Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:22x 
BK
Brno : Masarykova univerzita, 1990

objednat
ISBN 80-210-0160-7
000023753
Rekat.
OBSAH // Úvod... // I. Tvořivost - kreativita ... . // Výchova k tvůrčímu myslení ... // Pedagogické a psychologické aspekty výchovy k tvorivosti .. // Tvořivé schopnosti ... // Torranceho rady pedagogům k rozvoji tvořivosti ... // Rozvoj tvořivosti ve výtvarné výchove ... // II. Didaktické zásady a vyučovací metody ... // . Didaktické zásady ... // Formalismy vzniklé nedodržováním didaktických zásad ... // Vyučovací metody ... // III. Vědomosti a dovednosti ... // IV. Typy vyučovacích jednotek výtvarné výchovy ... // V. . Struktura vyučovací jednotky ... // Před začátkem vyučovací jednotky ... // Organizace vyučovací jednotky... // VI. Příprava učitele na vyučovací jednotku výtvarné výchovy ... // Plánování výtvarně výchovné práce ... // Formalismy, jejichž původ je možno hledat ve špatném plánu. // Tematický plán... // Rámcový a časový plán ... // ~ Plány pro 1. ročník ZŠ ... // Příprava učitele na vedení vyučovací jednotky ... // Ukázka přípravy učitele ... // A ještě ? přípravě učitele ... // Studijní příprava ... // Hodnocení žákovských prací ve výtvarné výchově ... // Formy hodnocení výtvarných prací ... // Klasifikace ve výtvarné výchově ... // Průběžná klasifikace ... // Dodatek ...’... // Problémy kázně ve výtvarné výchově ... // Diference ve výtvarném projevu ... // Subjektivní předpoklady ... // Tělesné a duševní dispozice ... // Sociální
podmínky ... // VII. // Vili. // IX. // 5 // T // 8 // 9 // 10 // 12 // 13 // 16 // 16 // 19 // 21 // 25 // 29 // 34 // 34 // 37 // 45 // 47 // 48 // 49 // 50 // 51 61 63 // 65 // 66 // 69 // 69 // 70 73 76 // 82 // 85 // 86 // 87 // 88 // - 4 - // Dělení podle věku žáků... 91 // Výtvarná typologie ... 94 // X. Návaznost 1. roíníku ZŠ na výuku výtvarné výchovy // v mateřské škole... 100 // XI. Výtvarná hra ... 106 // Náměty pro hru s linií...*... 109 // Náměty pro hru s harvou...i... 118 // Příklady dalších námětů pro výtvarné činnosti, které vycházejí z výtvarné hry... 119 // XII. Prostorové práce z papíru a vystřihovánky... 122 // XIII. Výtvarná výchova a pracovní vyučování na 1* stupni ZŠ... 127 // Rozhor vztahů pracovního vyučování a výtvarné výchovy ... 128 // XIV. Literatura ...*... 136

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC