Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:120x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
149 s. : il.

ISBN 80-7178-514-8 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku
Obsahuje černobílé fotografie, předmluvu, úvod, přílohy, informační zdroje o dobrovolnictví, resumé anglicky, údaje o autorech
Bibliografie: s. 145-149
Dobrovolnictví - příručky
Práce sociální - dobrovolníci - příručky
000023917
Obsah // Poděkování...9 // Místo předmluvy ...11 // Úvod ...17 // I. Část obecná...21 // 1 Dobrovolnictví ve světě a u nás...23 // 1.1 Dobrovolnictví ve světě...24 // Dobrovolnictví v USA ...24 // Dobrovolnictví v Evropě ...26 // Mezinárodní dobrovolnické organizace...27 // 1.2 Dobrovolnictví v České republice ...29 // 2 Obecně o dobrovolnictví...35 // 2.1 Kdo je to dobrovolník...35 // 2.2 ? terminologii dobrovolnictví...36 // 2.3 Typy a charakteristiky dobrovolnictví...38 // 2.3.1 Typy dobrovolné činnosti a služby ...38 // 2.3.2 Charakteristické oblasti dobrovolnictví...41 // 2.3.3 Kdo se věnuje dobrovolné činnosti...44 // 2.4 Motivy dobrovolné činnosti ...45 // 2.5 Postoje české veřejnosti ? dobrovolnictví...50 // 2.6 Bariéry rozvoje dobrovolnictví ...53 // 5 // Obsah // 3 Podpora a propagace dobrovolnictví...57 // 3.1 Spolupráce s médii...57 // 3.2 Spolupráce organizace s komunitou ...61 // II. Část speciální ...67 // 4 Metodika práce s dobrovolníky...69 // 4.1 Role dobrovolníka v organizaci ...69 // 4.2 Příprava organizace a výběr činností pro dobrovolníky ...73 // 4.3 Vlastní práce s dobrovolníky ...76 // 4.3.2 Koordinátor dobrovolníkii ...76 // 4.3.2 Získávání dobrovolníků ...77 // 4.3.3 Výběr a výcvik dobrovolníků ...79 // 4.3.4 Supervize, hodnocení a ocenění dobrovolníků ...81 // 4.4 Dobrovolnictví a právo ...86 // 4.5 Dobrovolnictví a dary jako nepeněžní příjem organizace...88
// 4.5.2 Nejčastější nepeněžní příjmy ...89 // 4.5.2 Jak bezplatné příjmy a dary zaúčtovat ...90 // 4.6 Kontrakty uzavírané s dobrovolníky ...93 // 4.7 Pojištění dobrovolníků ...95 // 5 Dobrovolnická centra a jejich role ...99 // 5.1 Poslání dobrovolnických center...99 // 5.2 Podmínky potřebné pro vznik dobrovolnického centra ...102 // III. Část praktická ... // 6 Příklady činnosti dobrovolnických center ... // 6.1 Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem... // 6.2 Dobrovolnictví na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity // 6.3 Dobrovolnictví ve Fakultní nemocnici Motol v Praze ... // 7 Příklady dobrovolnických programů ... // 7.1 Dobrovolnictví při farních charitách Pražské a Českobudějovické // diecéze ... // 7.2 Dobrovolnictví v Domově sv. Karla Boromejského ... // 7.3 Program Pět P ... // 7.4 Nezaměstnaní jako dobrovolníci ... // 7.5 Žáci a studenti jako dobrovolníci ... // 7.6 Evropská dobrovolná služba... // 107 // 109 // 109 // 111 // 112 // 117 // 117 // 119 // 121 // 125 // 126 128 // 6 // Obsah // Přílohy...133 // Všeobecná deklarace o dobrovolnictví ...133 // Informační zdroje o dobrovolnictví...137 // Souhrn ...139 // Summary...141 // Doporučená literatura ...143 // Literatura ...145 // Právní předpisy ...149 // Videodokumenty...149 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC