Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
223 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0848-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, úvod
Předměty technické - didaktika - učebnice vysokošk.
000023632
Úvod 5 // 1 Oborová didaktika - didaktika technických předmětů (DTP) 7 // 1.1 Vztah obecné a oborové didaktiky, charakteristika DTP 7 // 1.2 Oborová didaktika - DTP - jako vědní disciplína 8 // 1.3 Základní pojmy didaktiky technických předmětů 13 // 1.4 Bližší charakteristika pojmu oborová didaktika technických předmětů 16 // 1.5 Pojetí výuky o technice a charakter oborové didaktiky 18 // 2 Technika, technické vědy, technická výchova 22 // 2.1 Charakteristika pojmu technika 22 // 2.2 Charakteristika technických věd 27 // 2.3 Charakteristika pojmu technická výchova 29 // 2.4 Odlišnosti a analogie mezi pedagogikou a technickými vědami 32 // 3 Postup projektování výuky 35 // 3.1 Přístupy ke koncipování učiva 35 // 3.2 Formulace vyučovacích cílů v technických předmětech 37 // 3.3 Didaktická transformace obsahu vyučování 40 // 3.4 Následnost projektování výuky 45 // 3.5 Pojmy nejčastěji používané v souvislosti s obsahem výuky obecně technických // předmětů 52 // 3.6 ? problematice požadavků na obsah technického vzdělávání 55 // 3.7 Uživatelské pojetí obsahu technické výchovy 58 // 3.8 Vztah obecně technického vzdělávání a pracovní výchovy 60 // 3.9 Obecně technické předměty a všeobecné předpoklady pro výkon profese 61 // 3.10 Širší souvislosti techniky v obecně technických předmětech 62 // 4 Mezipředmětové vztahy 67 // 4.1 K některým otázkám integrace a uplatnění MPV 67 // 4.2 Mezipředmětové vztahy 69 // 4.3 Bližší charakteristika a formy uplatňování mezipředmětových vztahů 74 // 4.4 Aplikace 75 //
5 Činnosti s obsahem ve výuce - prezentace obsahu 92 // 5.1 Vyučovací metoda, klasifikace vyučovacích metod 92 // 5.2 K volbě vyučovacích metod 97 // 5.3 Výklad metod zprostředkování učiva členěných podle logiky prezentace učiva 98 // 6 Činnosti s obsahem ve výuce - aktivní činnosti žáků 109 // 6.1 Obecná problematika aktivní činnosti žáků v technických předmětech 109 // 6.2 Instruktáž 112 // 6.3 Úlohy 114 // 6.3.1 Charakteristika a klasifikace úloh 114 // 3 // 6.3.2 Volba postupu řízení vlastní činnosti žáků při plnění úloh 117 // 6.3.3 Řešení úloh výpočtového charakteru 119 // 6.3.4 Vypracování úloh projekčního či konstrukčního charakteru 120 // 6.4 Experimentální činnosti 121 // 6.5 Laboratorní činnosti 123 // 7 Informační technologie ve škole 127 // 7.1 Informatika, informační technologie a informační gramotnost 127 // 7.2 Informační společnost a škola v informační společnosti 131 // 7.3 Integrace moderních informačních technologií do vzdělávání 135 // 7.4 Počítače ve výuce 139 // 7.5 Výukový software 146 // 7.6 Technologický přístup ? informačním technologiím 151 // 7.7 Informační systém školy 154 // 7.8 Projektové vyučování 159 // 7.9 eLearning 162 // 7.10 Informační a komunikační technologie ajejich místo v Rámcovém vzdělávacím // programu pro základní vzdělávání 167 // 7.11 Typologie uživatelů ICT 172 // 8 Příprava učitele na výuku v technických předmětech 178 // 8.1 Základní informace o přípravě učitele na výuku technických předmětů 178 // 8.2 Vzory zpracování písemných příprav 182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC