Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:8x 
BK
Brno : Masarykova univerzita, 1994

objednat
ISBN 80-210-1006-1
000023608
Rekat.
___Obsah i ___ // B. SLOHOVÉ VYUČOVÁNÍ...4 // 1. 0 Základní pojetí slohového vyučování...4 // 1. 0. 1 Pojetí slohového vyučování v minulosti...5 // 1. 0. 2 Pojetí slohového vyučování v současnosti . ... 6 // 1.1 Metody práce a pracovní postupy ve vyučování slohu...10 // 1. 2 Slohové projevy mluvené a psané... 12 // 1.2.1 Charakteristika a význam mluveitych projevů... 13 // 1. 2. 2 Druhy mluvených projevů... 13 // / 1. 2. 3 Nácvik mluveného projevu... 14 // 1. 3 Sloh reprodukční a produkční...16 // 1.3.1 Podstata slohu produkčního a reprodukčního... 16 // 1. 3. 2 Tvořivost ve slohotvorbč... 18 // 1. 4 Slohové útvary a funkční styly...19 // 1. 4. 1 Slohové útvary popisné...20 // L 4. 2 Slohové útvary informační...22 // 1. 4. 3 Slohové útvary vyprávěcí...23 // 1. 4. 4 Slohové útvary výkladové...24 // 1. 5 Slohové práce písemné...24 // 1. 5. 1 Slohové práce ve vyučování slohu...24 // 1.5.2 Slohová práce a slohotvomý (stylotvomý) proces ...25 // 1.5.3 Příprava písemných slohových prací...27 // 1. 5. 3. i Motivace slohových prací, komunikační zřetel a rozvíjení slohové tvořivosti // žáků... 29 // . < ¦ : • . > ¦ ’ // 1. 5. 3. 2 Volba tématu slohové práce... ...29 // 1. 5. 3. 3 Osnova slohové práce a její smysl.. ...32 // 1.5. 3.4 Úloha konceptu... 35 // 1.5. 4 Kontrola a hodnocení slohové práce učitelem, klasifikace // slohových prací... 36 // 1.5.5 Opravy hodnocených slohových
prací a kontrola oprav...37 // 1. 5. 6 Nejčastější chyby a nedostatky slohových prací...? 38 // Literatura... 44 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC