Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
180 s.

ISBN 80-247-0124-3 (brož.)
Pro rodiče
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Dospívání - příručky
Mládež dospívající - výchova - příručky
000025128
OBSAH // ÚVOD___ 9 // Adolescentova úzkost a její účinky na druhé___ 9 // Adolescenti a jejich rodiny___10 // Adolescenti a změny, jež prožívají___12 // Když se nedaří___14 // Osobní předpojatost___16 // Shrnutí 17 // I. ČÁST- ADOLESCENTI, RODINY A RODIČE___19 // RODINNÉ PROSTŘEDÍ A JEHO VLIV NA DĚTI___21 // Jaká je dnešní rodina?___21 // Role rodiny___22 // Změny ve struktuře rodiny___26 // Optimálně funkční rodiny a funkční rodiny___31 // Shrnutí 38 // ADOLESCENTI A JEJICH RODIČE___41 // Měnící se pohled na všemocné rodiče___41 // Dopad demytologizace na rodiče___44 // Několik rad, jak být dobrým rodičem po všechna stadia // adolescence___47 // Jak sdělit dítěti, že je milujeme___49 // Shrnutí___50 // KOMUNIKACE S ADOLESCENTY___51 // Povaha komunikace___51 // Vědět, jak poslouchat___52 // Poslouchat své děti___54 // Návod pro komunikaci s adolescenty___60 // Rodiče spolu musí komunikovat___64 // Shrnutí 64 // STANOVENÍ MEZÍ ADOLESCENTŮM___67 // Adolescence jako období větší odpovědnosti___68 // Jak prosadit limity___73 // Přenesení stanovení pravidel na adolescenty___76 // Když myslíte, že je vaše dítě zcela mimo kontrolu___78 // Shrnutí 82 // TI. ČÁST-KDO.TSOT J ADOLESCENTI 83 // NORMÁT.NOST A ADOLESCENCE 85 // Preadolescence 86 // Definování normálnosti u adolescentů 87 // Reakce rodičů na dospívání jejich dětí 95 // Určit, kdv s adolescentem není něco v pořádku 96 // Kritéria
pro správnv vvklad adolescentova chování 97 // ? ? Y 0 Práce s adolescente kteří mají potíže 99 // Shrnutí 101 // VYTVOŘENÍ IDENTITY VI .ASTNTHO JÁ 103 // Adolescenti pokračují v sebeanalvze 103 // Adolescenti se vidí v očích svvch vrstevníků 105 // Adolescenti se vidí očima svých rodičů 107 // Adolescenti s negativistickým sebehodnocením 109 // Shrnutí 111 // ROZVÍJENÍ SEXI JÁLNÍ IDENTITY 113 // Hormonální změnv u adolescentů 114 // Osvojení pohlavní identitv 116 // (Jasná sexuální aktivita adolescentů 119 // Nebezpečí předčasné sexualitv adolescentů 120 // Sexualita, adolescenti a rodinv 125 // Shrnutí 129 // III. ČÁST - PROBI .EMY V A DOT .ESCENCT 131 // RISKANTNÍ CHOVÁNÍ ADOLESCENTŮ 133 // Proč adolescenti riskují 133 // Adolescenti a destruktivní rizika 135 // Proč rodiče nerozumějí riskantnímu chování adolescentů Co mohou rodiče udělat, aby předešli riskantnímu chování 139 141 // Shrnutí 144 // VÁŽNÉ PROBLÉMY V ADOLESCENCI 145 // Proč vznikají problémv 145 // ? 0 Hlavní příčinou problémů může bvt psvchická porucha 148 // ? ? 0 ? 0 ? Něco dělejte, než problémv začnou bvt vážné 150 // Adolescenty mohou potkat i vážné problémv 154 // 0 ? ? 0 . - - - 1 " Shrnutí 163 // TV. ČÁST -POZDNÍ ADDI.FSCENCE 165 // PŘECHOD DO DOSPĚLOSTI 167 // Odchod z domova 167 // Oddanost - cesta ? naplnění života 172 // Rodičovství a kreativita 174 // Shrnutí 175 // Stát se tímt čím
jsem se mčl stát 176 // ZÁVĚR . 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC