Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 2007
475 s., [8] s. obr. příl. : il., grafy ; 24 cm

ISBN 978-80-224-0965-0 (váz.)
Obsahuje rejstříky
000025403
OBSAH // PRÍVET ČITATEĽOVI... 11 // I. ČLOVEK... 13 // 1. Kto vyvolal globálne problémy sveta?... 15 // 2. Čo pre nás znamená vstup do tretieho milénia?... 29 // 3. Ako sa môže človek zmeniť?... 45 // II. VEDA... 55 // 1. Spoločenské vedy na Slovensku: peripetie a vyhliadky... 57 // 2. Vedy o človeku a psychológia: výzva na integráciu vedy... 75 // 3. Hominizácia vedy, techniky a technológií... 87 // III. PSYCHOLÓGIA... 95 // 1. Jedna či viac psychológií?... 97 // 2. Psychická realita: reflexia v regulácii...109 // 3. Psychológia ako moderná veda a odbornosť...121 // 4. O metóde psychológie... 145 // 5. Psychodiagnostika má byť integračná...155 // 6. Novodobá psychológia na Slovensku začala ako psychotechnika...167 // 7. Psychológia za „železnou oponou“...177 // 8. „Tanec nad plačom“... 187 // 9. Hlbšie poznávať - účinnejšie zveľaďovať...201 // 10. Akú psychológiu budeme rozvíjať v 21. storočí?...213 // IV. OSOBNOSŤ...219 // 1. Osobnosť-leitmotiv psychologického finále...221 // 2. Koncept psychoregulácie v teórii osobnosti...231 // 3. Psychológia slobodného konania: Od biosociálneho determinizmu // k psychoregulačnému chápaniu...239 // 4. Kultivácia osobnosti spiritualitou...251 // 5. O cnostiach — systémových regulátoroch ľudského konania...263 // 6 // Damián Kováč: PSYCHOLÓGIOU K METANOI // V. ONTOGENÉZA...271 // 1. Čím a s kým sa deti stávajú osobnosťami? ...273 // 2. Kontraindikácie
optimálneho vývinu detí...285 // 3. O troch veľkých, skryto pôsobiacich ohrozeniach našich detí...301 // 4. Potreba získavať integrované znalosti v škole...309 // 5. Vzdelanie a prosperita národa...315 // VI. ENVIRONMENT...323 // 1. Environmentálny alarm...325 // 2. Psychológia životného prostredia: malá, veľká?...341 // 3. Environment a indolentni psychológovia...353 // VII. KVALITA ŽIVOTA...359 // 1. Kvalita života — odhaľovaná realita alebo zbožná fikcia?...361 // 2. K pojmo-logike kvality života...381 // 3. Ako zisťovať kvalitu života...387 // VIII. STARNUTIE...393 // 1. Starnutie je nevyhnutnosť, ale aj istá šanca...395 // 2. Vekovosť v osobnosti...403 // 3. Seniori (ne-)kvalita života, či nachádzanie jeho zmyslu?...413 // IX. MISCELANEA...421 // 1. Načo sú nám dva mozgy?...423 // 2. O rodine...431 // 3. Reč v jazykoch...437 // 4. IQ národa...445 // 5. Vykorenení a konformní alebo kultivovaní?...449 // Dôvetok...461 // Menný register...463 // Vecný register...471 // Obrazová príloha...477

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC