Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
310 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7041-041-8 (brož.)
Aktuální otázky speciální pedagogiky ; [vol.] 2
Postižení zrakově - výchova a vzdělávání - sborníky referátů
000025306
PŘEDMLUVA str. 11 // ÚVODNÍ JEDNÁNÍ V PLÉNU (moderátorka Světla Heese - Solarová) str. 13 // Vývoj, stav a strategie rozvoje v referenčním poli tyflologie (Ján Jesenský) str. 14 // SEKCE OFTALMOLOGIE (moderátorka Marie Vítková) str. 35 // - Komplexní péče o těžké a chronické oční pacienty - Eva Bažantová str. 36 // - Glaukom jako jedna z nejčastějších příčin slepoty - Veronika Gubková str. 39 // - Funkční vyšetření zraku malých pacientů v preverbálním období a pacientů s kombinovaným postižením - Dagmar Moravcová str. 42 // - Zkušenosti s předpisem optických pomůcek u zrakově postižených - Naděžda Pavlíčková, Helena Vodičková str. 45 // - Výsledky předepisování speciálních optických pomůcek v Centru zrakových vad - Stanislav Rodný str. 49 // - Implantabilní nitrooční teleskop - roční zkušenosti - Pavel Rozsíval, Vladimír Korda, Eva Rencová, Marek Šimůnek str. 51 // - Diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace - nejčastější příčina slepoty ve vyspělých zemích - Tomáš Sosna str. 52 // SEKCE PSYCHOLOGIE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH (moderátor Ladislav Požár) str. 60 // - Možnosti psychologické péče o těžce zrakově postižené - Irena Jílková str. 61 // - Prevence sociálně patologických jevů na středních školách pro zrakově postiženou mládež - Klára Konvičková, Zbyněk Galvas str. 64 // - Některé terminologické problémy - Ladislav Požár str. 68 // - Úloha sociální pracovnice při poskytování sociálních služeb - Marie Švejdová str. 73 // - Sexuální výchova a zrakově postižení - Martina Botošová str. 77
SEKCE TYFLOPEDIE (moderátorka Lea Květoňová— Svecová) str. 79 // - Deset let rané jjéěe pro rodiny dětí se zrakovým // postižením v ČR Terezie Hradilková str. 80 // - Edukační strategie raného a předškolního věku z pohledu vysokoškolské přípravy - Lea Květoňová-Švecová str. 89 // - Spokojenost se službami ranné péče ve střediscích ranné péče pro zrakově postižené - Jiří Votava str. 94 // - Znevýhodňující faktory ve vzdělávání nevidomých dětí - Iva Venclová str. 95 // - Sociální učení - předmět pro žáky se zrakovým postižením - D. Göttnerová, Marie Vítková str. 100 // - Motorické kompetence zrakově postižených dětí v prepubescenci a pubescenci - Zbyněk Janečka str. 111 // - S Comeniem po Evropě - Ivan Antov str. 114 // - Současný stav a perspektivy integrovaného vzdělávání zrakově postižených na středních školách běžného typu ve Slovenské republice - Alexandra Rázusová str. 117 // - Filozofie podpory vzdělávání nevidomých na Univerzitě Komenského - Elena Mendelová str. 122 // - Integrace studentů v nové době - zkušenosti z univerzity v Dortmundu - Světla Heese-Solarová str. 126 // - Univerzitní středisko speciálně pedagogické, psychologické a sociální rehabilitace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami - Zdenka Šándorová str. 132 // - Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého - Kateřina Vitásková str. 135 // - Ručně paličkovaná krajka jako volnočasová aktivita - Helena Stonková str. 140 //
SEKCE EDUKACE A REHABILITACE MULTIHADICAPOVANÝCH (moderátoři Libuše Ludíková, Ján Jesenský) str. 145 // - Klíčové momenty v edukaci a rehabilitaci vícenásobně handicapovaných zrakově postižených osob - Libuše Ludíková str. 146 // - Hra a její význam pro hluchoslepé děti - Dita Heřmánková str. 150 // - Edukace hluchoslepých - Ilona Ireinová str. 156 // - Vizuálně motorické komunikační techniky u osob se současným postižením sluchu a zraku - Eva Souralová str. 170 // - Občanské sdružení LORM v řešení otázek hluchoslepých - Ota Pačesová str. 173 // - Kontinuální péče o multihandicapované ve Finsku a jejich komparace s českým systémem - Zita Sýkorová str. 182 // SEKCE REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH (moderátor Josef Cerha) str. 191 // - Postavení zrakově postižených v ČR - Pavel Belšan str. 192 // - Tyfloservis jako celostátní projekt rehabilitace nevidomých a slabozrakých (?) - Josef Cerha str. 196 // - Rehabilitace jako víceúrovňový systém služeb pro zrakově postižené - Milan Pěšák str. 199 // - Projekt vlivu komprchenzivní reedukace na zvyšování vizuální výkonnosti dospělých zrakově postižených - Kamila Růžičková str. 203 // - Centrum zrakových vad - centrum komplexní rehabilitace zrakově postižených - Jitka Řehořová str. 209 // - Specifický přístup к rehabilitaci starších osob se ZP - Markéta Skalická str. 213 // - Podpora zaměstnávání a zvyšování zaměstnanosti ZP - Eva Tatarková str. 216 //
SEKCE TYFLOTECHNIKA (moderátor Milan Pěšák) str. 221 // - Význam informačních a komunikačních technologií v edukačním a rehabilitačním procesu zrakově postižených - Hana Bubeníčkova str. 222 // - Povelová souprava pro informování nevidomých v hromadné dopravě - Jaroslav Bárta, P. Roček str. 236 // - Problémy v oblasti úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb slabozrakých a nevidomých - Viktor Dudr str. 243 // - Pokroky braillské techniky - Jan Halousek str. 245 // - Pomůcky pro nevidomé na přelomu tisíciletí - Marek Houška str. 250 // - Deset let podpory studia zrakově postižených v centru Tereza - Jan Mareš str. 252 // - Gramotnost nevidomých a perspektivy hmatového kódování informací - Petr Peňáz str. 256 // - Optimální používání lup a jiných optických pomůcek mladými lidmi i starší částí populace - Albert Slager, Jaroslav Majerčík str. 269 // - Objektivní kriteria při hodnocení slepeckých holí - Miloš Svárovský str. 274 // - Červeno-bílá hůl - symbol hiuchoslepoty - Iveta Langrová str. 277 // ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ V PLENU (moderátor Ján Jesenský) str. 281 // - Závěry sekce oftalmologie (Marie Vítková) str. 282 // - Závěry sekce psychologie osob se ZP (Ladislav Požár) str. 282 // - Závěry sekce tyflopedie (Lea Květoňová - Švecová) str. 283 // - Závěry sekce edukace a rehab. multihandicapovaných (Ján Jesenský) str. 283 // - Závěry sekce rehabilitace ZP (Josef Cerha) str. 284 // - Závěry sekce tyflotechnika (Milan Pěšák) str. 284 // - Workshop (Zbyněk Galvas) str. 285 // - Doporučení konference „Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia str. 286 //
PŘÍLOHY str. 289 // Jmenný rejstřík - přehled autorů str. 290 // - Oznámení o konferenci str. 292 // - Záštita a vedení konference str. 293 // - Program jednání str. 294 // - Doprovodné akce str. 295 // - Poděkování str. 296
(OCoLC)53268582
cnb001121331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC