Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

slovník filozofických pojmů současnosti (@@20120908-09:16:47@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(33.7) Půjčeno:236x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
228 s.

objednat
ISBN 80-7178-888-0 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje úvod, závěr, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 225-228
Děti - osobnost - příručky
Psychologie dítěte - příručky
000023473
Obsah // Úvodem // Obrat k dítěti - trvale naléhavé pedagogické téma ...9 // ČÁST PRVNÍ // Objevování dítěte a jeho dětství // 1 Dějiny dítěte, dějiny dětství ...15 // 1.1 Dějiny dítěte jako dějiny prohřešků na něm páchaných...15 // 1.2 Pokusy o obrat k dítěti...25 // 1.3 Objevení dítěte? ...30 // 2 impulz reformní pedagogiky - zrod úsilí být dítěti práv...33 // Závěr ...36 // 3 Impulzy psychologických bádání...39 // 3.1 Impulz psychoanalýzy ...39 // 3.2 Zkoumání důsledků autoritářské výchovy ...46 // 3.3 Impulzy kognitivní a konstruktivistické psychologie...50 // 3.4 Impulzy humanistické psychologie...58 // 4 Znepokojení nad dítětem a dětstvím dnes...63 // 4.1 Dětství medializované ...64 // 4.2 Konzumní dětství...67 // 4.3 Dětství v bezdětném světě, dětství jedináčkovské...68 // 4.4 Proplánované, opečované a urychlované dětství // versus dětství zanedbané...71 // 4.5 Scholarizované dětství...73 // 4.6 Emocionálně přetížené dětství...75 // 4.7 Agresivní versus viktimizované dětství ...77 // Rekapitulace a pointa první části ...80 // ČÁST DRUHÁ // Dítě v osobnostním pojetí // 5 Obecnější pohled na osobnost...85 // 6 Východiska osobnostního pojetí dítěte...87 // 6.1 Dítě — jedinec v dětském věku...87 // 6.2 Obsah dětského věku — vývojová transformace ...88 // 6.3 Nesamozřejmé dětství ...89 // 6.4 Tři výchozí předpoklady osobnostního
pojetí dítěte...91 // Rekapitulace a pointa druhé části...101 // ČÁST TŘETÍ // Osobnostní zřetele v přístupu k dítěti // 7 Zřetel k celistvosti - osobnost jako celek ...105 // 7.1 Celistvost osobnosti je strukturou jejích základních charakteristik...105 // 7.2 Celistvost osobnosti jako výsledek jejího integračního úsilí ... 113 // 8 Zřetel k zaměřenosti - osobnost jako cílesměrné usilování ...117 // 8.1 Co tvoří zaměřenost osobnosti...118 // 8.2 Perspektivní orientace...122 // 9 Zřetel k mezilidským vztahům - osobnost jako sounáležitost 127 // 9.1 Pojetí sociální interakce a komunikace...127 // 9.2 Druhy komunikace !...130 // 9.3 Působení komunikace na osobnost, její jednání a vývoj...136 // 9.4 Promítání mezilidských vztahů a komunikace do osobnosti ... 138 // 10 Zřetel k pohlaví/genderu - osobnost jako muž, či žena ...141 // 10.1 Pohlaví a gender...142 // 10.2 Chlapci a dívky...144 // 11 Zřetel k identitě - osobnost jako svébytné sebevyjádření ...147 // 12 Zřetel k autoregulaci - osobnost jako vláda // nad sebou samým ...151 // 13 Odosobňující postoje ve vztahu k dítěti a jejich kritika...153 // 13.1 Dítě jako materiál, objekt manipulace ...153 // 13.2 Dítě jako hrozba, zátěž...155 // 13.3 Dítě jako kompenzace vlastních vychovatelových nedostatků . . 156 // 13.4 Zaslepenost dítětem - protekcionistický redukcionismus...158 // 13.5 Prohřešky školy ...158 // Rekapitulace a
pointa třetí části knihy...160 // ČÁST ČTVRTÁ // Úrovně a stadia vývoje osobnosti dítěte // 14 Pojetí vývoje osobnosti dítěte ...165 // 15 Úrovně psychického vývoje...169 // 15.1 Vývoj jako zrání ...169 // 15.2 Vývoj jako učení ...170 // 15.3 Vývoj jako socializace osobnosti...172 // 15.4 Vývoj jako edukace...186 // 15.5 Vývoj jako seberozvoj osobnosti...194 // 16 Stadia vývoje osobnosti dítěte...197 // 16.1 Stručná charakteristika prenatálního vývojového stadia...197 // 16.2 Kojenecké stadium - první rok života...198 // 16.3 Batolecí stadium...200 // 16.4 Stadium předškolního věku...201 // 16.5 Stadium raného školního věku ...205 // 16.6 Stadium pubescence...209 // 16.7 Adolescence...213 // Rekapitulace a pointa čtvrté části knihy...217 // Závěrem: Dítě v osobnostním pojetí - nároky na profesionalitu a ctnosti učitele...217 // Hlavní použitá a doporučená literatura ...225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC