Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
255 s. : il.

ISBN 80-246-0497-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje úvod, obrázky, grafy, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. 247-250
Databáze - systémy dotazovací - učebnice vysokošk.
Jazyky dotazovací - učebnice vysokošk.
000025127
OBSAH // Předmluva 6 // 1. ÚVOD 7 // 1.1 Přehled základních pojmů databázové technologie 8 // 1.1.1 Databáze a její reprezentace 8 // 1.1.2 Konceptuálni pohled na databázi 9 // 1.1.3 Architektura DBS 11 // 1.1.4 Arch itektura kl ient-server 12 // 1.2 Komunikace uživatele s databázovým systémem 13 // 1.2.1 Typy dotazovacích jazyků- 13 // 1.2.2 Databázový dotaz, dotazovací jazyk 15 // 2. RELAČNÍ MODEL DAT 17 // 2.1 Základní definice relačního modelu dat 17 // 2.1.1 Diskuse základních pojmů 18 // 2.1.2 Integritní omezení 20 // 2.1.3 Relační databáze 21 // 2.2 Relační algebra 22 // 2.2.1 Projekce, selekce, spojení 22 // 2.2.2 Kartézský součin 24 // 2.2.3 Sjednocení, průnik, rozdíl 25 // 2.2.4 Dělení 27 // 2.2.5 Polospojení 28 // 2.2.6 Vnější spojení 29 // 2.2.7 Dotazovací jazyk relační algebra 30 // 2.3 Relační kalkul 31 // 2.3.1 n-ticový relační kalkul 31 // 2.3.2 Doménový relační kalkul 37 // 2.3.3 Rozšíření relačních kalkulů 43 // 3. SQL 46 // 3.1 Definice dat v SQL 48 // 3.1.1 Typy dat v SQL 49 // 3.1.2 Příkaz CREATE TABLE 50 // 3.1.3 Příkaz ALTER TABLE 51 // 3.1.4 Příkaz DROP TABLE 51 // 3.1.5 Příkaz CREATE SCHEMA 51 // 3.1.6 Indexy v SQL 52 // 3.2 Manipulace s daty v SQL 53 // 3.2.1 Příkaz SELECT 53 // 3.2.2 Příkaz INSERT 87 // 3.2.3 Příkaz DELETE 88 // 3.2.4 Příkaz UPDATE 88 // 3.3 Integritní omezení v SQL 89 // 3.3.1 10 sloupců 89 // 3.3.2 Referenční integrita 90 // 3.3.3 IO tabulek
93 // 3.3.4 Příkaz CREATE DOMAIN 94 // 3.3.5 Příklad definice relační databáze 95 // 3.4 Pohledy 96 // 3.4.1 Příkaz CREATE VIEW 97 // 3.4.2 Aktualizace pohledů 99 // 3.5 Systémový katalog 100 // 3.6 Ochrana dat proti neoprávněnému přístupu 101 // 3.7 Programování s SQL 102 // 3 // 3.7.1 Hostitelská verze SQL 103 // 3.7.2 Jazyk modulů 106 // 3.7.3 Dynamický SQL 107 // 3.7.4 Transakce v SQL 107 // 3.8 Standardy SQL 107 // 3.9 SQL: 1999 - krok k objektově relační technologii 110 // 3.9.1 Rozšiřitelnost, uživatelsky definované typy a funkce 110 // 3.9.2 Nové datové typy v SQL: 1999 112 // 3.9.3 Abstraktní datové typy 113 // 3.9.4 Funkce vs. metody 115 // 3.9.5 Typ řádku 116 // 3.9.6 Typ odkazu 117 // 3.9.7 Typ kolekce 118 // 3.9.8 SQL: 1999 v komerčních systémech 118 // 3.9.9 Vliv kolekcí na databázové modelování a dotazování 119 // 3.10 SQL a prostorové objekty 120 // 3.10.1 Vývoj prostorových dat a relačních databází 121 // 3.10.2 Geometrický model prostorových dat 123 // 3.10.3 Implementace geometrického modelu v prostředí SQL 125 // 3.10.4 Použití ADT pro prostorové objekty 127 // 3.10.5 Více o prostorových dotazech 130 // 3.10.6 Spatial SQL 130 // 3.10.6 Další přístupy, diskuse a závěry 133 // 4. DATALOG 136 // 4.1 Rozšíření relační databáze na deduktivní databázi 138 // 4.2 Vyhodnocování programu (dotazu) v DATALOGu 139 // 4.2.1 Logicko-odvozovací přístup 140 // 4.2.2 Sémantika pomocí nejmenšího
pevného bodu 141 // 4.2.3 Vyhodnocení nerekurzivních programů 143 // 4.2.4 Vyhodnocení rekurzivních programů 145 // 4.3 Rozšíření DATALOGu o negaci 147 // 4.4 Vyjadřovací síla DATALOGu 150 // 5. ZPRACOVÁNÍ DOTAZŮ 153 // 5.1 Implementace relačních operací 154 // 5.1.1 Metody pro výpočet spojení 156 // 5.1.1.1 Hnízděné cykly 156 // 5.1.1.2 Setřídění-slévání 160 // 5.1.1.3 Porovnání algoritmů setřídění-slévání a hnízděných cyklů // 163 // 5.1.1.4 Hašovaná spojení 163 // 5.1.1.5 Porovnání algoritmů spojení 168 // 5.1.2 Metody pro výpočet selekce 168 // 5.1.3 Metody pro výpočet dělení 169 // 5.1.4 Zpracování dalších operací, problémy SQL 170 // 5.1.4.1 Konstrukt GROUP BY 170 // 5.1.4.2 Vnořené dotazy 171 // 5.2. Optimalizace dotazů 172 // 5.2.1 Algebraická optimalizace 173 // 5.2.2 Optimalizace založená na indexech a velikosti relací 178 // 5.2.3 Optimalizace založená na redukčních faktorech 179 // 5.2.4 Statisticky řízená optimalizace 180 // 5.2.5 Syntaxí řízená optimalizace 181 // 5.3 Volba plánu vyhodnocení 182 // 5.3.1 Odhad ceny plánu pro jednotlivou relaci 183 // 5.3.2 Dotazy nad více relacemi 183 // 4 // 6. OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SŘBD 186 // 6.1. Charakteristiky OOSŘBD 186 // 6.1.1 Objekty a jejich identita 187 // 6.1.2 Typy a třídy 188 // 6.1.3 Zapouzdření 189 // 6.1.4 Polymorfismus 190 // 6.1.5 Dědění 190 // 6.2 Objektový model ODMG 190 // 6.2.1 Objekty a literály 191 // 6.2.2
Rozhraní pro kolekce 194 // 6.2.3 Uživatelem definované objekty 195 // 6.2.4 Rozhraní, třídy a dědičnost 196 // 6.2.5 Extenze a klíče 197 // 6.3 ODL (Object Definition Language) 197 // 6.4 OQL (Object Query Language) 200 // 6.4.1 Jednoduché OQL dotazy 200 // 6.4.2 Výsledky dotazů 201 // 6.4.3 Další vlastnosti OQL 201 // 6.4.4 Jádro OQL 204 // 6.4 Vývoj relační, OO a OR technologie 205 // 7. XML 208 // 7.1. XML a jeho rodina 209 // 7.1.1 Základy XML 210 // 7.1.2 DTD 211 // 7.1.3 Použití XML 213 // 7.2 Datový model XML 214 // 7.2.1 Vztah XML k objektovému datovému modelu 215 // 7.2.2 Vztah XML k modelu sem i strukturovaných dat 215 // 7.2.3 Varianta OEM s atributy 216 // 7.3 XML a databáze 217 // 7.4 Dotazovací jazyky nad XML daty 220 // 7.4.1 XML-QL 221 // 7.4.2 Jazyk XQL - varianta 1 224 // 7.4.3 Jazyk XQL - varianta 2 225 // 7.4.4 XQuery 226 // 7.5 Trendy a otevřené problémy 230 // 8. WEB A DATABÁZE 232 // 8.1 Web jako graf 233 // 8.2 Datové modely a dotazovací jazyky webu 234 // 8.2.1 webSQL 235 // 8.2.2 webOQL 236 // 8.2.3 WSQ/DSQ 237 // 8.3 Prostředky podporující interoperabilitu na webu 238 // 8.3.1 XML Schema 238 // 8.3.2 RDF 240 // 8.3.3 Dublin Core 243 // 8.3.4 Ontologie 245 // 8.4 Směrem k Sémantickému webu 245 // 9. ZÁVĚR 246 // Literatura 247 // Rejstřík 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC