Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Avicenum, 1995
xxviii, [946] s. : il. (část. barev.) ; 28 cm

objednat
ISBN 80-85277-40-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, bibliografické citace, adresy autorů, předmluvy, rejstřík
000023593
Obsah // 1 Obecné diagnostické a diferenciálně diagnostické aspekty 1.1 // V/. Siegenthaler, M. Vogt a G. Siegenthalerová-Zuberová // Základy diferenciální diagnózy ...1.2 // Choroba a diferenciální diagnóza ...1.2 // Praktický postup při stanovení diagnózy ...1.3 // Správné hodnocení získaných nálezů ...1.4 // Prvky diferenciální diagnózy ...1.4 // Faktory, které mohou ovlivnit diferenciálně diagnostické myšlení...1.6 // Častost výskytu chorob...1.6 // Věk...1.6 // Pohlaví ...1.6 // Životní zvyklosti...1.6 // Výživové návyky ...1.7 // Roční doba. denní doba a počasí...1.7 // Geografické rozdělení...1.7 // Rasa a etnické skupiny ...1.9 // Zaměstnání...1.9 // Vzájemně se vylučující nebo vzájemně // se podporující choroby ...1.9 // Faktory, které mohou vést ? chybné // diagnóze ...1.9 // Diferenciální diagnóza podle skupin chorob...1.11 // Degenerativní stavy ...1.11 // Infekce...1.11 // Choroby s imunopatogenezí...1.11 // Nádory...1.11 // Paraneoplastické syndromy...1.12 // Choroby predisponující ke vzniku // zhoubných nádorů...1.13 // Choroby látkové přeměny...1.14 // Poruchy funkce endokrinní soustavy...1.14 // Psychické poruchy ...1.14 // Funkční vegetativní poruchy...1.14 // Exogénni psychózy...1.15 // Dědičné choroby...1.16 // Chromozomové anomálie...1.16 // Jednoduchá mendelovská dědičnost ...1.16 // Multifaktoriální dědičnost...1.16 // Alergie...1.18 // Otravy ...1.18
// Literatura...1.18 // 2 Anamnéza, klinický pohled a důležité subjektivní příznaky 2.1 // W. Siegenthaler, J. Steurer a M. Vogt // Anamnéza...2.2 // Obecné poznámky...2.2 // Rodinná anamnéza...2.2 // Osobní anamnéza...2.2 // Klinický pohled (intuice)...2.5 // Důležité subjektivní příznaky...2.5 // Žízeň nebo polydipsie...2.5 // Primární polydipsie...2.5 // Diabetes insipidus...2.5 // Diabetes mellitus...2.6 // Neglukózové melliturie...2.8 // Polyurie...2.8 // Chuť ? jídlu...2.9 // Nechutenství...2.9 // Dobrá chuť ? jídlu...: 2.9 // Zvracení...2.9 // Polykací obtíže...2.9 // Škytavka...2.10 // Kašel...2.10 // Sputum ...2.10 // Hemoptýza...2.10 // Únava ...2.11 // Poruchy spánku ...2.12 // Nespavost...2.12 // Spavost ...2.12 // Svědivka (pruritus) ...2.12 // Bušení srdce...2.13 // Impotence...2.13 // Poruchy plodnosti ...2.13 // Amenorea...2.13 // Primární amenorea ...2.13 // Sekundární amenorea...2.13 // Vlil // Obsah // Bolesti prsů u ženy (mastodynie, mastalgie) .. . .2.13 // Bolesti . .2.14 // Poruchy čichu a chuti . .2.14 // Literatura . .2.14 // 3 Důležité objektivní příznaky 3.1 // LV. Siegenthaler, M. Vogt a G. Siegenthalerová-Zuberová // Držení těla... 3.2 // Poloha a postavení těla ... 3.2 // Chůze... 3.2 // Ústní dutina...3.20 // Změny zubů...3.20 // Změny dásní ...3.20 // Změny ústní sliznice...3.20 // Jazyk...3.21 // Konstituce ... 3.3 // Zevní vzhled ... 3.3 // Vysoký vzrůst ... 3.3
Marfanův syndrom... 3.3 // Malý vzrůst ... 3.5 // Primární poruchy růstu kostí... 3.5 // Hormonální poruchy ... 3.5 // Různé poruchy ... 3.6 // Rodinný výskyt malého vzrůstu ... 3.7 // Otylost ... 3.7 // Hubenost... 3.8 // Osteodystrophia deformans // (morbus Paget) ... 3.8 // Gynekomastie... 3.8 // Klinefelterův syndrom... 3.9 // Turnérův syndrom...3.10 // Mondorova choroba...3.11 // Sahliho cévní girlanda ...3.11 // Ruka...3.11 // Obličej ...3.12 // Oči ...3.15 // Exoftalmus...3.15 // Oční řasy ...3.16 // Víčka...3.16 // Skléry...3.17 // Rohovka...3.17 // Čočka...3.17 // Duhovka ...3.17 // Zornice...3.17 // Sklivec ...3.18 // Sítnice...3.18 // Zarudlé oko...3.19 // Nystagmus...3.19 // Uši...3.19 // Nos...3.20 // Pach ...3.21 // Řeč a hlas...3.23 // Kůže...3.23 // Barva kůže...3.23 // Bledost...3.23 // Zarudnutí...3.23 // Žlutavé zabarvení kůže ...3.24 // Poruchy pigmentace...3.24 // Eytrytémy a exantémy...3.26 // Kožní choroby tvořící puchýřky ...3.27 // Kožní choroby tvořící puchýře ...3.27 // Kožní choroby papulózní...3.29 // Skvrnité kožní změny (plaky)...3.29 // Kožní choroby s uzlíky...3.29 // Kožní choroby pustulózní ...3.30 // Kožní ulcerace...3.30 // Kožní choroby urtikariální...3.30 // Purpura ...3.31 // Teleangiektazie...3.31 // Změněný kožní turgor...3.31 // Kožní kalcifikace...3.32 // Vnitřní choroby s typickými // kožními změnami ...3.32 // Poruchy látkové přeměny
...3.32 // Kožní změny při endokrinních // chorobách ...3.34 // Kožní změny při nádorech...3.34 // Kožní změny při chorobách // s imunopatogenezí ...3.34 // Kožní změny jako následek // vedlejších účinků léků a otrav...3.35 // Kožní změny při krevních // chorobách ...3.35 // Kožní změny při gastrointestinálních // poruchách ...3.36 // Kožní změny při srdečních // chorobách ...3.36 // Kožní změny při jaterních // chorobách ...3.37 // Neurokutánní choroby...3.37 // Kožní změny při infekcích...3.38 // Obsah XVII // 15 Hypotenze // U. Ku hl man n a W. Siegenthaler // 15.1 // Obecné poznámky...15.2 // Primárni neboli esenciálni hypotenze...15.2 // Sekundárni neboli symptomatické hypotenze---15.2 // Endokrinní hypotenze...15.2 // Primární a sekundární nedostatečnost // nadlevinové kúry ...15.2 // Addisonova choroba ...15.2 // Diagnóza nedostatečnosti nadledvinové // kúry ...15.4 // Příčiny nedostatečnosti nadledvinové // kúry ...15.6 // Akutní nedostatečnost nadledvinové // kůry, addisonská krize...15.7 // Panhypopituitarismus - nedostatečnost // předního laloku hypofýzy ... 15.7 // Vzácnější endokrinní hypotenze...15.12 // Kardiovaskulární hypotenze...15.12 // Akutní kardiovaskulární hypotenze...15.12 // Chronické kardiovaskulární hypotenze...15.14 // Hypotenze při chorobách ledvin...15.14 // Neurogenní hypotenze (polohová hypotenze, posturální hypotenze, asympatikotonní
// syndrom) ...15.14 // Sekundární polohová hypotenze...15.15 // Primární idiopatická polohová hypotenze ... 15.15 // Infekčně toxické hypotenze...15.15 // Hypovolemické hypotenze ...15.15 // Hypotenze jako následek léčby...15.15 // Literatura...15.16 // 16 Zastínění na plicích // T.C. Medici a W. Siegenthaler // 16.1 // Obecné poznámky ... 16.2 // Tuberkulózni plieni infiltrát... 16.2 // Primární tuberkulóza... 16.2 // Postprimární tuberkulóza ... 16.3 // Exsudativní plieni tuberkulóza... 16.3 // Fibroproduktivní plieni tuberkulóza ... 16.4 // Tuberkulózni kaverna... 16.4 // Tuberkulom... 16.6 // Miliární tuberkulóza... 16.6 // Atypické mykobakteriózy... 16.6 // Pneumonický plieni infiltrát ... 16.7 // Primární pneumonic... 16.7 // Bakteriální pneumonic... 16.7 // Virové pneumonic ...16.13 // Houbové pneumonic ...16.13 // Parazitární pneumonie...16.14 // Fyzikálně chemické pneumonie ...16.16 // Sekundární pneumonie ...16.16 // Městnavá pneumonie...16.17 // Infarktová pneumonie - plieni infarkt...16.17 // Peribronchiektatická pneumonie ...16.18 // Pneumonie způsobené bakteriální // superinfekcí...16.19 // Chronické pneumonie ...16.20 // Eozinoťilní plieni infiltrát...16.20 // Lófflerův prchavý eozinofilní infiltrát ...16.20 // Chronická eozinofilní pneumonie...16.21 // Eozinofilní infiltrát s astmatem...16.21 // Tropická plieni eozinofilie...16.22 // Nodózní periarteriitida...16.22 // Hypereozinofilní
syndrom...16.22 // Alergická granulomatóza...16.23 // Intersticiální plieni choroby/plicní fibróza- // Intersticiální pneumonie. kryptogenní fibrotizující alveolitida, idiopatická plieni // fibróza... // Hammanův-Richův syndrom ... // Bronchiolitis obliterans s organizující se // intersticiální pneumonií... // Kolagenózy ... // Exogénni alergická alveolitida // („extrinsic allergic alveolitis")... // Pneumokoniózy... // Bronchioalveolární karcinom (alveolobuněčný karcinom, bronchiolární // karcinom, plieni adenomatóza)... // Karcinomatózní lymfangióza... // Kaposiho sarkom ... // Plieni hemosideróza ... // Goodpastureův syndrom... // Plieni proteinóza... // Microlithiasis alveolaris... // Histiocytóza X... // Voštinovité plíce ... // 16.23 // 16.24 // 16.27 // 16.27 // 16.27 // 16.28 16.29 // 16.33 // 16.33 // 16.34 // 16.35 // 16.36 // 16.36 // 16.36 // 16.36 // 16.37 // Okrouhlá ložiska v plicích...16.38 // Solitární okrouhlá ložiska ...16.39 // Zhoubné nádory...16.39 // XVIII Obsah // Benigní nádory ...16.40 // Zánětlivá okrouhlá ložiska ...16.40 // Okrouhlá ložiska různé etiologie ...16.41 // Mnohočetná okrouhlá ložiska...16.42 // Metastázy...16.42 // Wegenerova granulomatóza ...16.42 // Tepno-žilní aneuryzmata ...16.42 // Kavernózní a cystická plieni onemocnění...16.44 // Tuberkulózni kaverna...16.45 // Plieni absces...16.45 // Plieni absces způsobený aspirací...16.46 // Plieni absces jako komplikace
bakteriální pneumonie...16.46 // 17 Zvětšení hilu // T.C. Medici // Obecné poznámky...17.2 // Oboustranné zvětšení hilu...17.2 // Městnání v plicích...17.2 // Zvětšení hilů způsobené rozšířenými // plicními tepnami...17.2 // Boeckova choroba (sarkoidóza) // Akutní Boeckova choroba (Lófgrenův // syndrom)...17.8 // Neoplazie...17.8 // Hodgkinův lymfom a nehodgkinské // lymfomy...17.8 // Leukémie...17.8 // Zvětšení hilových uzlin při jiných // chorobách ...17.9 // 18 Zvětšené mízní uzliny // R. Strnuli a G. Kaiser // Obecné poznámky...18.2 // Zánětlivé zvětšení mízních uzlin...18.2 // Ohraničené zvětšení mízních uzlin...18.2 // Tuberkulóza ...18.2 // Lues...18.2 // Lymphogranuloma inguinale ...18.3 // Choroba z kočičího škrábnutí...18.3 // Toxoplazmóza...18.4 // Generalizované zvětšení mízních uzlin...18.4 // Infekční choroby ...18.4 // Sarkoidóza ...18.4 // Plieni absces při obstrukci průdušky...16.46 // Metastatické plieni abscesy...16.46 // Plieni cysty...16.46 // Kavernózní a cystické procesy různé etiologie . 16.48 // Atelektázy...16.48 // Syndrom středního laloku...16.50 // Zastínění v oblasti kardiofragmatického // úhlu vpravo ...16.51 // Sekvestrace plíce...16.51 // Literatura...16.52 // 17.1 // Jednostranné zvětšení hilu... 17.9 // Karcinom bronchu ... 17.9 // Hemoptoe ...17.12 // Adenom bronchu ...17.13 // Benigní nádory ...17.14 // Tuberkulóza hilových uzlin ...17.15
// Rozšíření mediastina ...17.16 // Nitrohrudní struma...17.17 // Aneuryzma aorty ...17.18 // Nádory mediastina ...17.18 // Sběhlý absces, flegmona mediastina...17.20 // Řídké příčiny onemocnění mediastina...17.20 // Literatura...17.20 // 18.1 // Angioimunoblastová lymfadenopatie...18.4 // Léky...18.4 // Nádorové zvětšení mízních uzlin ...18.4 // Primárně ohraničené zvětšení mízních uzlin ... 18.4 // Metastázy do mízních uzlin...18.4 // Hodgkinův lymfogranulom // (Hodgkinův lymfom)...18.5 // Nehodgkinské lymfomy ...18.6 // Generalizované zvětšení mízních uzlin...18.9 // Literatura ...18.9 // XIX Obsah // 19 Splenomegalie // R. Streuli a G. Kaiser // 19.1 // Obecné poznámky ... 19.2 // Zánětlivá Splenomegalie ... 19.2 // Splenomegalie při myeloproliferačních syndromech... 19.2 // Polycythaemia vera... 19.2 // Myelofibróza... 19.4 // Primární trombocytémie ... 19.4 // Neoplastická Splenomegalie ... 19.4 // Akutní leukémie... 19.5 // Myelodysplastický syndrom ...19.11 // Chronická myeloidní leukémie (CML) ...19.12 // 20 Bolesti v oblasti břicha // R. Ammann // Obecné poznámky ... 20.2 // Rozlišení viscerálních a somatických bolestí ... 20.2 // Bolesti s akutním začátkem... 20.2 // Akutní břicho ... 20.2 // Diferenciální diagnóza „akutního břicha“ na základě lokalizace bolestí a hlavního // nálezu ... 20.3 // Bolesti vycházející ze střeva ... 20.4 // Bolesti v pravém podbřišku... 20.8
// Bolesti v podbřišku... 20.9 // Peritonitida ... 20.9 // Bolesti břicha při otravách a poruchách // látkové přeměny...20.11 // Porfyrie...20.11 // Bolesti břicha při celkových chorobách...20.14 // Choroby v oblasti hrudníku...20.14 // Choroby jater ...20.14 // Kolagenózy ...20.14 // Krevní choroby...20.15 // Neurologické choroby ...20.15 // Alergické choroby ...20.15 // Infekce a paraziti...20.15 // Bolesti cévního původu ...20.15 // Mezenteriální infarkt a břišní angina...20.15 // Aortoiliacký zlodějský („steal“) syndrom ... 20.16 // Aneuryzma aorty ...20.16 // Trombózy ve vrátnicovém systému...20.17 // Chronická lymfatická leukémie (CLL) ...19.13 // Tricholeukémie („hairy cell leukemia“)...19.14 // Splenomegalie při portální hypertenzi...19.14 // Splenomegalie při imunologických a hematologických chorobách ...19.14 // Splenomegalie při střádacích chorobách...19.14 // Splenomegalie při histiocytózách...19.15 // Hypersplenismus...19.16 // Literatura...19.16 // 20.1 // Bolesti vycházející ze sleziny...20.17 // Bolesti vycházející z retroperitonea...20.17 // Chronické a chronicky recidivující bolesti // břicha ...20.18 // Obecné úvahy o charakteru bolestí // při déletrvajících bolestech v nadbřišku...20.18 // Dráždivý tračník (colon irritabile) ...20.18 // Choroby žaludku a dvanáctníku...20.21 // Význam anamnézy ...20.21 // Význam nálezů ...20.23 // Význam rentgenologického vyšetření.
// endoskopie a endosonografie ...20.26 // Souhrn diferenciálně diagnostických úvah // při odlišování vředu a karcinomu...20.30 // Dvanáctníkový vřed...20.30 // Méně časté choroby žaludku...20.32 // Hirátová hernie (brániční kýla) a volvulus // žaludku...20.33 // Refluxní ezofagitida...20.33 // Obtíže po operaci žaludku...20.33 // Bolesti vycházející ze žlučových cest a jater ... 20.34 // Cholelitiáza ...20.35 // Cholecystitida ...20.36 // Žlučové obtíže při neprokázané litiáze // a chybějícím zánětu...20.37 // Postcholecystektomický syndrom ...20.38 // a stenóza papily...20.38 // XX Obsah // Zduření jater...20.38 // Choroby slinivky břišní ...20.38 // Rozdělení pankreatitid...20.39 // Akutní pankreatitida ...20.39 // Diferenciální diagnóza mezi akutní (reverzibilní) a chronickou (progredující) // 21 Průjmy // R. Ammann // Obecné poznámky...21.2 // Akutní průjmy ...21.2 // Obecné úvahy o praktickém postupu ...21.2 // Infekční a parazitární průjmy...21.3 // Kolitida sdružená s podáváním antibiotik // (pseudomembranózní kolitida) ...21.3 // Toxické průjmy...21.3 // Anafylaktické průjmy ...21.4 // Chronické průjmy ...21.4 // Obecné úvahy...21.4 // Choroby s makromorfologickými lézemi. // především v tlustém střevě ...21.4 // Ulcerózní kolitida...21.4 // Proktosigmoiditida...21.6 // Venerické choroby konečníku a rekta...21.6 // Ischemická (entero) kolitida... 21.7 // Crohnova
ileokolitida (segmentální // ulcerogranulomatózní zánět)...21.7 // Tuberkulóza střeva...21.8 // Aktinomykóza...21.9 // Karcinomy tenkého střeva...21.9 // pankreatitidou...20.41 // Chronická pankreatitida ...20.41 // „Nádory“ slinivky...20.44 // Souhrnné zhodnocení funkčních // pankreatických testů...20.46 // Literatura...20.48 // 21.1 // Karcinomy tlustého střeva... 21.9 // Polypy tlustého střeva...21.10 // Divertikulitida a divertikulózní choroba...21.11 // Obtíže bez morfologického nálezu // v tlustém střevě...21.12 // Nedostatek laktázy ve sliznici tenkého // střeva ...21.12 // Nervově podmíněné průjmy ...21.12 // Syndrom sprue (maldigesce a malabsorpce) ... 21.14 // Obecné úvahy ...21.14 // Syndrom primární sprue ...21.14 // Netropická sprue (idiopatická // steatorea)...21.14 // Tropická sprue...21.14 // Maldigesce a syndrom sekundární sprue ... 21.14 Steatorea při syndromu ze ztrát // žlučových kyselin ...21.14 // Whippleova choroba (střevní // lipodystrofie) ...21.15 // Gastrojejunokolická pištěl...21.16 // Cholecystokolická pištěl...21.16 // Průjmy endokrinního původu...21.16 // Literatura...21.17 // 22 Zácpa // ?. Ammann // 22.1 // Obecné poznámky...22.2 // Akutní zácpa...22.2 // Chronická (habituální) zácpa...22.2 // Přechodná zácpa...22.2 // Megakolon ...22.3 // Literatura ...22.3 // 23 Žloutenka // R. Ammann // Obecné poznámky...23.2 // Patofyziologie...23.2 // Rozdělení žloutenek
...23.2 // 23.1 // Obecná diferenciální diagnóza žloutenky...23.2 // Hemolytická žloutenka („prehepatální“ // žloutenka) ...23.2 // Hepatocelulární žloutenka („hepatální, parenchymatózní žloutenka)...23.2 // Obsah XXI // Cholestatická žloutenka... 23.3 // Hodnocení klinických příznaků ... 23.4 // Hodnocení laboratorních nálezů... 23.5 // Vyznám dalších jaterních funkčních // zkoušek... 23.6 // Diagnostický význam morfologických metod, především ultrasonografie // a jaterní biopsie... 23.8 // Jaterní funkční zkoušky, sérologie // hepatitíd a morfologické vyšetřovací // metody... 23.8 // Speciální diferenciální diagnóza žloutenky...23.10 // Hemolytické a nehemolytické izolované // hyperbilirubinémie (převážně familiární)...23.10 // Tzv. idiopatické nehemolytické // hyperbilirubinémie...23.10 // Akutní hepatocelulární žloutenka ...23.11 // Obecné úvahy ...23.11 // Virová hepatitída ...23.11 // Chorobné obrazy podobající se hepatitidě, způsobené jinými infekčními // agens...23.12 // Zvláštní formy průběhu hepatitídy...23.12 // Cholestatická žloutenka...23.12 // Odlišení intrahepatální a // extrahepatální cholestázy...23.12 // Intrahepatální cholestáza...23.14 // Chronická hepatitída ...23.16 // Chronická aktivní hepatitída...23.16 // Chronická perzistující hepatitída ...23.18 // Granulomatózní hepatitída...23.18 // Toxické hepatopatie...23.18 // Léková žloutenka
typu „hepatitídy“ ...23.19 // Jaterní cirhóza...23.19 // Alkoholická hepatitída se ztučnělými // játry a cirhózou ...23.20 // Stadia cirhózy ...23.20 // Biliární cirhóza ...23.21 // Hemochromatóza...23.22 // Wilsonova choroba...23.23 // Městnavá játra...23.24 // Extrahepatální (chirurgická) obštrukční // žloutenka ...23.24 // Obecná Symptomatologie ...23.24 // Uzávěr vyvolaný kamenem...23.24 // Uzávěr vyvolaný nádorem...23.24 // Další příčiny obštrukční žloutenky...23.25 // Cholangitida ...23.26 // Expanzivní procesy v játrech vyvolávající // cholestázu...23.26 // Nádory jater...23.26 // Karcinomy žlučovodů (tzv. cholangiomy) ... 23.27 // Echinokok jater...23.27 // Jaterní absces...23.27 // Důležité vedoucí příznaky při hepatopatiích se žloutenkou a bez ní ... // Ascites ... // Příčiny ascitu... // Hodnocení klinických nálezů ... // Vyšetření ascitové tekutiny... // Tuberkulózni peritonitida ... // Karcinóza peritonea... // „Želatínové“ břicho ... // Pseudoascites... // Buddův-Chiariho syndrom ... // Portální hypertenze... // Obecné poznámky ... // Portální hypertenze z extrahepatálních // příčin... // Portální hypertenze z intrahepatálních // příčin... // Jaterní nedostatečnost ... // Literatura... // 23.28 // 23.28 // 23.28 // 23.29 // 23.29 // 23.29 // 23.29 // 23.29 // 23.30 // 23.30 // 23.30 // 23.30 // 23.30 // 23.31 // 23.31 23.33 // R. Ammann // Obecné poznámky...24.2
// Klinický obraz jícnové dysfagie ...24.2 // Mechanické léze...24.2 // Nádory jícnu...24.2 // Procesy v mediastinu...24.2 // Peptické stenózy...24.2 // Membrány a prstence ...24.3 // Zenkerův divertikl...24.3 // Neuromuskulární poruchy motility...24.4 // Achalazie...24.4 // Difúzni spasmus jícnu ...24.4 // Slizniční léze~(odynofagie) ...24.5 // Vřed v jícnu...24.5 // Ezofagitida ...24.5 // Literatura ...24.5 // XXII Obsah // 25 Patologické nálezy v moči a známky abnormální funkce ledvin 25.1 // U. Ku h I man n a B. Tri niger // Příznaky a projevy porušené funkce ledvin... 25.2 // Vyšetření moči ... 25.2 // Barva moči, její čirost a zkalení // pH moči ... 25.2 // Ukazatele koncentrace moči... 25.2 // Hemoglobin/myoglobin... 25.3 // Proteinurie... 25.3 // Močový sediment ... 25.4 // Addisův sediment (kvantitativní // vyšetření vylučovaných buněk)... 25.7 // Stixy (testovací papírky) ... 25.7 // Sběr moči... 25.8 // Mikrobiologická vyšetření moči... 25.8 // Kreatinin a močovina... 25.9 // Metody ke stanovení clearance...25.10 // Zobrazovací postupy ...25.10 // Biopsie ledviny ...25.11 // Poruchy diurézy...25.12 // Oligurie ...25.12 // Polyurie ...25.12 // Poruchy mikce...25.12 // Oboustranné choroby ledvin...25.13 // Glomerulopatie...25.13 // Asymptomatická proteinurie a/nebo // hematurie...25.14 // Izolovaná proteinurie bez // patologického nálezu v sedimentu...25.14 // Glomerulární hematurie s proteinurií
nebo bez ní...25.14 // Akutní nefritický syndrom...25.15 // Akutní poststreptokoková // glomerulonefritida ...25.15 // Rychle progredující glomerulonefritida // a Goodpastureův syndrom...25.16 // Rychle progredující // glomerulonefritida (RPGN) ...25.16 // Goodpastureův syndrom...25.18 // Nefrotický syndrom ...25.18 // Hypalbuminémie a otoky...25.19 // Hyperlipidémie a následné choroby...25.19 // Sklon ? trombózám // a tromboembolickým komplikacím ...25.19 // Prerenální azotémie, hypotenze, přecitlivělost na diuretika, akutní // selhání ledvin...25.19 // Diagnostický postup a diferenciálně // diagnostické úvahy...25.20 // Chronická glomerulonefritida...25.21 // Diabetická glomerulopatie ...25.21 // Vrozené choroby glomerulů ...25.22 // Hereditární nefritida (Alportův // syndrom) ...25.22 // Fabryho choroba (angiokeratoma // corporis diffusum)...25.22 // Syndrom nehet-patela (hereditární // onycho-osteodysplazie) ...25.23 // Intersticiální nefropatie ...25.23 // Akutní intersticiální nefritida ...25.24 // Akutní poléková intersticiální // nefritida ...25.24 // Akutní bakteriální pyelonefritida...25.26 // Chronická intersticiální nefritida ...25.26 // Analgetická nefropatie (chronická intersticiální nefritida z abůzu // analgetík) ...25.26 // Chronická bakteriální pyelonefritida...25.28 // Postiradiační nefritida ...25.28 // Balkánská nefropatie...25.28 // Jiné choroby s postižením // ledvinového intersticia...25.29
// Cystické choroby ledvin...25.29 // Dominantní forma cystických ledvin // (typ dospělých) ...25.29 // Komplex nefronoftizy...25.30 // Multicystická transformace ledvin // při nedostatečnosti ledvin různé etiologie ... 25.31 // Ledvinové cysty...25.32 // Vaskulární nefropatie...25.32 // Tubulární syndromy ...25.33 // Poruchy transportu aminokyselin...25.33 // Poruchy zpětné resorpce glukózy...25.33 // Renální glukozurie...25.33 // Poruchy transportu vody a elektrolytů...25.33 // Renální diabetes insipidus...25.33 // Poruchy tubulárního transportu // fosfátů...25.33 // Distální renální tubulární acidóza // (RTA typu I) ...25.34 // Distální renální tubulární acidóza // (RTA typu II) ...25.34 // Smféené poruchy funkce tubulů ...25.35 // Akutní selhání ledvin...25.35 // Prerenální selhání ledvin ...25.36 // Hepatorenální syndrom...25.36 // Akutní nekróza tubulů (akutní selhání // ledvin v užším smyslu) ...25.37 // Postrenální selhání ledvin (obštrukční // uropatie)...25.37 // Postup při oligurii a/nebo při akutním zadržování látek vylučovaných pouze // močí ...25.37 // Chronická nedostatečnost ledvin ...25.38 // Klinický obraz pokročilé nedostatečnosti // ledvin ...25.39 // Příznaky a orgánová poškození // při chronické nedostatečnosti ledvin ...25.39 // Celkové příznaky ...25.39 // Hematologické projevy ...25.40 // Kardiovaskulární projevy ...25.41 // Obsah // XXIII // Renální
hypertenze...25.42 // Neuromuskulární změny ...25.42 // Dermatologické změny ...25.42 // Kostní a kloubní obtíže ...25.42 // Gastrointestinální příznaky...25.43 // Poruchy vodního, elektrolytového // a acidobazického hospodářství...25.43 // Diagnostika a diferenciálně diagnostické úvahy při nedostatečnosti // ledvin ...25.44 // Odlišení akutní a chronické nefropatie ... 25.44 Pátrání po základní chorobě nebo noxe, která způsobila nedostatečnost ledvin ...25.45 // Jednostranné choroby ledvin...25.45 // Nádory ledvin ...25.46 // Hypernefrom...25.46 // Nefroblastomy (Wilmsův nádor) ...25.47 // 26 Otoky // A. Bollinger a W. Siegenthaler // Obecné poznámky...26.2 // Generalizované otoky...26.2 // Otoky při srdeční nedostatečnosti...26.2 // Hypoproteinemické otoky...26.2 // Otoky při glomerulonefritidě...26.4 // Otoky endokrinního původu...26.4 // Otoky pri elektrolytových poruchách...26.5 // Otoky při sklerodermii...26.5 // Otoky při cukrovce...26.5 // Polékové otoky...26.5 // Idiopatické otoky...26.5 // 27 Poruchy vodního, elektrolytového // U. Kuhlmann a W. Siegenthaler // Jiné malignomy ledvin ...25.47 // Urotelové karcinomy...25.47 // Hydronefróza a pyonefróza...25.49 // Jednostranné akutní pyelonefritidy ...25.49 // Tuberkulóza ledvin...25.51 // Nefrolitiáza/urolitiáza...25.51 // Cévní příhody ...25.54 // Choroby prostaty ...25.54 // Prostatitida...25.54 // Benigní hypertrofie prostaty...25.54 // Karcinom
prostaty ...25.54 // Choroby v oblasti skrota ...25.55 // Nádory varlat...25.55 // Hydrokela, spermatokela a varikokela ...25.55 // Epididymitida ...25.56 // Torze varlete a appendices testis...25.56 // Orchitida a infarkt varlete...25.56 // Fournierův syndrom...25.56 // Literatura...25.56 // 26.1 // Ohraničené otoky... 26.5 // Žilní otoky... 26.5 // Lymfedém ... 26.5 // Primární lymfedém... 26.5 // Sekundární lymfedém ... 26.7 // Lipedém... 26.8 // Zánětlivé otoky... 26.8 // Vrozená angiodysplazie... 26.8 // Alergické otoky (Quinckeho)... 26.9 // Hereditární angioedém ... 26.9 // Záchvatovitý nehereditární angioedém... 26.9 // Ischemický a postischemický otok ... 26.9 // Otok při Sudeckově dystrofii ...26.10 // Místní otoky z velké nadmořské výšky ...26.10 // Arteficiální otoky ...26.10 // Literatura...26.10 // a acidobazického hospodářství 27.1 // Poruchy vodního a sodíkového hospodářství...27.2 // Fyziologické poznámky...27.2 // Prostory rozdělení tekutin...27.2 // Objemová homeostáza a osmoregulace...27.2 // Rozdělení poruch vodního a sodíkového hospodářství ...27.2 // Hodnocení stavu objemů...27.3 // Anamnéza ...27.3 // Klinické vyšetření...27.4 // Laboratorní vyšetření...27.4 // Rentgenologické vyšetření hrudníku a centrální žilní tlak ...27.5 // XXIV Obsah // Deficit extracelulárního objemu při // normální koncentraci sodíku v séru...27.5 // Zvětšení (expanze) extracelulárního
// objemu při normální koncentraci sodíku v séru . 27.5 // Hyponatrémie...27.6 // Hypovolemická hyponatrémie ...27.6 // Euvolemická hyponatrémie...27.7 // Hypervolemická hyponatrémie...27.8 // Diferenciálně diagnostický postup // při hyponatrémiii (< 135 mmol/1)...27.8 // Hypernatrémie ...27.9 // Hypervolemická hypernatrémie...27.9 // Euvolemická hypernatrémie...27.9 // Hypovolemická hypernatrémie...27.10 // Diferenciálně diagnostický postup // při hypernatrémii (> 145 mmol/1)...27.10 // Poruchy metabolismu draslíku ...27.10 // Hypokalémie (< 3,5 mmol/1) ...27.11 // Diagnostický postup při hypokalémii...27.13 // Hyperkalémie (> 5,5 mmol/1) ...27.14 // Diagnostický postup při hyperkalémii...27.15 // Poruchy metabolismu hořčíku...27.15 // Hypomagnezémie (< 0,8 mmol/1)...27.15 // Hypermagnezémie (> 1,3 mmol/1) ...27.16 // Poruchy metabolismu vápníku ...27.16 // Hypokalcémie (< 2,1 mmol/1) ...27.16 // Hyperkalcémie (> 2,6 mmol/1) ...27.19 // Časté příčiny hyperkalcémie...27.19 // Neobvyklé příčiny hyperkalcémie ...27.23 // Diferenciální diagnóza a diagnostický // postup při hyperkalcémii...27.25 // Poruchy metabolismu fosfátů ...27.25 // Hypofosfatémie (< 1,0 mmol/1)...27.25 // Hyperfosfatémie (> 1,5 mmol/1) ...27.26 // Poruchy acidobazického hospodářství...27.26 // Další měřitelné veličiny acidobazického // hospodářství...,...27.28 // Respirační acidóza ...27.28 // Respirační alkalóza...27.28
// Metabolická acidóza...27.29 // Význam aniontového hiátu pro diferenciální diagnózu metabolické // acidózy...27.31 // Metabolická alkalóza...27.32 // Literatura...27.33 // 28-31 Bolesti v oblasti končetin a páteře // Obecné poznámky // 28 Bolesti při cévních chorobách // A. Bollinger // Choroby tepen...28.2 // Uzávěry tepen...28.2 // Obliterující artérioskleróza // (ateroskleróza) ...28.5 // Thrombangiitis obliterans ...28.7 // Kolagenózy ...28.7 // Obrovskobuněčná arteriitida ...28.7 // Takayasuova arteriitida ...28.7 // Tepenné uzávěry iatrogenního původu ...28.7 // Syndrom komprese a.poplitea („entrapment // syndrome“) ...28.8 // Čystická degenerace adventicie ...28.8 // Fibromuskulární dysplazie...28.8 // Esenciální trombocytóza ...28.8 // Skleróza médie ...28.8 // Embolické uzávěry...28.9 // Aneuryzmata...28.9 // Válcovitá a vakovitá aneuryzmata ...28.9 // Tepnožilní aneuryzmata...28.10 // Funkční choroby cév...28.10 // Spasmy velkých svalových tepen // (ergotismus)...28.10 // 28.1 // Raynaudův fenomén ...28.11 // Akrocyanóza a erytrocyanóza...28.12 // Erytromelalgie...28.12 // Choroby koncové průtokové dráhy ...28.12 // Diabetická mikroangiopatie ...28.12 // Mikroangiopatie při kolagenózách...28.12 // Ulcus hypertensivum ...28.13 // Livedo reticularis, resp. racemosa...28.13 // Nádor glomusu ...28.14 // Recidivující hematom prstů...28.14 // Syndrom a. tibialis anterior...28.14 // Choroby žil
...28.14 // Povrchová tromboflebitida ...28.14 // Hluboká trombóza žil pánve a dolních // končetin ...28.15 // Trombóza žil horních končetin // („trombose par effort“) ...28.16 // Primární varikóza...28.17 // Chronická žilní nedostatečnost...28.18 // Obsah XXV // Choroby mízních cév ...28.19 // Neurovaskulární syndrom z komprese v oblasti ramenního pletence...28.19 // Neklidné dolní končetiny („restless legs“) ...28.20 // Sudeckova choroba...28.20 // Literatura...28.20 // 29 Bolesti při chorobách kloubů // 29.1 // G. Siegenthalerová-Zuberová a P. Greminger // Zánětlivé revmatické kloubní choroby ...29.2 // Revmatická horečka...29.2 // Revmatoidní artritida (chronická // polyartritida)...29.3 // Caplanův syndrom ...29.4 // Feltyho syndrom...29.4 // Sjögrenüv syndrom...29.4 // Překryvný („overlap“) syndrom...29.5 // Juvenilní chronická artritida ...29.5 // Séronegativní spondylartritidy ...29.6 // Ankylozující spondylitida (spondylitis // ankylosans. Bechtěrevova choroba)...29.6 // Psoriatická artritida ...29.6 // Reiterův syndrom...29.8 // Enterokolitické artropatie ...29.8 // Behgetův syndrom ...29.9 // Metabolické artropatie...29.9 // Arthritis urica ...29.9 // Chondrokalcinóza (pseudodna) ...29.11 // Hyperlipoproteinémie ...29.11 // Lipidózy...29.13 // Ochronóza (alkaptonurie)...29.13 // Primární amyloidóza ...29.13 // Hemochromatóza...29.14 // Wilsonova choroba...29.14 // Artropatie při hematologických
// a imunologických chorobách...29.15 // Symptomatické artritidy ...29.15 // Alergické artritidy ...29.15 // Postinfekční artritidy ...29.15 // Paraneoplastické artritidy ...29.16 // Degenerativní kloubní afekce...29.16 // Arthrosis deformans...29.16 // Spondylosis deformans...29.18 // Artropatie při endokrinních poruchách...29.19 // Artropatie při neurologických chorobách...29.20 // Artropatie při různých chorobách ...29.20 // Nádory kloubů ...29.20 // Choroby chrupavky ...29.20 // Hydrops intermittens...29.21 // Fibrozitický syndrom a mimokloubní revmatismus (revmatismus měkkých částí) ...29.21 // Fibrozitida (intramuskulární. perineurální) ... 29.21 // Revmatismus podkožního vaziva...29.21 // Choroby šlach, šlachových pochev, vazů, // fascií a burz ...29.21 // Literatura...29.22 // 30 Bolesti při chorobách kostí // W. Vetter a H. Vetter // Obecné poznámky ...30.2 // Ohraničené a ložiskové kostní změny ...30.2 // Metastázy do kostí ...30.2 // Kostní nádory ...30.2 // Osteoplastické nádory...30.4 // Chondroplastické nádory...30.5 // Vazivové (fibrogenní) nádory...30.6 // Myelogenní nádory...30.6 // 30.1 // Obrovskobuněčný nádor (osteoklastom) ... 30.7 // Cévní nádory...30.7 // Ostatní nádory...30.7 // Změny nádorům podobné...30.8 // Fibrózní dysplazie...30.8 // Kostní nekrózy ... 30.8 // Zánětlivé kostní choroby... 30.9 // Pagetova choroba (ostitis deformans) ... 30.9 // XXVI Obsah // Hypertrofická
osteoartropatie ...30.10 // Bolesti při chorobách páteře...30.10 // Generalizované kostní změny...30.10 // Definice ...30.10 // Osteoporóza ...30.11 // Primární osteoporóza...30.11 // Sekundární osteoporóza ...30.11 // Osteomalacic...30.12 // Osteomalacic při poruchách // metabolismu vitaminu D ...30.13 // Osteomalacic při nedostatku fosfátů ...30.14 // Osteomalacic při acidóze...30.14 // Osteomalacic vyvolaná léky ...30.15 // Jiné příčiny osteomalacie...30.15 // Osteodystrofie...30.15 // Primární hyperparatyreoidismus // (osteodystrophia fibrosa generalisata)...30.15 // Sekundární hyperparatyreoidismus...30.16 // Choroby provázené hyperostózou ...30.16 // Střádací choroby s projevy na kostře...30.17 // Eozinofilní granulom ...30.17 // Handova-Schiillerova-Christianova // choroba...30.17 // Abtův-Letterův-Siweho syndrom...30.17 // Gaucherova choroba ...30.17 // Mastocytóza...30.17 // Literatura...30.18 // 31 Senzomotorické poruchy // I/. Henn // 31.1 // Obecné poznámky ...31.2 // Senzomotorická hemiparéza nebo hemiplegie ... 31.2 // Dominantní - nedominantní hemisféra...31.2 // Hemiparéza, která se vyvine během // několika minut až hodin...31.3 // Hemiparéza, která se objeví přechodně po epileptickém záchvatu ...31.4 // Chronická hemiparéza, která se vyvine // během několika dní až týdnů ...31.4 // Motorické obrny s poruchami citlivosti...31.4 // Transverzální syndromy...31.4 // Akutní netraumatický transverzální
// syndrom...31.4 // Subakutní transverzální syndrom...31.6 // Chronický progredující transverzální // syndrom...31.6 // Brownův-Séquardův syndrom...31.6 // Syringomyelie ...31.6 // Guillainův-Barrého syndrom: vzestupná chabá motorická paréza s vyhaslými vlastními // reflexy...31.10 // Polyneuropatie: distální zvýrazněné senzomotorické // výpady s vyhaslými vlastními reflexy...31.11 // Vnější rizikové faktory...31.11 // Faktory z oblasti vnitřního lékařství...31.12 // Ložiskové parézy a bolesti...31.12 // Bolesti šíje a horní končetiny ...31.12 // Syndromy komprese periferních nervů ... 31.13 // Bolesti v oblasti trupu ...31.13 // Bolesti v lumbosakrální oblasti...31.13 // Poruchy artikulace a řeči...31.14 // Poruchy očních pohybů ...31.15 // Parézy okohybných svalů: parézy s nesprávným postavením očí a dvojitým // viděním...31.15 // Pohledové obrny...31.17 // Nystagmus ...31.17 // Výlučně motorické parézy...31.7 // Tetraplegie: motorické parézy centrálního // původu...31.7 // Amyotrofická laterální skleróza: // kombinovaná centrálně periferní paréza...31.8 // Parézy s normálními reflexy: svalové // choroby ...31.8 // Myasthenia gravis: paréza, která je // výraznější večer než ráno...31.8 // Periodické obrny...31.9 // Myopatie a myozitida...31.9 // Parézy při endokrinopatiích ...31.9 // Výlučně senzitivní parézy ...31.10 // Senzomotorické parézy s vyhaslými vlastními
reflexy: poškození periferního neuronu...31.10 // Extrapyramidový systém...31.18 // Typické extrapyramidové příznaky...31.18 // Typické chorobné obrazy...31.19 // Parkinsonova choroba ...31.19 // Progresivní supranukleární paréza...31.19 // Wilsonova choroba...31.19 // Blefarospasmus...31.20 // Orofaciální dyskineze...31.20 // Huntingtonova choroba...31.20 // Ataxie a mozečkové výpady ...31.20 // Příznaky...31.20 // Chorobné obrazy ...31.21 // Hereditární ataxie...31.21 // Sporadické mozečkové choroby...31.21 // Ložiskové mozečkové výpady...31.21 // Literatura...31.21 // Obsah // IX // Vlasy 3.39 Nehty 3.41 // Vypadávání vlasů 3.39 Změny tvaru a struktury nehtů 3.41 // Hirzutismus a virilismus 3.40 Změny barvy nehtů 3.42 // Poruchy pigmentace 3.40 Literatura 3.42 // 4 Anémie 4.1 // K. Rhyner // Obecné poznámky...4.2 // Definice anémie...4.2 // Erytrocytové indexy...4.2 // Rozdělení anémií podie patogeneze ...4.2 // Obecné příznaky chronických // anémií ...4.6 // Anémie z krvácení // Hemolytické anémie ... // Obecné poznámky... // Rozdělení hemolytických anémií... // Sférocytóza (vrozená anémie s kulovitými // erytrocyty)... // Eliptocytóza ... // Stomatocytóza ... // Enzymopatie a jiné metabolické defekty... // Enzymopatie v Embdenově-Meyerhofově // cestě ... // Enzymopatie v hexózomonofosfátovém // zkratu ... // Hemoglobinopatie ... // Talasémie... // Thalassaemia major ... // Thalassaemia minor
... // Záchvatovitá noční hemoglobinurie // (Marchiafava-Michelli) ... // Akutní hemolytická anémie při těžké // hypofosfatémii... // Autoimunitní hemolytická anémie... // Obecné poznámky ... // Autoimunohemolytická anémie tepelného // typu...-?... // Choroba z chladových aglutininů... // Záchvatovitá chladová hemoglobinurie... // Hemolytická anémie z izoprotilátek... // Imunohemolytické anémie z léků... // Hemolytické anémie z chemického // poškození erytrocytu ... // Abiízus fenacetinu ... // Anémie z olova... // Diferenciální diagnóza anémií s Heinzovými tělísky... // . 4.7 // . 4.7 . 4.8 // . 4.9 . 4.9 . 4.9 // 4.10 // 4.10 // 4.10 // 4.10 // 4.11 // 4.12 // 4.13 // 4.13 // 4.13 // 4.13 // 4.13 // 4.14 // 4.14 // 4.15 // 4.15 // 4.15 // 4.15 // 4.15 // 4.15 // 4.16 // Hemolytické anémie z mechanického // poškození erytrocytu ... // Mikroangiopatická hemolytická // anémie ... // Hemolýza při umělých srdečních // chlopních ... // Hemolytická anémie při infekcích ... // Hemolytická anémie při metabolických // poruchách ... // Renální anémie... // Jaterní anémie... // Akantocytóza ... // Hypersplenismus... // Diferenciální diagnóza červeně zbarvené // moči ... // Hematurie ... // Hemoglobinurie ... // Myoglobinurie... // Alkaptonurie... // Moč po požití červené řepy... // 4.16 // 4.16 // 4.16 // 4.16 // 4.17 // 4.17 // 4.17 // 4.17 // 4.17 // 4.18 // 4.18 // 4.18 // 4.18 // 4.18 // 4.18
Anémie s poruchou buněčného vyzrávání v kostní dřeni (poruchy maturace)...4.19 // Megaloblastové anémie...4.19 // Patogeneze stavů s nedostatkem // vitaminu B12...4.20 // Perniciózní anémie...4.20 // Stavy s nedostatkem kyseliny listové...4.20 // Megaloblastové těhotenské anémie...4.21 // Neobvyklé megaloblastové anémie ...4.21 // Sideroblastová anémie...4.21 // Refrakterní anémie s hyperplastickou dření ... 4.22 Dyserytropoetické anémie...4.22 // Anémie se sníženou tvorbou erytrocytů v kostní dřeni (porucha proliferace)...4.23 // Renální anémie...4.23 // Anémie z nedostatku bílkovin ...4.23 // Anémie při „chronických chorobách“ // (infekcích, zánětech, nádorech) ...4.23 // Anémie při endokrinopatiích ...4.23 // Anémie při otravě olovem...4.23 // Aplastická anémie ...4.25 // Obsah XXVII // 32 Synkopy 32.1 // W. Siegenthaler, P. Greminger a G.Siegenthalerová-Zuberová // Obecné diferenciálně diagnostické úvahy // při poruchách vědomí...32.2 // Kardiogenní synkopy...32.2 // Poruchy rytmu...32.2 // Poruchy vyprazdňování levé komory...32.3 // Srdeční nedostatečnost...32.3 // Infarkt myokardu ...32.4 // Stenóza aorty a hypertrofická obštrukční // kardiomyopatie...32.4 // Poruchy plnení levé komory ...32.4 // Mitrální stenóza. plieni hypertenze // a Fallotovy anomálie...32.4 // Nádory síní...32.4 // 33 Komatózni stavy // G. Siegenthalerová-Zuberová a P. Greminger // Obecné poznámky ...33.2
// Kóma při poruchách látkové přeměny...33.2 // Hypoglykemické kóma ...33.2 // Diabetické ketoacidotické kóma ...33.4 // Hyperosmolární neacidotické kóma ...33.5 // Laktacidotické kóma ...33.5 // Jaterní kóma ... ¦:...33.5 // Uremické kóma...33.5 // Nadledvinové kóma ...33.6 // Hypofyzární kóma ...33.6 // Tyreotoxické kóma...33.6 // Myxedémové kóma ...33.6 // Kóma při syndromu z hyperviskozity // (coma paraproteinaemicum)...33.7 // Kóma při těžkých celkových chorobách ...33.7 // Kóma při poruchách vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství...33.7 // Syndrom karotického sínusu...32.4 // Cévní synkopy...32.5 // Reflexní kardiovaskulární příčiny ...32.5 // Organické cévní choroby // (cerebrovaskulární příčiny) ...32.6 // Mozkové synkopy...32.7 // Epilepsie ...32.7 // Narkolepsie ...32.9 // Psychogenní záchvaty v rámci anomálního // chovám...32.9 // Eklampsie (EPH gestóza)...32.9 // Literatura...32.9 // 33.1 // Kóma při exogenních otravách...33.7 // Otrava drogami, sedativy a hypnotiky...33.7 // Otrava psychofarmaky...33.8 // Otrava analgetiky a antipyretiky ...33.8 // Otrava alkoholem...33.8 // Otrava oxidem uhelnatým (CO)...33.8 // Otrava rozpouštědly...33.8 // Otrava kyanidem draselným // (kyanovodíkem) ...33.8 // Otrava atropinem...33.8 // Kóma při mozkových afekcích ...33.9 // Nitrolební krvácení...33.9 // Mozkový infarkt (encefalomalacie)...33.10 // Komatózni stavy při
(OCoLC)36605763
cnb000110295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC