Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Brno : Paido, 2007
217 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7315-155-3 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi
Edice pedagogické literatury
Obsahuje bibliografii na s. 183-199
Anglické resumé
000024126
Úvod -- 1 STRATEGIE UČENÍ -- 1.1 Význam cizích jazyků a strategií učení -- 1.2 Terminologické problémy oblasti strategií učení cizímu jazyku -- 1.3 Vymezení pojmu strategie učení -- 1.3.1 Strategie v kontextu kognitivního stylu, stylu učení a technik učení -- 1.4 Chápání pojmu strategie učení v lingvodidaktice -- 1.4.1 Základní rysy strategií učení cizímu jazyku -- 2 DOSAVADNÍ VÝZKUMY STRATEGIÍ UČENÍ CJ -- 2.1 Metodologie výzkumu strategií učení cizímu jazyku -- 2.2 Model utváření strategií učení -- 2.3 Proměnné ovlivňující používání strategií -- 2.4 Klasifikace strategií -- 2.4.1 Druhy strategií jako základní kritéria klasifikace strategií -- 2.5 Výzkum efektivity strategií -- 2.6 Podpora používání strategií učení -- 3 DESKRIPCE JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ -- 3.1 Přímé strategie učení cizímu jazyku -- 3.1.1 Paměťové strategie -- 3.1.2 Kognitivní strategie -- 3.1.3 Kompenzační strategie ---
3.2 Nepřímé strategie učení cizímu jazyku -- 3.2.1 Metakognitivní strategie -- 3.2.2 Afektivní strategie -- 3.2.3 Sociální strategie -- 4 POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ STUDENTY -- 4.1 Cíle výzkumu -- 5 ŠETŘENÍ I: POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ A JEJICH EFEKTIVITA -- 5.1 Výzkumné otázky, předpoklady a hypotézy -- 5.2 Metodologie výzkumu -- 5.2.1 Základní soubor a výzkumný vzorek -- 5.2.2 Výzkumné metody -- 5.2.3 Předvýzkum -- 5.2.4 Administrace, sběr dat, průběh výzkumného šetření -- 5.2.5 Zpracování a analýza dat -- 5.3 Výsledky: Deskriptivní charakteristiky procesu učení CJ -- 5.4 Výsledky: Používání skupin strategií -- 5.4.1 Testování hypotéz o odlišné míře používání skupin strategií -- 5.4.2 Používání paměťových strategií -- 5.4.3 Používání kognitivních strategií -- 5.4.4 Používání kompenzačních strategií -- 5.4.5 Používání metakognitivních strategií -- 5.4.6 Používání afektivních strategií ---
5.4.7 Používání sociálních strategií -- 5.4.8 Používání jednotlivých strategií -- 5.5 Výsledky: Analýza efektivity strategií -- 5.5.1 Efektivita strategií vzhledem k efektivitě učení jazyku -- 5.5.2 Efektivita strategií vůči známce z jazyka -- 5.5.3 Efektivita strategií vzhledem k úrovni znalosti cizího jazyka -- 5.5.4 Efektivita strategií z hlediska rozvoje jazykových dovedností -- 5.5.5 Souhrnné regresní modely efektivity strategií -- 5.6 Shrnutí výsledků a diskuse -- 6 ŠETŘENÍ II: EFEKTIVNÍ STRATEGIE A UČENÍ STUDENTŮ Z POHLEDU UČITELE -- 6.1 Východiska a cíl výzkumu -- 6.2 Výzkumný vzorek -- 6.3 Výzkumná metoda, sběr a zpracování dat -- 6.4 Výsledky -- 6.5 Závěry a diskuse -- 7 ŠETŘENÍ III: STUDENTOVO POJETÍ EFEKTIVNÍCH STRATEGIÍ -- 7.1 Východiska a cíl šetření -- 7.2 Výzkumné otázky -- 7.3 Výzkumný vzorek -- 7.4 Výzkumná metoda -- 7.5 Výsledky -- 7.5.1 Analýza názorů studentů ---
podle klasifikace strategií R. L. Oxfordové -- 7.6 Závěry a diskuse -- 8 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY -- 8.1 Srovnání efektivních a používaných strategií -- 8.1.1 Testování hypotéz o rozdílech v efektivitě strategií -- 8.2 Doložení předpokladu o rezervách v používání strategií -- 8.3 Testování hypotéz o interindividuálních rozdílech v používání strategií -- 8.3.1 Srovnání efektivních, úspěšných a málo efektivních žáků -- 8.3.2 Srovnání pokročilých a začátečníků -- 8.4 Srovnání efektivních strategií: pojetí žáků, učitelů, výsledky výzkumu -- 8.5 Vliv učitele na používání strategií -- 9 ZÁVĚRY A DISKUSE -- 9.1 Shrnutí výsledků a diskuse -- 9.2 Metodologické závěry a diskuse -- 9.3 Doporučení pro praxi -- 9.4 Výhledy -- 9.4.1 Klasifikace strategií na základě empirických dat -- 10 RESUMÉ -- 11 LITERATURA -- 12 SEZNAM TABULEK -- 13 SEZNAM GRAFŮ -- 14 PŘÍLOHY ---
Příloha č. 1: Odpověďový list: Strategie učení cizímu jazyku Příloha č. 2: Inventář strategií učení cizímu jazyku Příloha č. 3: Přehledová tabulka strategií Příloha č. 4: Tabulky deskriptivní statistiky strategií

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC