Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 1997
632 s. : il.

ISBN 80-902151-8-1 (brož.)
Documenta Pragensia ; [vol.] 15
Obsahuje tabulky a oxeroxované dokumenty na přílohách, bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, úvod, německé resumé
Praha (Česko) - dějiny - sborníky
000025463
Obsah // Úvodem (Václav Ledvinka)...7 // Rostislav Nový, Edice a pomocné vědy historické...9 // Michal Fiala - Jakub Hrdlička, Řídící vrstva v počátcích českých // mést na příkladu pražské aglomerace...13 // Marie Ryantová, Z historie domů U Žáby na Starém Městě // pražském...25 // Jaroslav Douša, Staroměstští konšelé v jiných funkcích městské // samosprávy v letech 1571-1602 a 1630-1650...43 // Ladislav Žilka, Seznam domů týnské osady z roku 1613...75 // Olga Fejtová - Jiří Pešek, Recepce díla Martina Luthera v pražských a lounských měšťanských knihovnách doby předbělohorské ... 83 Ota Pokorný, Rukopisný Statisticko-topografický popis hlavního města Prahy a královského horního města Vyšehradu // z poloviny 19. století...125 // Karel Šindelář, Tisk publikací Královské české společnosti nauk // v letech 1884-1914 ... 187 // Ludmila Hlaváčková, Z historie medických plesů...193 // Jaroslav Jásek, Místo Jubilejní výstavy ve vývoji pražského // vodárenství...199 // Jana Brabencová, České maloživnostnictvo na Všeobecné zemské // jubilejní výstavě 1891...211 // Jan Šťovíček, Jubilejní výstava 1891 v Praze a severní Čechy 217 // Eva Cironisová, Vývoj zastupitelské firmy pro distribuci // plzeňského piva v Praze...229 // Hana Svatošová, Čeští malíři a česko-francouzské vztahy na počátku 20. století (Alfons Mucha, František Kupka // a pražská radnice)...239
// Jan Vichra, Stavba Obecního domu v dokumentech // Archivu hl. města Prahy...255 // Tomáš Jelínek, Sportovní komise hlavního města Prahy...291 // Martin Svntoš, Pozůstalostní spis Franze Kafky...301 // Milena a Jiří Kudělovi - Jaromír Slomek, Žižkovské gymnázium // a Jaroslav Seifert...339 // Milena Kudělová, Osel a stín ve stínu policejního ředitelství...349 // Václav Ledvinka, Pozůstalostní spis Karla Čapka...359 // Jakub Hrdlička, Několik poznámek k problematice změn // v pražských urbanonymech po 17. listopadu 1989... 481 // Jiří Záloha, Prameny k dějinám Velké Prahy v pobočce Státního // oblastního archům Třeboň v Českém Krumlově...511 // Pavel Vlček-Pavel Zahradník, Stavební a historický vývoj // zámku Nový Studenec...525 // Božena Kubíčková, Archiv hlavního města Prahy. Dějiny...541 // Souhrnné německé resumé // Zusammenfassungen (Jiří Pešek)...621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC