Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. dotisk 2. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
266 s.

ISBN 80-246-0520-1 (brož.)
Československo - dějiny právní - právo ústavní - předpisy - r. 1948-1968 - vydání kritická
Československo - právo ústavní - předpisy - r. 1948-1968 - vydání kritická
Dějiny právní - Československo - právo ústavní - předpisy - r. 1948-1968 - vydání kritická
Právo ústavní - Československo - předpisy - r. 1948-1968 - vydání kritická
000024436
V. Období platnosti Ústavy 9. května (9. 5. 1948 - 11. 7. 1960) // 1. Návrh abdikačního dopisu prezidenta Beneše z 4. května 1948 ...11 // 2. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948 // Ústava Československé republiky ...’2 // 3. Důvodová zpráva k Ústavě 9. května - výňatky ...53 // 4. Zákon č. 152/1948 Sb. ze dne 12. 6. 1948, o volbě prezidenta republiky ...60 // 5. Zákon č. 213/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948, o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů ...61 // 6. Zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, na ochranu lidově demokratické republiky 64 // 7. Zákon č. 232/1948 Sb. ze dne 6. 10. 1948, o státním soudu - výňatky ...75 // 8. Zákon č. 241/1948 Sb. ze dne 27. 10. 1948, o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky - výňatky ...83 // 9. Zákon č. 245/1948 Sb. zo dňa 28. 10. 1948, o štátnom občianstve osob maďarskej národnosti ...86 // 10. Zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25. 10. 1948, o táborech nucené práce ...87 // 11. Zákon č. 280/1948 Sb. ze dne 21. 12. 1948, o krajském zřízení - výňatky ...90 // 12. Zákon č. 319/1948 Sb. ze dne 22. 12. 1948, o zlidovění soudnictví - výňatky ...96 // 13. Zákon č. 52/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949, o hlášeni obyvatelstva a o povolování // pobytu cizincům - výňatky ...102 // 14. Zákon č. 53/1949 Sb. ze dne 23. 2. 1949. o cestovních pasech - výňatky ...106 // 15. Zákon č. 94/1949 Sb. ze dne 24. 3. 1949, o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací - výňatky ...109 // 16. Zákon č, 194/1949 Sb. ze de 13. 7. 1949. o nabývání a pozbývání československého státního občanství - původní znění ...112 // 17. Vládní nařízení č, 252/1949 Sb. ze dne 29. 11. 1949, o vráceni československého státního občanství osobám německé národnosti ...117 //
18. Zákon č. 184/1950 Sb. ze dne 20. 12. 1950, o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů ...48 // 19. Ústavní zákon č. 47/1950 Sb. ze dne 18. 5. 1950, o úpravách v organizaci veřejné správy ...121 // 20. Vládní nařízení č. 48/1950 Sb. ze dne 23. 5. 1950 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti ...121 // 21. Zákon č. 68/1951 Sb. ze dne 12. 7. 1951, o dobrovolných organizacích a shromážděních ...122 // 22. Ústavní zákon č. 64/1952 Sb. ze dne 30. 10. 1952, o soudech a prokuratuře ...125 // 23. Vládní nařízení č. 5/1953 Sb. ze dne 30. 1. 1953, o nové organizaci vládních prací ...127 // 24. Zákon č. 34/1953 Sb. ze dne 24. 4. 1953, jímž některé osoby nabývají československé státní občanství ...128 // 25. Ústavní zákon č. 81/1953 Sb. ze dne 16. 9. 1953, o řízení národních výborů vládou ...129 // 26. Ústavní zákon č. 12/1954 Sb. ze dne 3. 3. 1954, o národních výborech ...130 // 27. Ústavní zákon č. 26/1954 Sb. ze dne 26. 5. 1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady ...131 // 28. Zákon č. 27/1954 Sb. ze dne 26. 5.1954, o volbách do Národního shromáždění - výňatky ...133 // 29. Zákon č. 61/1954 Sb. ze dne 14. 12. 1954, o jednacím řádu Národního shromáždění - výňatky ...142 // 30. Ústavný zákon č. 33/1956 Sb. zo dňa 31. 7. 1956, o slovenských národných orgánoch ...149 // 31. Ústavní zákon č. 35/1960 Sb. ze dne 9. 4. I960, o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech ...156 // 32. Zákon č. 36/1960 Sb. ze dne 9. 4. 1960, o územním členění státu (výňatky) ...158 // 33. Zákon č. 65/1960 Sb. ze dne 25. 5. 1960, o národních výborech - výňatky ...159 //
VI. Období „platnosti ústavy“ z roku 1960 do vzniku Československé federace (11. 7. 1960 - 26. 10. 1968) // 1. Referát A. Novotného na celostátní konferenci KSČ ve dnech 5. 7. - 7. 7. 1960 - výňatky z části 1 ...167 // 2. Ústava Československé socialistické republiky - ústavní zákon ž. 100/1960 Sb. ze dne 11. 7. 1960 - původní znění ...171 // 3. Ústavní zákon č. 75/1963 Sb. ze dne 25. 9. 1963, o skončení volebního období Národního shromáždění. Slovenské národní rady a národních výborů ...201 // 4. Ústavní zákon č. 16/1964 Sb. ze dne 31.I. 1964, o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů ...202 // 5. Ústavní zákon č. 110/1967 Sb. ze dne 30. 11. 1967 Sb., o národních výborech působících v hlavním městě Praze ...203 // 6. Ústavní zákon č. 112/1967 Sb. ze dne 30. 11. 1967, o skončení volebního období Národního shromáždění. Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů ...203 // 7. Zákon č. 113/1967 Sb. ze dne 30. 11. 1967, o volbách do Národního shromáždění ...204 // 8. Ústavní zákon č. 28/1968 Sb. ze dne 27. 2. 1968. o doplnění článku 91 ústavy // 9. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 39/1968 Sb. ze dne 29. 3. 1968, o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění ...215 // 10. Akční program Komunistické strany Československa z 5. 4. 1968 - výňatky ...216 // 11. Vládní nařízení ě. 69/1968 Sb. ze dne 13. 6. 1968, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy ...224 // 12. Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. 6. 1968, o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky ...225 // 13. Ústavní zákon č. 81/1968 Sb. ze dne 25. 6. 1968, jímž se přechodně upravují některé otázky volby soudců ...227 //
14. Zákon č. 82/1968 Sb. ze dne 25. 6. 1968, o soudní rehabilitaci ...228 // 15. Ústavní zákon č. 83/1968 Sb. ze dne 26. 6. 1968, o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ...240 // 16. Zákon č. 84/1968 Sb. ze dne 26. 6. 1968, kterým se mění zákon ě. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích ...241 // 17. Devět dokumentů ze srpna 1968 ...242 // Všemu lidu ČSSR - prohlášení ÚV KSČ z 21. 8. 1968 ...243 // Prohlášení Předsednictva NS k předsedům vlád а parlamentů SSSR, PLR, MLR, NDR a BLR z 21. 8. 1968 ...243 // Usnesení mimořádné schůze vlády z 21. 8. 1968 ...244 // Prohlášení ministerstva zahraniěních věcí z 21. 8. 1968 ...245 // Nóta ministerstva zahraniěních věcí vládám SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR z 21. 8. 1968 ...245 // Prohlášení k občanům, které rozšiřovalo od 21. 8. 1968 velitelství okupačních vojsk - výňatky ...246 // Prohlášení Tiskové agentury Sovětského svazu (TASS) k obsazení Československa z 21. 8. 1968 ...247 // Dokument vydávaný za „Prohlášení" blíže neurčené skupiny čsl. státních a stranických činitelů, kteří požádali Sovětský svaz a další země o pomoc na „záchranu socialismu" v Československu ...248 // Protokol o rozhovorech delegací Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky ...250 // 18. Zákon č. 126/1968 Sb. ze dne 13. 9. 1968. o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku ...254 // 19. Zákon č. 127/1968 Sb. ze dne 13. 9. 1968, o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků ...255 // 20. Zákon č. 128/1968 Sb. ze dne 13. 9. 1968 Sb. o Národní frontě ...257 //
21. Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR podepsaná 16. 10. 1968 (publikovaná pod č. 11/1968 Sb.) a čtyři vyhlášky ministra zahraničních věcí s touto smlouvou související ...259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC