Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
2. rozšíř. vyd.
Praha : G plus G, 1999
186 s.

ISBN 80-86103-21-8 (brož.)
Bibliografie na s. 177-181.
Děti - týrání a zneužívání - příručky
000023472
LINKA BEZPEČÍ // 9 // Vznik LB - klienti LB - struktura problému klientů -formy pomoci na LB - práce v Krizovém centru -aktivity kmenových pracovníků - statistiky. // Postavení dítěte v dějinách - vývoj ve 20. století -odpovědnost za ochranu dětí - ochrana dětí v ČR -legislativní rámec - systém ochrany dětí v zahraničí. // Historický vývoj rodiny - vývoj dítěte v rodině - psychické potřeby dítěte, vztah matky a dítěte - proces separace od rodičů - symbiotické vztahy - závislost v rodině - násilí v rodině - rozpad rodiny - rozvod a děti. // DÍTĚ JAKO OBĚŤ TĚLESNÉHO UBLIŽOVÁNÍ ... 34 // Vymezení pojmu - formy tělesné týrání - tělesné trestání versus týrání - psychické prožívání oběti -jak týrání zastavit. // DÍTĚ JAKO OBĚŤ // PSYCHICKÉHO UBLIŽOVÁNÍ...42 // Formy psychického týrání - psychické a vývojové následky na dítěti - spory o dítě - prokazování psychického týrání - sebevraždy dětí - zanedbávání. // DÍTĚ JAKO OBĚŤ // SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ...51 // Definice a kritéria pojmu - traumatogenní dynamika zneužívání v rodině - pachatelé zneužívání - preven- // DÍTĚ A SPOLEČNOST // 16 // DÍTĚ A RODINA // 25 // 184 // сK krátkodobých K dlouhodobých následků - role nezneužívajícího rodiče - formy pomoci zneužívaným dětem. // KDYŽ SE DÍTĚ NESVĚŘÍ...62 // Proč se děti nechtějí svěřit - důvěryhodné zdroje informací - známky ubližování v projevech a chování dítěte - tělesné známky týrání a zanedbávání - známky sexuálního zneužívání. //
JAK DÍTĚTI NASLOUCHAT...67 // Přístup k týranému dítěti - budování bezpečného a důvěrného vztahu - reakce na svěření se dítěte - techniky rozhovoru s týraným a zneužívaným dítětem. // JAK ZASÁHNOUT...73 // Jak vzniká podezření - kdy a komu oznámit podezření // - povinnosti občana - povinnosti pedagoga - vedení rozhovoru s rodiči - syndrom vyhoření. // CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA...79 // Výskyt případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání ve světě - vývoj v posledních desetiletích -statistiky a odhady v ČR - retrospektivní studie Linky bezpečí. // PROČ SE DĚTEM UBLIŽUJE ...87 // Interaktivní model týrání - rizikové dítě - rizikoví rodiče - mikrosystém rodiny - rizikové faktory v prostředí rodiny - rizikové faktory na úrovni společnosti // - role médií. // PREVENCE UBLIŽOVÁNÍ...106 // Čemu předcházet - úroveň preventivních opatření -poporodní péče - úloha zdravotníků - práce sociál- // 185 // nich pracovnic - předcházení sexuálnímu zneužití ve škole a v rodině - role legislativy - význam médií. // Vědomé a nevědomé postoje k šikaně - příčiny a zdroje šikanování - šikana v dětském kolektivu -přímé a nepřímé známky šikany — rasově motivované násilí - charakteristika obětí šikany - vlastnosti
šikanujících - řešení případů šikany - role pedagogů - role rodičů - práce s oběťmi - péče o šikanující - předcházení šikaně na školách. // Proč pijeme alkohol - mezigenerační bariéry - statistiky užívání drog - rizikové podmínky při vzniku závislostí - účinky nejčastěji užívaných drog - reakce rodičů na užívání drog dítětem - postup při intoxikaci dítěte - úroveň prevence užívání drog - role rodičů -role společnosti - role odborníků. // ŠIKANA, DĚTI A MY // 113 // DÍTĚ A DROGY // 145 // KDE HLEDAT POMOC... // DOPORUČENÁ LITERATURA // POUŽITÁ LITERATURA // ŽIVOTOPIS
(OCoLC)42616409
cnb000660116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC