Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:270x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2007
163 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-244-1728-8 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Bibliografie na s. 149-157, bibliografické odkazy a rejstřík
000025191
Obsah // Úvod...7 // 1 Pohybová dovednost...9 // 1.1 Definice a obecná charakteristika pohybové dovednosti...9 // 1.1.1 Definice dovednosti; dovednost pohybová...9 // 1.1.2 Charakteristické rysy pohybové dovednosti...12 // 1.1.3 Automatičnost a plasticita pohybové dovednosti; // pohybový návyk...15 // 1.2 Klasifikace pohybových dovedností...15 // 1.2.1 Pohybová dovednost jemná - hrubá...15 // 1.2.2 Pohybová dovednost otevřená - zavřená...16 // 1.2.3 Dovednost diskrétní - sériová - kontinuální...17 // 1.2.4 Pracovní dovednosti...19 // 1.2.5 Sportovní dovednosti...19 // 1.3 Osvojování pohybových dovedností...20 // 1.3.1 Motorické učení...20 // 1.3.2 Úloha a význam transferu...23 // 1.3.3 Úloha a strukturování praxe...25 // 1.3.4 Vývoj pohybových dovedností v prvním deceniu ontogeneze...26 // 1.3.5 Charakteristické znaky osvojené pohybové dovednosti...30 // 1.4 Diagnostika pohybových dovedností...30 // 1.4.1 Diagnostika základních pohybových dovedností...31 // 1.4.2 Testy sportovních dovedností...32 // 2 Pohybová činnost - aktivita; tělesná cvičení...37 // 2.1 Vymezení základních pojmů; // charakteristické rysy a význam lidské pohybové aktivity...37 // 2.1.1 Pojmy činnost, aktivita, jednání...37 // 2.1.2 Hlavní rysy pohybové aktivity člověka...38 // 2.1.3 Význam pohybové aktivity...39 // 2.1.4 Trojí pojetí pohybové činnosti - aktivity...40 // 2.2 Pohybový akt...41 // 2.2.1 Definice a charakteristika...41
// 2.2.2 Elementární pohybové prvky...42 // 2.2.3 Projevy laterality v pohybové činnosti...42 // 2.2.4 Struktura pohybového aktu...43 // 2.2.4.1 Obecný model struktury // acyklického pohybového aktu...46 // 2.2.4.2 Obecný model struktury // cyklického pohybového aktu...48 // 2.2.4.3 Pohybová kombinace...50 // 2.2.4.4 Pohybová forma; pohybová figura...51 // 2.2.5 Obecné, převážně kvalitativní znaky pohybového aktu...52 // 2.2.5.1 Pohybový rytmus...53 // 2.2.5.2 Sdružování pohybů...55 // 2.2.5.3 Plynulost pohybového průběhu...56 // 2.2.5.4 Preciznost provedení pohybového aktu...58 // 2.2.5.5 Konstantnost provedení pohybového aktu...59 // 2.2.5.6 Rozsah pohybového aktu...60 // 2.2.5.7 Razantnost pohybového průběhu...61 // 2.2.5.8 Pohybová harmonie...62 // 2.3 Pohybová aktivita parciální...63 // 2.3.1 Vymezení a charakteristika...63 // 2.3.2 Běžné každodenní aktivity a pracovní aktivity...65 // 2.3.3 Tělocvičná, sportovní a rekreační aktivita...66 // 2.3.4 Cyklické lokomoční aktivity...70 // 2.3.4.1 Chůze...70 // 2.3.4.2 Běh...72 // 2.3.4.3 Jízda na bicyklu...73 // 2.3.4.4 Plavání...76 // 2.3.4.5 Jiné cyklické lokomoční aktivity...77 // 2.4 Pohybová aktivita globální...77 // 2.4.1 Vymezení a charakteristika...77 // 2.4.2 Stav (globální) pohybové aktivity mládeže...78 // 2.4.3 Stav (globální) pohybové aktivity dospělých...83 // 2.5 Tělesná cvičení...88 // 2.5.1 Vymezení a charakteristika...88 // 2.5.2 Původ
a vývoj tělesných cvičení...91 // 2.5.3 Klasifikace tělesných cvičení...98 // 2.5.4 Názvosloví tělesných cvičení...100 // 3 Pohybový výkon; motorická a sportovní výkonnost...105 // 3.1 Pohybový výkon; sportovní výkon...105 // 3.1.1 Vymezení pojmů...105 // 3.1.2 Hlavní činitelé pohybového výkonu...107 // 3.1.3 Porovnávání, sumování a hodnocení pohybových výkonů...109 // 3.2 Motorická výkonnost...111 // 3.2.1 Vymezení pojmů; určování výkonnosti...111 // 3.2.2 Úrovně motorické výkonnosti...112 // 3.2.3 Testy základní motorické výkonnosti...113 // 3.2.4 Stav (základní) motorické výkonnosti běžné populace...115 // 3.2.5 Sekulární trend motorické výkonnosti...119 // 3.3 Sportovní výkonnost...126 // 3.3.1 Charakteristika sportovní výkonnosti...126 // 3.3.2 Dlouhodobý vývoj a současný stav // (vrcholové) sportovní výkonnosti...127 // 3.3.3 Prognózování sportovní výkonnosti...135 // 3.4 Tělesná zdatnost...142 // 3.4.1 Tělesná zdatnost a motorická výkonnost...142 // 3.4.2 Zdravotně orientovaná // a výkonnostně orientovaná zdatnost...145 // Literatura...149 // Věcný rejstřík...159 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC