Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hladomor (@@20120419@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Bratislava : Odbor bezpečnostnej a obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republuky, 2007
873 s. ; 25 cm + 1 DVD

ISBN 978-80-89261-11-6 (váz.) ISBN !978-80-89-89261-11-6 (chyb.)
Obsahuje bibliografie
000024691
Dobrozdania -- Príhovor redaktorov -- Príhovor ministra obrany SR Františka Kašického -- Príhovor ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša -- Príhovor českého veľvyslanca v SR Vladimíra Galusku — -- REGIONÁLNY RÁMEC -- Transatlantický priestor Gyarmati, István: Ondrejcsák, Róbert: Ondrejcsák, Róbert: -- Trník, Michal: -- Stojar, Richard: -- Tarasovič, Vladimír-Nečej, Elemír: -- Ondrejcsák, Róbert: -- Ondrejcsák, Róbert: Nicolini, Mário: Nečej, Elemír: Bátor, Peter: Najšlová, Lucia: Najšlová, Lucia: -- postsovietsky priestor Kovaľov, Viktor: Kovaľov, Viktor: Celder, Richard: Soulcimanov, Emil: -- Souleimanov, Emil-Ditrych, Ondřej: -- Souleimanov, Emil-Svoboda, Karel: -- Kovaľov, Viktor-Viktorín, Jozef-Celder, Richard: -- Blízky východ -- Beška, Emanuel: Lahav, Yehuda: Majer, Marian: Ondeková, Marcela: Ondeková, Marcela: -- Fialová, Zuzana: -- Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ: Staré NATO verzus nové NATO ---
Politika USA voči Iraku vývoj, zmeny a vnútropolitické súvislosti -- Vývoj amerického bezpečnostného myslenia po roku 2001: -- prípad Indie a Afriky -- Koncept šírenia demokracie v zahraničnej a bezpečnostnej -- politike EÚ a USA -- Evropská bezpečnostní a obranná politika -- Snaha EÚ o aktívnejšie bezpečnostné angažovanie vo svete pohľad slovenskej bezpečnostnej komunity -- Vývoj bezpečnostných politík Francúzska, Spojeného kráľovstva -- a Nemecka -- Vývoj strategického myslenia v stredoeurópskych štátoch -- Slovensko v NATO, EÚ a BR OSN: zmena a kontinuita -- Západný Balkán -- Budúcnosti medzinárodnej prítomnosti v Kosove -- Turecko: príliš pravdivé zrkadlo únie -- Potenciál EÚ pôsobiť v prevencii resp. riešení konfliktov: prípadová štúdia cyperského konfliktu a jej implikácie -- Rusko: dilema roku 2008 -- Vnútropolitická kríza na Ukrajine: korene a budúcnosť ---
Čečensko: od neúspešnej vojny k „úspešnej" protiteroristickej operácii -- Současná insurgence v Čečensku a na severním Kavkaze -- Etnopolitické konflikty v Abcházsku a Jižním Osetsku -- na proměňující se geopolitické mapě jižního Kavkazu -- Geopolitika kaspických surovin -- Južný Kaukaz a Stredná Ázia: bezpečnost, ekonomika, význam -- Šiesta arabsko-izraelská vojna a jej dôsledky -- Palestínsko-izraelský konflikt história, perspektívy -- Afganistan krv tečie dalej -- Afganistan na križovatke: situačná analýza -- Medzinárodné úsilie o obnovu a rozvoj povojnového Afganistanu z pohľadu mimovládnych organizácií -- Civilno-vojenská spolupráca v zahraničných operáciách NATO: teória verzus praktická skúseností (PRT Kunduz) -- Drobný, Jaroslav: Tarasovič, Vladimír: Hudec, Jozef: Hudec, Jozef: -- Subsaharská Afrika Lukáš, Ivan: ---
Drobný, Jaroslav: Drobný, Jaroslav: Bajzíková, Katarína: Škamlová, Dagmar: Bajzíková, Katarína: -- Daleký východ -- Brzica, Daneš: Brezáni, Peter: Sýkora, Jan: -- Waisová, Šárka: -- Prehratý mier: vnútropolitický vývoj v Iraku -- Kde je a kam smeruje Irán po polčase Mahmúda Ahmadínedžáda? -- Irán-medzi ropou, plynom a jadrom -- Mašrik a Maghrib: Od Západu na Východ -- Teória regionálnych bezpečnostných komplexov a súčasný konflikt -- v Africkom rohu -- Somálsko. Nový africký Afganistan? -- Dárfúr. Sudánske peklo -- Modely medzinárodného spoločenstva pre dárŕursku krízu -- Stredná Afrika: krajiny na križovatke -- Bezpečnostná situácia v západnej Afrike z pohľadu Libérie -- Čína: ekonomické a energetické súvislosti -- Konvergencie a divergencie kórejskej denuklearizácie -- Japonská bezpečností politika na prahu nového tisíciletí: -- zdroj stability či nová hrozba? ---
Jihočínské moře: prostor strategického partnerství a rivality. 9. září 2001 a tsunami jako katalyzátor změny -- SEKTOROVÝ RÁMEC -- Vojenský sektor -- Tůma, Miroslav: -- Janošec, Josef: Laml, Roman: -- Káčer, Jan: -- Rozsypal, Ladislav-Lukáš, Luděk: -- Pavolka, Dalibor: -- Pavolka, Dalibor: -- Spoločenský sektor -- Lupták, Lubomír: -- Tusičišny, Andrej: -- Souleimanov, Emil-Ditrych, Ondřej-Kohoutková, Petra: -- Pirický, Gabriel: -- Politický sektor -- Tusičišrty, Andrej: -- Nižňanský, Jaroslav-Nečas, Pavel: -- Waisová, Šárka: -- Šíření zbraní hromadného ničení: Stav globálního neproliferačního režimu z kontrolně-zbrojního a odzbrojovacího pohledu -- Od teorie obrany k sekuritologii -- Niekolko poznámok k vymedzeniu bezpečnostného prostredia -- v Bezpečnostnej stratégii SR 2005 -- Velení a řízení -- Soudobé aspekty velení, řízení, spojení v armádach NATO -- Protipovstalecké operácie ---
Asymetrické hrozby: áno, alebo nie? -- Dilema spoločenského sektora bezpečnosti ako nás mení -- naša obrana? -- Genocída -- Arménska genocida jako mezinárodněpolitické téma: implikace pro Slovensko a EU -- Transnacionalizmus, islám a sekularizmus v období glokalizácie: turecká diaspóra v Európe -- Regionálne organizácie a ich vplyv na bezpečnost -- Finančné a mimovládne medzinárodné organizácie -- a ich význam pre bezpečnost -- Nevládní organizace jako mírotvorní aktéři -- Waisová, Šárka: -- Skamlová, Dagmar: -- Majer, Marián: -- Waisová, Sárka: -- Tokár, Ľubomír: -- Tokár, Ľubomír-Pešout, Ivan: -- Kadiečík, Branislav: -- Ekonomický sektor -- Nosko, Andrej: -- Kureková, Lucia-Kolesár, Peter: -- Hersi, Alexander: -- Brzica, Daneš: Lisoň, Miroslav: -- Lisoň, Miroslav-Meteňko, Jozef: -- Huliová, Monika: -- Environmentálny sektor -- Korytárová, Katarína: Korytárová, Katarína: -- Informačný sektor -- Vyskoč, Jozef: ---
Vyskoč, Jozef: -- Marettová, Katarína: -- Ondrášik, Branislav: -- Káčer, Jan: -- Smetana, Bedřich-Šubrt, Zdeněk: -- Rozpad státu jako zdroj bezpečnostních hrozeb -- Reforma bezpečnostného sektora -- Bezpečnostná architektúra: chybné východisko riešenia konfli -- Postkonfliktní stabilizace -- Odstrašenie v súčasnosti -- Mäkká moc ako faktor zahraničnopolitického vplyvu -- Zákaz mučenia v kontexte ochrany ľudských práv a základnýc a implementácie medzinárodného humanitárneho práva -- Teoretický rámec pre analýzu ekonomickej bezpečnosti -- Priame zahraničné investície na Slovensku perspektívy -- z pohľadu ekonomickej bezpečnosti -- Energetická závislosť strednej a východnej Európy v širšom ko následky sekuritizácie a jej legitímnosť -- Ekonomické trendy -- Aktuálna situácia na úseku registrovanej kriminality páchanej v ekonomike v SR a vybraných štátoch Európy ---
Registrované aktivity kriminálnych skupín na území SR -- Korupcia a možnosti jej kontroly -- Energetická bezpečnosť z hľadiska životného prostredia -- Klimatické zmeny -- Vyhľadávanie na internete a bezpečnosť IT -- Na ceste k stratégii informačnej bezpečnosti na Slovensku -- Mediálně vojny -- Americká vláda a médiá po 11. septembri 2001 -- Informační a psychologické operace -- Informační válka, média, kryptografie -- PRÍLOHY -- O autoroch a oponentoch -- Glosár -- Menný register

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC