Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Advent-Orion, 1993
514 s.

ISBN 80-85002-94-9 (váz.)
Obsahuje rejstříky.
Bible - příběhy - vyprávění
Křesťanství - dějiny - vyprávění
000025236
O b sa h // Předmluva // Vinice ľane íl // Cast I Od sily K slabosli // 1 Salomon n 17 // 2. Chrám a jeho zasvěceni 2-K // 3 Blahobyt plodí pýclui 34 // 4. Následky pŕesloupeni II // 3. Šalomounovo pokání KK // h. Rozdelení království 58 // 7 Jeroboam 65 // 8. Odpadnutí národa 70 // Cast II Proroci severního království // K. F.lias Tesbitsky 7!i // 10 Hlas přísně kárajícího 83 // 11 Karmel 95 // 12. /. Jezreel na Oreb 102 // 13. .Co tu děláš?" 10!» // 14. „V duchu a moci Eliášově" lid // 15. Jozařat 124 // 16. Pád domu Achabova 133 // 17. Povoláni Elizca 142 // IM. Uzdraveni vod 150 // 19 Prorok pokoje 154 // 20. Náman 1 b0 // 21. Konec Elizeova působeni 166 // 22. ..Ninive, město to veliké" 173 // 23. Asyrské zajeti 183 // 24. „Vyhlazeni pro neznámost" 191 // Cast 111 Kazatel spravedlnosti // 25. Izaiáš povolán 199 // 26. „Aj. Bull tvůj!" 205 // 27. Achas 211 // 28. Ezecluaš 217 // 513 // 29. Vyslanci z Babylonu // 30. Vysvobozeni z asýrskeho ohrození // 31. Naděje pohanu // 223 // 230 // 242 // Část IV Národ potrestán // 32. Manasscs a Joziáš 253 // 33. Kniha zákona 261 // 34. Jeremiáš 269 // 35. Blížící se soud 279 // 36. Poslední král Judy 290 // 37. Odvlečeni do Babylóna 298 // 38. Světlo proráží tmu 305 // Část V. V zemi pohanu // 39. Na dvoře babylónském 315 // 40. Nabuchodonozorův sen 323 // 41. Ohnivá pec 330 // 42. Pravá velikost 337 // 43. Neviditelný Strážce 343 // 44. Ve lví
jámě 354 // Část VI. Po vyhnanství // 45. Návrat vyhnanci! 363 // 46. „Proroci Boži pomáhají jim" 373 // 47. Jozue a anděl 383 // 48. „Ne silou ani moci" 390 // 49. Za dnii královny Ester 394 // 50. Ezdráš, kněz a písař 399 // 51. Duchovni oživeni 406 // 52. Muž činu 413 // 53. Stavitelé zdi 417 // 54. Proti vydíráni a lichvě 424 // 55. Úklady pohanil 429 // 56. Vyučováni zákonu Božímu 434 // 57. Náprava 438 // Část VII. Světlo za soumraku // 58. Příchod Vykupitele 447 // 59. „Dům Izraelský" 462 // 60. Viděni budoucí slávy 474 // Dodatek ke 40. kapitole 483 // Všeobecný rejstřík 485 // Rejstřík veršů 505 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC