // Alkohol...150 // Sedativa...152 // Stimulační látky...154 // Opiáty...•...157 // Halucinogeny... 158 // Těkavé látky... 160 // Konopí... 162 // Anabolické steroidy... 163 // OBEGNÉZÁSADYAJEDNÁNf SE ZÁVISLÝM JEDINCEM ... 163 // Léčebné programy ... 164 // LITERATURA... 165 // 10 DEPRESE U DĚTI... // URČENÍ DIAGNÓZY... // PREVALENCE/VÝSKYT... // DEPRESIVNÍ PORUCHA A JEJÍ DOPAD // PŘÍČINY DEPRESE... // KOMORBIDITA... // INTERVENCE... // Medikace... // Psychologické přístupy... // NÁSLEDKY V DOSPĚLOSTI... // PREVENTIVNÍ
STRATEGIE... // ZÁVĚR... // LITERATURA... // 167 . 168 . 169 . 170 . 170 . 172 // . 172 . 172 . 174 . 176 . 177 . 178 . 178 // 11 DYSLEXIE... // ÚVOD... // JE MOŽNO ROZLIŠIT DĚTI, KTERÉ MAJÍ POTÍŽE S UČENÍM NA DYSLEKTIKY A OSTATNÍ? ... // Co dyslexii způsobuje?... // Význam inteligence při diagnostikování dyslexie... // DO JAKÉ MÍRY VEDE UČITELE DIAGNÓZA DYSLEXIE ? VOLBĚ VHODNÉ FORMY INTERVENCE?... // DO JAKÉ MÍRY BY MĚLA DIAGNÓZA DISLEXIE VÉST ? VYUŽITÍ PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ ČI ZVLÁŠTNÍMU USPOŘÁDÁNÍ // ZKOUŠEK? ... // NÁSLEDKY V DOSPĚLOSTI... // ZÁVĚRY ... // Pomocné služby místních školských úřadů LITERATURA... // 182 // 182 // 183 // 185 // 188 // 192 // 193 // 197 // 197 // 198 // 199 // SLOVNÍČEK... 203 // REJSTŘÍK... 205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC