Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.1) Půjčeno:381x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2003
2 sv. (319, 343 s.) ; 24 cm

ISBN 80-86734-05-6 (váz.)
Monografie ; no. 1
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, resumé anglicky, předmluvu, seznam autorů s údaji o nich
Pod názvem: Rada Evropy, Skupina Pompidou, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Dotisk r. 2003 (sv. 1-2)
Bibliografie: s. 311-312
Závislosti drogové - přístup systémový - studie
000025171
D Í L 2 :
ZKRATKY // PŘEDMLUVA EDITORŮ: Josef Radimecký, Kamil Kalina // 8 // 10 // 6. LÉČBA A REHABILITACE 14 // 6/1 Michal Miovský: Problémy mezioborového přístupu k léčbě závislostí 15 // 6/2 David Bayer: Farmakoterapie závislostí, psychopatologických komplikaci a komorbidit 19 // 6/3 Michal Miovský, Ivana Bartošíková: Možnosti a meze psychoterapie v léčbě závislosti 25 // 6/4 Michal Miovský, Ivana Bartošíková, Kamil Kalina: Terapeutický vztah 30 // 6/5 Michal Miovský, Ivana Bartošíková: Hlavni psychoterapeutické přístupy 36 // 6/6 Kamil Kalina: Rodinná terapie a práce s rodinou 45 // 6/7 Martina Richterová-Těminová, David Adameček, Kamii Kalina: Terapeutická komunita jako metoda a systém 53 // 6/8 Dušan Dvořák: Sociálni rehabilitace 63 // 6/9 Pavel Navrátil: Sociální práce 70 // 6/10 Magdalena Frouzová: Skupiny s blízkými závislého 77 // 6/11 Jindřich Vobořil, Kamil Kalina: Svépomocné programy 84 // 7. SYSTÉM PÉČE - OBECNÉ OTÁZKY 90 // 7/1 Jaroslav Skála: Historie léčby závislostí v České republice 91 // 7/2 Kamil Kalina: Faktory významné pro účinnost léčby a změnu klienta 97 // 7/3 Kamii Kalina: Rozšiřováni terapeutických možnosti 103 // 7/4 Kamil Kalina: Předčasné ukončeni léčby a jeho prevence . 110 // 7/5 Aleš Kuda: Relaps, prevence a zvládáni relapsu 117 // 7/6 Ivana Bartošíková: Práce v multidisciplinámim týmu 125 // 7/7 Zuzana Havrdová, Kamil Kalina: Supervize 133 // 7/8 Kamii
Kalina: Hodnocení služeb: kvalita, účinnost, náklady 142 // 7/9 Kamil Kalina: Etika pracovníků a práva klientů 149 // 8. SYSTÉM PÉČE - JEDNOTLIVÉ SLOŽKY 154 // 8/1 Pavel Bém: Úvod - složky systému péče v ČR 155 // 8/2 Petr Hrdina, Blanka Korčišová: Terénní programy 159 // 8/3 Jiří Libra: Nizkoprahová kontaktní centra 165 // 8/4 Karel Hampl: Lékařská ambulantní péče o závislé 172 // 8/5 Kamil Kalina: Denni stacionáře 179 // 8/6 Karel Nešpor: Detoxifikačni jednotky 190 // 8/7 Jiří Dvořáček: Střednědobá ústavní léčba 195 // 8/8 David Adameček, Martina Richterová-Těminová, Kamil Kalina: Rezidenční léčba // v terapeutických komunitách 201 // 8/9 Aleš Kuda: Následná péče, doléčovací programy 208 // 8/10 Dušan Dvořák: Chráněné bydlení a chráněná práce 215 // 8/11 Petr Popov: Programy metadonové a jiné substituce 221 // 9. PRÁCE SE SPECIFICKOU KLIENTELOU 228 // 9/1 Magdalena Frouzová: Úvod do problematiky specifické klientely a „nových závislosti’’ 229 // 9/2 Jiří Broža: Děti a mladiství 232 // 9/3 Jindřich Vobořil: Gender - ženy jako specifická skupina 238 // 9/4 Ilona Preslová: Závislé matky s dětmi 244 // 9/5 Pavlína Miillerová: Klienti v konfliktu se zákonem 249 // 9/6 Marek Jargus: Klienti ve vazbě a výkonu trestu 255 // 9/7 Václav Schmidt: Etnické minority 261 // 9/8 Magdalena Frouzová: Gambleři a gambling 267 // 10. PRIMÁRNÍ PREVENCE 274 // 10/1 Pavel Bém, Kamil
Kalina: Úvod do primární prevence: východiska, základni pojmy a přístupy 275 // 10/2 Ivan Skalík: Primárni prevence zneužíváni drog: úrovně, formy, metodologické principy 285 // 10/3 Lenka Skácelová: Prevence ve výuce - základni pedagogické principy 291 // 10/4 Dagmar Nováková: Přednášky, besedy a interaktivní programy ve školách 300 // 10/5 Lenka Skácelová: Vrstevnické skupiny, peer programy 307 // 10/6 Dagmar Nováková: Výcvik pedagogů 311 // 10/7 Ivan Skalík: Včasné školní intervence a základni poradenství 317 // 10/8 Petr Flaks, Barbora Trapková: Prevence v komunitě 323 // 10/9 Lenka Skácelová: Osobnost, dovednosti a techniky v primární prevenci 329 // LITERATURA K DALŠÍMU STUDIU 334 // KLÍČOVÁ SLOVA S ODKAZY NA KAPITOLY 338 // 7
(OCoLC)56873010
cnb001255208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC