Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
2., opravené vyd.
Praha : Oikoymenh, 2008
551 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7298-282-0 (váz.)
Dějiny náboženského myšlení ; sv. 4
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 503-541, bibliografické odkazy a rejstřík
000025099
MĚSTA A SYMBOLY STARÁ STŘEDOAMERICKÁ -- NÁBOŽENSTVÍ -- „Staroamerické kultury" -- Svět Olméků: jaguáři a kamenné kolosy -- Předchůdci a paralely klasické mayské kultury: -- posvátné hry a kalendář -- Mayský řád: nebe, země, krev -- Teotihuacán: hlavní město říše -- Tollán: sakrální království a toltécká kreativita -- Tenochtitlán: centrum aztéckého světa -- Kosmogonie a kosmologie: oběť bohů -- Aztécký pantheon: příroda jako hierofanie -- Huitzilopochtli: bůh, který bije -- Praxe lidských obětí -- Aztécká spiritualita: nejvyšší dualita -- HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI TAOISMUS V ČÍNSKÝCH -- NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVÁCH V DOBĚ ŠESTI DYNASTIÍ -- (cca 400-600 př. Kr.) -- Hledání nesmrtelnosti: tělesné techniky -- Duchovní techniky: vnitřní zření, meditace a mystická jednota -- Theogonie a kosmogonie -- Taoistická církev a spása věncích: instituce a obřady -- ROZMANITOST A CELISTVOST NÁBOŽENSTVÍ V INDONÉSII -- Světová a lidová náboženství v Indonésii Etnická rozmanitost ostrovního světa Rasy, jazyky a kultury ostrovního světa -- Základní znaky staroindonéských náboženství -- Mytická tradice -- Bohové, duchové a lidé -- Makrokosmos a mikrokosmos -- Zvyky, kult a slavnosti -- Staroindonéští kněží -- Člověk život a smrt -- Hinduismus, islám a křesťanství v Indonésii -- MANA A TABU NÁBOŽENSTVÍ OCEÁNIE -- Životní prostor Oceánie -- Melanésané společnost a způsob
života -- O znalosti melanéských náboženství -- Mýtus, kult a slavnost -- Předkové, duchové a magické praktiky -- Polynésané původ a společnost -- Mana a tabu -- Nauka o bozích a stvořitelský mýtus Kult, umění a náboženský život Náboženství Mikronésanů -- TOTEM, ČAS SNĚNÍ, TJURINGA AUSTRALSKÁ NÁBOŽENSTVÍ -- Původ a životní podmínky původních obyvatel Austrálie -- Australská náboženství a věda -- Společenský řád a totemismus -- Čas snění a jeho božské bytosti -- Tjuringa: pozemské manifestace doby snění -- Iniciace a jiné kultické úkony -- Minulost a přítomnost muži a ženy -- RODINNÁ POSPOLITOST A KOSMICKÉ MOCNOSTI-ZÁKLADNÍ NÁBOŽENSKÉ IDEJE V ZÁPADOAFRICKÝCH NÁBOŽENSTVÍCH Přehled dějin náboženství -- Aktuální stav znalostí tradičních náboženství Afriky Komplexní model západoafrických náboženství Jednotlivec Předkové -- Čarodějnice a kouzelníci Nebeský bůh Kratofanie Kult země Jorubský pantheon -- V KRUHU ŽIVÝCH-MRTVÝCH NÁBOŽENSKÉ IDEJE -- NA VÝCHODĚ STŘEDNÍ AFRIKY -- Cíl a meze pojednání -- Historický nárys -- Představa boha -- Duchové -- Mystická síla -- Mýty -- Životní stadia -- Kontakty s křesťanstvím a islámem -- ŠAMANISMUS A CESTA DO ŘÍŠE MRTVÝCH -- NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY INDIÁNŮ JIHOAMERICKÉ -- NÍŽINY -- Stav pramenů -- Kosmogonie a kosmologie -- Nejvyšší bytost -- Mytický původ lidí -- Kosmická kataklyzmata: představy
o zániku světa Smrt a onen svět -- VE ZNAMENÍ TANCE SLUNCE NÁBOŽENSKÝ OBRAZ -- SVĚTA A RITUALISMUS SEVEROAMERICKÝCH -- OGLALA-SIOUXŮ -- Historický přehled -- K situaci pramenů -- Základy oglalského náboženství -- Obřady -- Tanec slunce -- ŠINTÓ A LIDOVÉ NÁBOŽENSTVÍ JAPONSKÁ RELIGIOZITA V HISTORICKÉM KONTEXTU Objasnění pojmu Historické ohlédnutí -- Principy japonských domácích náboženských představ Kult a kultiště Státní náboženské rity Konfrontace s buddhismem -- NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA VÝVOJ JAPONSKÉHO BUDDHISMU AŽ DO SOUČASNOSTI MAHÁJÁNOVÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU Zařazení -- Situace po ukončení války v Pacifiku -- Dějinný vývoj počátky a první velký rozkvět v období Nara -- Tendai a šingon v období Heian -- Středověká reformní hnutí: zen, amidismus, Ničiren -- Stagnace během období Tokugawa a buddhismus v období -- Meidži -- MODERNIZAČNÍ SNAHY V TRADIČNÍM JAPONSKÉM BUDDHISMU -- Zásadní nové tendence: humanistický vzor -- Kritický duch, racionalizace, demytologizace -- Příklon k tomuto světu a jeho otázkám -- Vědomí solidarity a sociální služba -- Nové začátky a přetváření v praxi: sebekritika -- Organizační sjednocení -- Přizpůsobování moderní době -- Návrat k původnímu buddhismu -- MODERNÍ JAPONSKÁ LIDOVÁ NÁBOŽENSTVÍ -- BUDDHISTICKÉHO RAŽENÍ -- Dvě nová hnutí v Ničirenově duchu -- Hnutí Reijúkai -- Nová náboženství linie Šingon -- Riššó
kóseikai: rané dějiny a základy nauky -- Osobní zrání člověka a způsob života -- Náboženská praxe -- Sóka gakkai: počátky hnutí -- Ničiren šóšú a Sóka gakkai -- Jádro Ničirenovy nauky v novém pojetí víry -- Náborová akce: šakubuku -- Školení vůdců -- Třetí civilizace -- POLITICKÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU-SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ ZA MÍR Buddhismus a stát v Japonsku Ničiren a ničirenismus -- Sóka gakkai: náboženství a politika vstup do politiky -- Krize -- Stabilizace -- Japonský buddhismus a světový buddhismus Ekumenismus a světový mír -- Závěrečná kapitola: -- NÁBOŽENSKÁ KREATIVITA A SEKULARIZACE V EVROPĚ OD OSVÍCENSTVÍ -- Závěrečná kapitola v celkovém plánu „dějin náboženského myšlení" -- Nábožensko-historické předpoklady osvícenství: náboženství jako konfese a vznik novodobého státního církevnictví Protestantský pietismus a katolická barokní zbožnost Dvojí tvář osvícenství a Francouzská revoluce jako událost v dějinách náboženství -- „Uctívání v Duchu a v pravdě" nové pochopení souvislosti náboženství, morálky a politiky v německém idealismu „Redukcionalismus" a romantismus jako alternativa? Klasikové „hermeneutické kritiky náboženství": Feuerbach, Marx, Freud -- Zhroucení kulturního optimismu a nové určení vztahu víry a kultury -- Marxistické a antimarxistické diktatury a problém „pseudomorfóz" náboženského Pokus o ohlédnutí a výhled
-- VYBRANÁ KRITICKÁ BIBLIOGRAFIE Seznam literatury Editor a autoři Ediční poznámka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC