Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Čes. vyd. 1.
Praha : Jan Vašut, 1998
1 sv. (různé stránkování) : il.

ISBN 80-7236-016-7 (váz.)
Dějiny světa
francouzština
Obsahuje rejstřík
Dějiny světové - r. 1096-1326 - stati a ilustrace
000023958
OBSAH // OBDOBÍ KŘÍŽOVÝCH VÝPRAV 1096-1147 // KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY...822 // Proč křížová výprava? ...822 // První krížová výprava ...823 // Dobytí Jeruzaléma ...825 // Svatá země pod křižáckým útlakem ...825 // Muslimský tlak...827 // Neúspěch druhé křížové výpravy...827 // HRADY V PALESTINĚ ...828-829 // NORMANÉ ZE SICÍLIE ...830 // Ohromující vzestup ...831 // Normané proti mocným...831 // Byzantský sen ...832 // Sicilská moc ...833 // Normanská civilizace nebo východní království?...833 // KLASICKÝ VĚK ASIE...834 // Pugam, hlavní město Barmy...835 // Buddhistický král Anoratha ...835 // Angkor, město bohů ...836 // Obchodní prosperita na Jávě ...837 // ANGKOR VAT... 838-839 // ČÍNA ZA VLÁDY DYNASTIE SUNG 1148-1190 // VRCHOL DYNASTIE SUNG ...842 // Nepokořená území ...842 // Státní úředníci...843 // Hospodářské probuzení...844 // Neúspěch reformátorů...845 // Nové hlavní město...846 // Společnost vzdělanců...847 // Zánik říše Sung...847 // CÍSAŘ A BÁSNÍK...848-849 // ISLÁM V DOBĚ SALADINA ...850 // Křesťanské státy v Levantě...850 // Saladinova svatá válka...851 // Neúspěchy Richarda Lví srdce ...852 // Nalezený smír...852 // Mamlúkové, otroci-králové...853 // PRVNÍ PLANTAGENETI ...854 // Nástupnictví po Jindřichovi 1...855 // Občanská válka...855 // Jindřich a Eleonora ...855 // Angličané a Provensálci...856 // Organizace království...857 // VRAŽDA V KATEDRÁLE ...858-859 // FRANCIE ZA VLÁDY FILIPA AUGUSTA 1191-1203 // FEUDÁLNÍ FRANCIE...862 // Snahy a neúspěchy Kapetovců...862 // Nová myšlenka moci ...863 // Porážka Plantagenetů...864 // Výprava do Languedoku ...864 // Bouvines, první národní vítězství ...865 // Od feudálního lenního pána k svrchovanému králi...865 // Nastolení centrální vlády ...«-...866 // Svobody venkova a svobody měst ...’...866 //
Zrovnoprávnění „komun"...867 //TRUBADÚŘI ...868-869 // MUSLIMSKÉ SULTANÁTY V INDII ...870 // Turecké výboje do Indie ...871 // Tzv. dynastie otroků ...871 // Pomíjivé dynastie a palácové spory ...873 // Důležitý vliv muslimů ...873 // FRANCIE ZA VLÁDY FILIPA AUGUSTA (pokračování) // GOTICKÉ UMĚNÍ ...874 // Saint-Denis - zrod gotického umění...875 // Nová prosperita měst...876 // Armáda stavitelů ...877 // Od rané gotiky ke gotice plaménkové ...877 // VITRÁŽOVÁ OKNA...878-879 // DOBYVATEL ČINGISCHÁN 1203-1224 // ČINGISCHÁN...882 // Turkické a mongolské kmeny ...882 // Syn Modrého vlka ...883 // Dobývání Asie...884 // Válečník ...885 // Vládce...887 // Mírotvorce...887 // UMĚNÍ KOČOVNÍKŮ...888-889 // ŠPANĚLSKO V OBDOBÍ RECONQUISTY ...890 // Křesťané zvedají hlavu...891 // Křesťanská moc...892 // Reconquista...893 // DOBYTÍ KONSTANTINOPOLU KŘIŽÁKY...894 // Pošpiněná idea ...895 // Dvakrát dobytý Konstantinopol ...895 // Pozůstatky říše...896 // Byzantská renesance ...897 // Oslabené křesťanství ...897 // BYZANTSKÉ MĚSTO MISTRA ...898-899 // KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA PROTI ALBIGENSKÝM 1224-1250 // SOUMRAK KATARŮ ...902 // Patarini, kataří a albigenští...902 //Křížová výprava feudálů...904 // Vítězství Kapetovců ...905 // Inkvizice...906 // Pád katarů...906 // OPEVNĚNÁ A HRAZENÁ MĚSTA...908-909 // STŘEDOVĚKÝ PANOVNÍK ...910 // Papež a německá otázka ...910 // Více Sicilan než Němec ...911 // Osud Německa ...912 // Křížová výprava vyobcovaného z církve...912 // Od slavného vítězství ke zkáze...913 // RANÝ FEUDALISMUS...914 // Vzestup a úpadek rodu Taira...914 // Vítězství rodu Minamoto ...915 // Vláda regentů Hódžó...916 // Mongolská hrozba...917 // MARNÁ SNAHA O DOBYTÍ ZEMĚ...918-919 // SVATÝ KRÁL LUDVÍK IX. 1250-1270 //SVATÝ LUDVÍK...922 //
Mír krále v nebezpečí ...923 // Plnoletý král ...923 // Královští úředníci...924 ’ // Sláva krále-kajícníka...925 // „Král spravedlnosti, král míru" ...925 // Král - „velký křesťan“...926 // Svatý král ...927 // SAINTE-CHAPELLE ...928-929 // // SVATÝ KRÁL LUDVÍK IX. (pokračování) // ŽEBRAVÉ ŘÁDY // Kazatel Dominik 931 // František, rytíř-poustevník 931 // Sláva a problémy žebravých řádů 933 // Pedagogika víry 933 // MĚSTA A OBCHODNÍCI 934 // Vznik měst // Privilegia a moc komun 935 // Benátky, město mezi Východem a Západem 936 // Bruggy, město mezi Baltem a Středozemím 937 // NOVÉ STŘEDOVĚKÉ MĚSTO 938-939 // MARCO POLO 1270-1308 // DOBRODRUŽSTVÍ MARKA PÓLA 942 // Serenissima // Dlouhá Markova cesta 943 // Epopej o Kublajovi 944 // Z Benátek do Pekingu 945 // Císařští úředníci 945 // Obtížný návrat // Milión 947 // NA KUBLAJCHÁNOVĚ DVOŘE 948-949 // ZAKLÁDÁNÍ UNIVERZIT 950 // Svobodná umění 951 // „Universitas“ 951 // Paříž - příkladná univerzita 952 // Šíření univerzit 952 // Problémy intelektuálů 953 // FILIP IV. SLIČNÝ 954 // Mezi Akvitánskem a Flandrami 954 // Nevyhnutelný konflikt 955 // Finanční politika Filipa IV 955 // Spor o svrchovanost 956 // Oběti „železného krále" 957 // PAŘÍŽ ZA VLÁDY FILIPA SLIČNÉHO 958-959 // STŘEDOVĚKÁ AMERIKA 1308-1328 // AZTÉKOVÉ 962 // V roce dvou rákosů 963 // Aztécká dynastie 964 // Kněží, vojáci a pochtecas // Nejkrásnější město na světě 966 // Oběť a opilost // ČIMUÁNSKÁ KULTURA 968-969 // ITÁLIE „TRECENTA“ 970 // Doba kondotiérů // Zrod italštiny 971 // První humanisté 972 // Umělecká obnova 972 // Doba obchodníků 973 // VÝZNAMNÉ CÍSAŘSTVÍ V MALI 974 // Pouť Kankana Musy 974 // Světově známá osob Pouť Kankana Musy 974 // Světově známá osobnost // Přísná administrativa 976// Islám a animismus 977
(OCoLC)43807521
cnb000528470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC